Nortura i Bondebladet uke 14/2019

 

Nortura ble mer økologisk bærekraftig i 2018

Norturas kastet 300 000 kilo mindre mat og reduserte transport med 2,8 millioner km i fjor. Det viser selskapets Samfunnsrapport som ble presentert forrige uke.

Helse, bærekraft og dyrevelferd har preget Norturas arbeid med samfunnsansvar og i 2018 tok vi viktige grep som skal merkes både for kloden og den enkelte forbruker.

Mindre matsvinn og transport
I 2018 slapp Nortura ut 51,8 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en reduksjon fra 53, 6 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Reduksjonen kommer som følge av at utslippene fra transport er redusert med hele 10 prosent. Det tilsvarer 2,8 millioner kilometer på ett år, eller 70 ganger rundt ekvator.

Også matsvinnet er redusert med 9 prosent, som tilsvarer 300 000 kilo mindre kastet mat i 2018. Bedre samhandling med våre kunder, bedre prognoser og økt presisjon i produksjonen, gjør at de kan levere rett vare til rett tid.

Nortura har også økt bruken av bærekraftig emballasje kraftig. I dag er alle eggkartonger resirkulert fra aviser og blader, vi bruker bioplast i emballasjen til pølser og andre middagsfavoritter, skålene består av 90 prosent resirkulerte plastflasker og vi bruker mest mulig resirkulert materiale i både aluminiumskåler og hermetikk. Klimaavtrykket er redusert med 387 tonn CO2 i året. Det tilsvarer nesten 3000 flyreiser Oslo-Trondheim.

– Nortura er en så stor aktør i norsk matindustri, at selv små endringer gir store utslag. Vi forstår meget godt ansvaret vi har og jobber målrettet med både bærekraft og helse, noe vi viser tydelig i vår samfunnsrapport. Vi vil bevise at mat fra den norske bonden er både bærekraftig og sunn, sier konserndirektør for kommunikasjon, samfunnsansvar og trygg mat Ellen Flø Skagen.

– Jeg synes vi skal være stolte av den maten Norge er i stand til å produsere på egne ressurser. Med vår unike dyrehelse, vår standard for hvordan vi behandler både folk og dyr og hvordan vi klarer å skape mat der det bare kan gro gress – så mener jeg vi setter gullstandarden i forhold til FN's bærekraftsmål, sier hun.

Mindre salt og fett
Nortura har i 2018 også utviklet nye ambisiøse målsettinger for helsearbeidet. Vi har forpliktet oss til å ta vår andel av reduksjon av salt og fett i det norske kostholdet, noe som innebærer at vi vil redusere fett både fra dyrene og produktene våre med henholdsvis 1500 tonn og 600 tonn innen 2025. De siste årene har vi redusert saltinnholdet i produktene våre tilsvarende 42 fullastede lastebiler.

15 prosent av produktene fra Nortura skal være nøkkelhullmerket.

Dette er andre året Nortura gir ut en så omfattende Samfunnsansvarsrapport. Selve rapporten finner du ved å gå inn på nortura.no og klikk på punktet Samfunnsansvar.  

 


 

Tiltak etter lamming når våren er sein

– Når våren er sein betyr det utfordringar for sauebonden med lang innefôring før søyer og lam kjem ut på saftige og næringsrike vårbeite. Dette kan lett føre til magre søyer og svoltne lam, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Tilveksten på lamma går ned og søyene er meir utsett for mastitt pga "tomgangsmjølking". Det er også viktig at lamma får tilgang på grovfôr og kraftfôr. Hadde dei vore på vårbeite, hadde dei ete beitegras i tillegg til morsmjølk.

Her er nokre forslag:

  1. Bruk litt meir kraftfôr per søye enn du elles ville gjort. Da dekker du meir av energitrongen til søya og feittreservene vil halde lenger. Del store kraftfôrrasjonar i fleire porsjonar.
  2. For den som gjev grovfôr på fôrbrett, vil fleire fôringar i døgnet auke grovfôropptaket.
  3. Tidleg hausta godt konservert surfôr gjev høgt fôropptak og liknar meir på vårbeite enn seinare hausta grovfôr. Overgangen til vårbeite blir difor lettare med bruk av slik grovfôr.
  4. Lag lammegøyme der lamma får tilgang på vatn, kraftfôr og grovfôr. Dette stimulerer utviklinga av drøvtyggarmagen og dei blir ikkje så avhengige av morsmjølka. Det er også viktig at søyene får litt fred frå "lammemaset", og lamma treng også litt tid for seg sjølv.
  5. Ikkje bli freista til å sleppe ut for tidleg på vårbeitet. Graset bør vera i god vekst, 5-8 cm høgt før beiteslepp. Slepper du ut for tidleg, blir vårbeitet "barbert" og produksjonen av beitegras blir liten.
  6. Blir "trykket" inne for stort, bør du heller sleppe ein del av flokken ut på eit avgrensa område og gje grovfôr og kraftfôr ute.

Sjå også artikkelen "Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles" under kategorien Lamming på medlem.nortura.no/smaafe.

Finn Avdem
Fagsjef for småfe i Nortura, Finn Avdem minner om at det er viktig å passe på fôringsregimet til både søyer og lam hvis våren og beitegraset lar vente på seg.  

 


 

Døde dyr meldes til Norsk Protein

Minner om at fra og med 1. mars skal du henvende deg kun til Norsk Protein når storfe eller småfe i besetningen din dør. Mattilsynet har en avtale med Norsk Protein. 

Prøver av dyret vil bli tatt samtidig som de henter kadaveret. Når du har varslet Norsk Protein har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. 

Unntak
Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke kjører må du varsle som før, og dyr med symptomer på TSE (kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr) må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet.

Se mer i egen sak under nyheter på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendring på egg

Fra mandag 1. april reduseres engrosprisen for egg med henholdsvis 10 øre/kg for egg fra frittgående høner og 20 øre/kg for egg fra høner i miljøbur. Prisreduksjonen er nødvendig for å unngå overnotering (tillatt makspris i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår, og som er på kr 19,15 per kg). Samtidig er det behov for å styrke signalene til produsenter med miljøinnredning om at endrede markedskrav gjør at nødvendig omstillingstakt mot frittgående løsninger øker.  

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 100 storfe. Det er en økning på nesten 600 stk. fra forrige uke dekningsgraden øker til 63 prosent. Markedet suppleres med frosne storfe fra reguleringslager, samt at tollen er satt ned for å sikre industrien nok tilgang på fersk råvare. 
 
Av gris slaktes det ca. 20 300 stk. denne uka og med det er markedet dekket. 
 
Av småfe slaktes ca. 600 lam og 200 sau og pga. manglende etterspørsel må en del av det fryses inn til regulerinslager.

 


 

Pris

Fra mandag 1. april reduseres avregningsprisen for egg med h.h.v. 10 øre/kg for egg fra frittgående høner og 20 øre/kg for egg fra høner i miljøbur. Se egen sak over.