Marked og pris uke 28

 

Marked

Gris:
Det slaktes mye gris som følge av at det er behov for å få ut smågris til slaktegrisprodusenter i sommer. I tillegg er det ferieavvikling i enkelte skjærebedrifter og skjæreavdelinger. Dette medfører økt innfrysning av gris.

Storfe:
Fortsatt god tilgang og det slaktes mye. Industrikunder har redusert sine bestillinger som følge av ferieavvikling. Nortura skyver på en del slakt, men det kan bli noe innfrysning.

Småfe:
Det som slaktes skjæres ned etter behov. Ingen innfrysning.

Egg:
Som vanlig på denne tiden av året er eggsalget lavt. Førtidsslakting går som planlagt og reduserer overskuddet.

 


 

Pris

Smågrisprisen øker med kr 10,- per stk fra mandag den 8. juli, og med kr 20,- per stk mandag den 15. juli i henhold til prisøkningen i prisløypen for slaktegris i september og oktober.