Bondevennen nr 5/2019

 

Nortura Førde beste anlegg på hud og skinn i 2018

Norilia klassifiserer huder fra storfe og saueskinn fra de ulike slakteriene i Norge. Hvert år deles det ut tinnfat til de beste fabrikkene med høyest kvalitet på produktene. For 2018 vant Nortura Førde begge kategoriene, best på hud og best på skinn.

Pris til Nortura Førde

– Vi har etterhvert mange slike tinnfat hengende i kantinen, men det er mange år siden vi tok dobbeltseieren, sier fabrikksjef Eivind Fonn.

– Målet vårt er å ivareta den store verdien uten å forringe det i slakteprosessen. Det er en lagseier - kombinasjonen av høy kompetanse, godt håndverk, riktig teknologi, synliggjøring av resultat og tilbakemelding. Samt en solid dose yrkesstolthet, legger han til.

Fulgte alle kvalitetskrav
Lars Christen Dørum i Norilia sier at det ikke akkurat er noe nytt at Førde vinner denne kåringen, men at det er sterkt at de klarte å stikke av med seieren innenfor begge kategoriene. 

– Dette gjorde de ved at de var det anlegget som påførte hudene færrest skader når huden ble tatt av skrottene, og de leverte størst andel skinn som var av prima kvalitet. Og i begge tilfeller var alle våre kvalitetskrav fulgt opp gjennom året, forklarer Dørum.

Av skinnet som kom fra fabrikken i Førde var hele 87,24% av prima kvalitet, og kun 4,12% av hudene hadde slakteskader.

Verdifullt plussprodukt
Huder og skinn er et viktig og verdifullt plussprodukt og som gjennom godt arbeid hos produsentene, slakteriene og Norilia gir et produkt, som spesielt for huder, ligger helt i verdenstoppen. Og de brukes i stor grad av produsenter av luksusprodukter, og da spesielt vesker, belter og andre produkter som krever en skadefri overflate.

– Gratulerer til Førde for beste resultat i Nortura. Kvalitet på skinn og hud betyr mye for vår økonomi og omdømme, sier Lisbeth Svendsen, konstituert visekonsernsjef og konserndirektør for Nortura Produksjon.

– Takk til dere alle for prima leveranser av norsk råvare ut i verdensmarkedet.

 


 

Kalv søker fôringsplass!

– Kalven er starten på produksjon av melk og storfekjøtt. Nortura har for tiden veldig god tilgang av fôringsdyr som trenger forpliktende sluttfôringsplasser, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Det er stort overskudd av oksekalv i alle regioner og få ledige plasser, det er derfor ventetid med å få levert kalver for tida. Alle regioner har også overskudd av fôringskviger.

Det er overskudd av livkalv, åringskviger og kyr, mens vi mangler kviger (det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen).

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser. 

Har du ikke prøvd oss? Ta kontakt for en god livdyrhandel! Ring Nortura Medlemssenter på tlf. 48 12 04 00 (tast 2), eller legg inn bestilling på Min side

 


 

Spekematen rett heim! 

Gå inn på nettbutikken Tiriltunge.no, der kan du kjøpe Gilde spekemat direkte på nett, og få den raskt levert i posten eller på postkontoret. Godt utvalg til hyggelige priser!

Spekemat fra tiriltunge.no

Kvalitetsvarer er kun få klikk unna, sjekk ut tiriltunge.no.

 


 

ROS-analysen klar

Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2018 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata). ROS-analysen er ei attendemelding på slaktekvaliteten på lamma du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne.  

Du får høve til å samanlikne deg med middelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste. Du får også samanlikna deg med middelet i eigen landsdel. 

Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv. Ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2019 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 4. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig økes grunntilskuddet med kr 1,00 per kg, så samlet økning i utbetalingspris blir kr 2,00 per kg.

 


 

Baksiden i dette nr - Kretsmøteoversikt, pdf.