Bondevennen nr 8/2019

 

Blomster til filmheltene!

På kretsmøte i Gjesdal mandag kveld den 18. februar var det også utdeling av blomster for "beste filmer" i Nortura. 

"Filmhelter"

Herdis og Kjetil Ravndal (til venstre på bildet) for deltakelse i det som er nevnt som "Ballefilmen" - den mest sette filmen fra Nortura på facebook noen gang. I tillegg fikk Herdis blomster som takk for vervet som nestleder i kretsen.

Og Per og Margunn Nedrebø fikk velfortjent bukett for hovedrollene i filmen på kretsmøtene våre i år. Dette var også premiere-kvelden for filmen som blir vist på alle kretsmøter nå, filmen vil deles på vår facebookside medlemnortura etter møterunden.

Det ble kommentarer på at en kun manglet "den røde løperen", men filmheltene fikk i alle fall velfortjent applaus fra salen!

– Tusen takk for at dere stiller opp og gjør en jobb for Nortura og samvirket, og for resten av eierne i Nortura, sier organisasjonsleder i Nortura, Ingvill Jørgensen!

 


 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

– Har du alt dette på plass? Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang, seier Avdem.

Sjå meir på medlem.nortura.no/smaafe/lamming.

 


 

Nortura inviterer eigarane til fagmøter storfe

Tema i møta er blant anna info frå fagutvalg storfe v/ Martin Mæland, og ny klassifiseringsmetode storfe v/Animalia. Vi får også med Jon Tomassen frå Nortura Marknad på tema Sal og marknad – utfordringar her i dei to fyrste møta.

 • Kvås-tunet, Lyngdal – mandag 4. mars kl. 19.30
 • Holt VGS, Tvedestrand – tirsdag 5. mars kl. 19.30
 • Kantina Egersundsanlegget – torsdag 7. mars kl. 19.30

Sjå meir i kalenderen på medlem.nortura.no. Enkel servering.

Vel møtt!

 


 

Møter for "unge bønder"

Onsdag 20. mars arrangeres det møte for "unge bønder" på Nortura Forus, og torsdag 21. mars på Nortura Sandeid, møtet starter kl. 19:30 begge steder.

Møtene er for "unge bønder", men er du en bonde som overtar gård er du velkommen selv om du ikke oppfatter deg under betegnelsen "unge bonde".

– Vi ønsker å få med deg som har overtatt gård i løpet av de siste årene, og ungdom som skal, eller tenker på å overta eller kjøpe gård. Du behøver ikke være Nortura-bonde for å bli med, sier Stian Espedal i Nortura.

Program:

 • 19.30 - 20.00 Vi starter med mat
 • 20.00 - 20.45 Oddbjørn Øverland (databonden) / Valg av Nortura og bruken av dataverktøy i driften.
 • 20.45 - 21.30 Andreas Våge (bonde og psykolog) / Hvordan møte hverdagen som ny bonde og hvordan ta vare på seg selv og familien.
 • 21.30 - 21.40 Pause
 • 21.40 - 22.30 Ola Hedstein (Norsk Landbrukssamvirke) og Einar Risnes (Regionsjef Vest i Nortura) / Samvirke som samarbeidspartner og støttespiller.

Påmelding innen 13. mars til Stian Espedal på e-post stian.espedal@nortura.no, eller tlf. 97958151.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 25. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringer skyldes økt engrospris. I tillegg innføres grunntilskudd på vær med kr. 5,00 per kg.