Bondevennen nr 7/2019

 

Bedret resultat for Nortura i 3.tertial

Driftsresultatet i 3.tertial økte med 157 millioner kroner mot fjorår. Totalt for året endte driftsresultatet på 88 millioner kroner, noe som er 65 millioner lavere enn i 2017. Engangskostnad knyttet til fremtidige forpliktelser for omstilling og gavepensjon (96 millioner kroner) bidro til resultatsvekkelsen.

Nedgang i merkevaresalget og økt salg gjennom industrikanalene bidro isolert sett til lavere marginer i morselskapet, men iverksatte tiltak ("Forbedringsprogram") knyttet til både råvarer, svinn, personalkostnader og andre kostnader oppveide den utviklingen og bidro til en resultatforbedring i 3.tertial.

Implementering av ny IKT plattform (SAP) krever fortsatt mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner og tar lengre tid enn forventet.

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 44,5 prosent per 3.tertial, ned 1,3 prosentpoeng mot samme periode i fjor. Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 1 prosentpoeng til 34,6 prosent. Prior kylling og pålegg har vekst mot fjorår, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

– Merkevarene Gilde og Prior har økt tillit og er forbrukernes desiderte favoritt. Dette jobber vi hardt for å omsette til høyere markedsandeler og har som mål og snu utviklingen i 2019, sier konstituert konsernsjef, Hans Thorn Wittussen.

Forbedringsprogrammet har betydelig oppmerksomhet i hele organisasjonen, hvor det til grunn for forbedringstiltakene ligger et økt fokus på Nortura sin kjernevirksomhet. Det leveres godt i tiltakene som er initiert og av resultatorienterte tiltak i programmet har Nortura i løpet av 2018 realisert om lag 230 millioner kroner i resultatforbedring.

Selv om det i løpet av året er oppnådd betydelige resultater fra tiltakene opplever likevel selskapet noe økt "motvind" i markedene og det er derfor identifisert behov for ytterligere kraft i prosessene med å redusere kostnader og skape ny inntektsvekst. Det er følgelig igangsatt et større arbeid med nye og forsterkende tiltak som skal bidra til Nortura sine mål om å returnere til et resultatnivå tilsvarende som i 2016.

Med de utfordringer selskapet står overfor vurderes det imidlertid som svært krevende å nå denne målsettingen innen utgangen 2020 og vurderingen i dag er at Nortura kan ha behov for ytterligere ett år før målsatt resultatforbedring oppnås. De forsterkende tiltakene er i hovedsak fokusert rundt de tre områdene varesortiment, indirekte kostnader og industriell tilpasning. I tillegg til resultatforbedrende arbeid, gjennomføres tiltak for å redusere kapitalbinding og styrke selskapets gjeldsbetjeningsevne, for 2018 er målsettingene knyttet til kapitalbinding i all vesentlighet realisert ved utgangen av året.

– Vi har vist i 2018 at vi kan gjennomføre betydelige endringer som gir resultater. Det er viktig at vi nå forsterker forbedringsarbeidet for å komme hurtig tilbake til målsatt nivå, sier Wittussen.

Styreleder Trine Hasvang Vaag
– Vi ser resultatene av forbedringsarbeidet Nortura nå gjennomfører, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. 

 


 

Min side – for innmelding, leveranser og rapporter

Min side er enkel å bruke og er tilgjengelig hele døgnet. Opplever du ventetid på telefonen om du ringer medlemssenteret? Skal du melde inn dyr, så gjør det på Min side, der slipper du å vente!

Min side har blant annet funksjoner som Innmelding av slakt/livdyr, Leveranser (slakteresultater), Avregningssammendrag med all statistikk, Avregningsbrev arkiv, Fakturaarkiv, Rapporter, status på din Medlemskapitalkonto og årsoppgaver, Slakteanalyse, Eggkontroll, Fjørfekjøttkontroll, Min profil hvor du blant annet kan redigere egne opplysninger, og i tillegg Livdyrportalen hvor du kan melde inn og bestille livdyr.

Min side er tilpasset alle flater som mobil- og nettbrett i visning og funksjon.

 


 

Tid for Kje

Nå på etterjulsvinteren og våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Jacobs-butikkene, Meny og Spar kan friste med ferske Kje i tre kampanjeuker, uke 8 (18. - 24. februar), uke 11 (11. - 17. mars) og uke 18 (29. april - 5. mai).

Foto: Matprat
Foto: Matprat. Oppskrift på kje i dillsaus finner du på Matprat.no

Bruken av kjekjøtt øker stadig og blir mere og mere populært. For mange har dette blitt en skikkelig delikatesse og mattradisjon. Kjekjøttet egner seg fantastisk godt til gryterett, frikassé og ikke minst langtidssteking av bog og lår på lav varme. Som tilbehør har du mye å velge mellom, men f.eks. rotgrønnsaker, urter, sennepssaus etc. Kje egner seg også godt til marinering eller med diverse krydder. En langtidsstekt kjebog eller et kjelår blir et fantastisk måltid.  Søk på "kje" på matprat.no og bli inspirert! 

Stjernekje, som du nå får sjansen til å kjøpe hos Meny, Spar og Jacobs-butikkene, er utvalgte ferske kje med krav til kjøttfylde og vekt, altså kje av ypperste kvalitet. Dette er unge dyr, fôret mest med melkeerstatning og noe kraftfôr. Den lave alderen og melkefôringen gir et meget mørt og mildt kjøtt.

Løp og kjøp, eller bestill hos din butikk!

 


 

Bestill øremerker innen 1. mars

Bestiller du elektroniske merker til lam innen 1. mars får du 13 % rabatt.

Nortura gir et pristillegg på kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret for sau og lam med elektroniske øremerke. Årets merketilbud skal du ha fått på e-post eller i posten i november i fjor. 

For å oppnå medlemsrabatt bestiller du på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november (bestilling på telefon gir ikke rabatt). 

Se mer her