Nortura i Bondebladet uke 10/2019

 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

– Har du alt dette på plass?

Lamming
Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang! Sjå meir under Lamming.

 


 

Norsk Protein tar hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars

Det skal tas prøver for prionsykdommer (TSE) av alle døde storfe og småfe over en viss alder. Nå er varslingen knyttet til disse prøvene enklere og Norsk Protein skal ta prøvene.

Eksempler på prionsykdom (TSE) er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. Tidligere har dere som driver med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet om døde dyr. Nå blir det enklere.  

Døde dyr meldes kun til Norsk Protein
Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør. De vil ta prøver av dyret samtidig som de henter kadaveret. Når du har varslet Norsk Protein har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. 

Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke kjører må du varsle som før. Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører. I disse områdene må du varsle Mattilsynet som tidligere. 

Meld ifra så fort som mulig
Det er viktig at du melder fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet i besetningen din slik at dyret ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt. 

For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefales det å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted og dekke til med trevirke e.l.

Dyr må symptomer på TSE må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet
Har du dyr med endret atferd skal du varsle Mattilsynet direkte. Eksempler på symptomer på TSE kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken. For mer informasjon om TSE, se mattilsynet.no

Husk at du også må varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at dyr i besetningen din har en smittsom sykdom/andre smittsomme sykdommer.

Innmelding til Norsk Protein på nettsiden kadaver.norskprotein.no.

 


 

Økende andel skitne storfe

Reine dyr er en forutsetning for å produsere reine råvarer, og reine slaktedyr handler derfor først og fremst om matsikkerhet. I tillegg vil huder fra skitne dyr få en lavere verdi da det som oftest er skader i skinnet. 

– Sist men ikke minst vil dyr som er skitne ha dårligere dyrevelferd og gi norsk storfekjøttproduksjon ett dårligere renommé totalt sett, sier Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe i Nortura.

Det ble i 2000 innført trekk for uren storfehud som en bransjeordning som gjelder alle slakterier, både Nortura og KLF.  Trekket ble innført for at man skulle kunne dekke deler av kostnadene det er med å slakte skitne dyr. De økte kostnadene skyldes tiltak som må gjøres på slakteriene for å hindre at slakteskrotten blir infisert av urenheter. I tillegg kommer verdiforringelsen av selve huden. 

Ordningen blir administrert av Animalia som bl.a. holder kurs for de som bedømmer hudene for å sikre lik bedømming. Det er avholdt kurs for alle slakterier denne vinteren. 

Hva kan du som produsent gjøre?
Dyr blir tilgriset i all hovedsak når de ligger, det er derfor viktig at dyra ligger på tørt underlag. Oppstallingsløsning er derfor avgjørende for hvor rene dyra blir. Se mer i egen artikkel på medlem.nortura.no/storfe om hvordan fjøsmiljø, driftsopplegg og fôring spiller inn på resultatet, og hva du som produsent kan gjøre.

Skitne storfe kategori 2
Utviklingen på andel storfe som får skitt-trekk har de siste tre årene vært økende noe som til dels kan skyldes vanskelige høsteforhold. Kostnadene for bonden med skitne storfe utgjør rundt 7 mill kr årlig kun i hygienetrekk. 

 


 

Nortura og Drømmeturer med fagtur til Cuba i november

Turen til Cuba har kommet i stand etter mange henvendelser fra bønder som ikke kan reise på sommeren. Nå forlenger vi sommeren og reiser til denne fantastiske øya, turen er på 12 dager, fra 6. til 17. november.

Det er ei stund siden Drømmeturer var med ei gruppe til Cuba, men nå er vi klare for en ny tur til denne unike øya. Vi skal danse salsa, besøke farmere som enda driver med okser ute på jordene, sukker- og sigarfabrikker. På Cuba i november er været nydelig, så bli med på tur!

Det er en utfordring når folk melder seg seint på, derfor belønnes de som er tidlig ute. Ved påmelding innen 15. mars gis tidlig påmeldingsrabatt på kr. 2000,-!

Program dag for dag, påmelding og all informasjon.

 


 

Biffakademiet Modul 2 i Trøndelag

Vi er klare for Modul 2 i Biffakademiet, først ute er Trøndelag 2. – 3. april på Scandic Hell.

I Modul 2 vil det bli lagt stor vekt på helse, forebygging av kalvingsvansker, sjukdom og parasitt-angrep. Smittevern i forbindelse med virusnedkjemping er også et tema. I tillegg vil det bli noe om fôring og stell av kalv. Modulen vil også ha en bolk om vilkår og krav ved omsetning av kalv. Beite er et anna tema som vil bli grundig gjennomgått; både etablering av beite, innmarksbeite, kvalitet og omfang av utmarksbeite og bruk av ulike beiter gjennom sesongen. 

Påmelding innen 15. mars, og fullt program, se medlem.nortura.no/biffakademiet

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 500 storfe. Det er som forventet fra foregående uke pga. telledato 1. mars (ca. 500 dyr mer), men det er likevel relativt lav slakting. Dekningsgraden er 55 prosent og markedet suppleres med fryst storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. og med det er markedet dekket. Det tas ut noe fryst gris fra reguleringslager som skjæres på ribbetiltak.

Av småfe slaktes det ca. 3 800 lam og 2 300 sau. Noe lam går til innfrysing.

 


 

Pris

Fra mandag 4. mars reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes at engrosprisen reduseres med kr 0,80 per kg, samtidig som omsetningsavgiften økes med kr 0,70 per kg.