Nortura i Bondebladet uke 12/2019

 

Innstiller Trine Hasvang Vaag som styreleder for en ny periode

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag foreslås som styreleder for en ny periode i selskapet. Hvis Årsmøtet følger valgkomiteens innstilling blir dette Vaag sin tredje periode som styreleder i Nortura.

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag ved valget i 2018

– Valgkomiteen opplever henne både som en handlekraftig og god lagleder. Vår vurdering er derfor at Trine Vaag er den beste til å lede skuta videre, sier leder i valgkomiteen Ole Næss.  

Valgkomiteen foreslår også to nye navn inn i styret, Tone Steinsland (41) erstatter Jon Lilleslett og Steffen Skolseg (51) foreslås inn i stedet for Per Heringstad. Skolseg innstilles også som ny nestleder etter Heringstad.         

Steffen Skolseg er fra Snertingdal og driver gård med mjølk og storfekjøttproduksjon. I tillegg har Skolseg solid erfaring som leder i næringslivet, og har blant annet vært administrerende direktør i Strand Unikorn AS og i Mjøsen Skog SA. Skolseg har også mye styreerfaring fra flere selskaper. 

Tone Steinsland kommer fra Bryne, og er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som er en av 12 oppdrettere som produserer kyllinger til verpehøner i Norge. Steinsland sitter også i styret i norsk Fjørfeavlslag.  

Valgkomiteen har brukt mye tid på å kartlegge kompetansen i styret opp mot de utfordringene selskapet nå står overfor. 

Fullstendig innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet i Nortura 2019 finner du på medlem.nortura.no.

 


 

Avvikler kjøttdeigproduksjonen ved Nortura Egersund

Konsernledelsen i Nortura har besluttet å avvikle kjøttdeigproduksjonen ved Nortura Egersund og flytte den til Malvik. Totalt 11 årsverk kan settes i omstilling.

Kjøttdeigmarkedet er utsatt for tøff konkurranse. Nortura har i dag for lav kapasitetsutnyttelse i dette markedssegmentet.

En arbeidsgruppe der tillitsvalgte og berørte ansatte har deltatt har sett på konsekvensene av å avvikle kjøttdeigproduksjonen ved Egersund. Utredningen viser at det vil være lønnsomt å overføre produksjonen til andre anlegg i Nortura og bidrar til en forenkling av driften.

– Nortura tar aldri lett på omstilling av våre medarbeidere, og har gode rutiner for å hjelpe folk over i nye jobber. Med mange fabrikker over hele landet, må vi hele tiden se på hvordan strukturen vår kan være mest mulig optimal, sier konserndirektør for Nortura produksjon, Lisbeth Svendsen.

 


 

Endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 15 og 16, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 2. april
  • Innmeldingsfrist for uke 17, uka etter påske, er tirsdag 9. april. 

 


 

Råmelk – viktig for lammene

Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen. Når lammene er 2 - 3 måneder gamle har de produsert nok antistoffer selv, før den tid er de avhengig av antistoffene de får fra råmelka.

Råmelk – viktig for lammene

Når mordyret vaksineres i løpet av drektighetstiden, vil råmelka inneholde antistoffer mot de sjukdommene hun er vaksinert mot. I tillegg vil råmelka inneholde antistoffer mot andre smittestoffer hun har vært i kontakt med.

Et lam må få i seg nok råmelk, så tidlig som mulig, etter at det er født (innen 3 - 4 timer, helst umiddelbart). Mengde råmelk første levedøgn er ca 1 liter på et lam på 5 kg. Dersom lammet må få hele eller deler av sitt behov dekket med flaske eller sonde, må råmelka deles på flere små porsjoner.

Ettersom lammene fødes uten eget immunforsvar, er det livsviktig at de får i seg disse antistoffene. Det er ingen "energidrikk" eller annet vi kan få kjøpt som erstatter denne fantastiske råmelka.

Har søya ikke melk eller ikke nok melk, så kan en bruke råmelk fra en annen sau. Alternativt kan en bruke kuråmelk. En må da bruke 30 % mer, dvs. 1,3 liter/5 kg lam/døgn – fordelt over flere måltider. Dersom en bruker råmelk fra ku, skal en være obs på at lammene kan utvikle blodmangel ved 3 - 4 ukers alder, pga. en "anti-sau" faktor hos noen kyr. Råmelk fra geit skal kun brukes dersom den kommer fra geiter som har sanert for CAE. 

Se mer under kategorien Lamming.

 


 

Infeksiøs bursasyke (IBD/Gumboro) 

Infeksiøs bursasjuke (IBD/Gumboro) er en svært smittsom virussjukdom hos kyllinger, og som kan ramme både verpehønskyllinger og slaktekyllinger. Infeksjonen gir immunsvekkelse som varer i en periode etter at sykdomsperioden er over. 

Hvor alvorlig og langvarig immunsvekkelsen blir, er avhengig både av egenskapene til viruset (aggressivitet), alder, rase og immunstatus hos kyllingene. Sykdommen er av økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning, og det er viktig å forebygge smittespredning ved effektivt smittevern og god hygiene.

Det er utarbeidet et faktaark som er sendt ut i nyhetsbrev, og som du finner i fagbiblioteket

 


 

Er du påmeldt Mattilsynets nyhetsbrev?

Mattilsynets nettsider har et nyhetsbrev som bidrar til å holde husdyrprodusenter oppdatert på nyheter innenfor et aktuelt fagområde. Nyhetsbrevet sendes f.eks. ut ved opprettelse av nye artikler eller ved vesentlig endring av eksisterende artikler. 

Ved pågående sjukdomsutbrudd kan dette være en god hjelp for både dyreeiere og for praktiserende dyrleger. Mattilsynet tror at det fortsatt er mange som ikke er klar over dette tilbudet og ønsker å oppfordre alle husdyreiere til å melde seg på nyhetsbrevet. 

Slik melder du deg på
For å melde deg på, går du inn på Mattilsynets nettside og scroller deg deretter ned helt til bunnen av startsiden. Til høyre på siden vil du da se et symbol med en konvolutt og teksten "Nyhetsbrev". Klikk på denne teksten. På den nye siden som kommer opp haker du av på fagområdene du er interessert i å få informasjon om (for eksempel "Dyr og dyrehold"), legg deretter inn e-post adressen din i feltet nederst på siden. 

 


 

Marked

Som normalt på denne årstiden er det underskudd av norsk storfe. Denne uka slaktes det ca. 3500 stk. og dekningsgraden er 57 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager. Dersom takten i uttaket fra lageret fortsetter, vil det være tomt for fryst storfe i løpet av april/mai.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. denne uka. Det er litt mer enn markedet etterspør, men en forsøker likevel å få solgt alt ferskt slik at innfrysing unngås.

Av småfe slaktes det ca. 2 600 lam og 1 400 sau. Det er liten etterspørsel etter ferske lam og det meste går til innfrysing. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.