Nortura i Bondebladet uke 15 - 16/2019

 

Mindre sau på reguleringslager

– Det har vore stor aktivitet når det gjeld sal av heile slakt til industrikundar frå Nortura Totalmarked sitt reguleringslager dette året, seier fagsjef småfe i Nortura Finn Avdem.

Ein viktig grunn til det, er at Omsetningsrådet, etter forslag frå Nortura Totalmarked, godkjente eit ekstraordinært høgt frysefrådrag (rabatt) på 30 % på 433 tonn sau som var slakta og frose inn hausten 2017. Så stor rabatt vekte kjøpelysta hjå industrikundane, og heile dette partiet er nå stort sett seld. 

Det har også gått ut ein del sau med ordinært maks frysefrådrag på 15 %. Reguleringlageret av sau er difor redusert med 550 tonn frå nyttår til og med veke 12. – Det blir spanande å sjå korleis dette påverkar salet av sau i haustsesongen, seier Avdem.

Industrisalet av lam går også betre enn i fjor, og reguleringslageret er redusert med 206 tonn hittil i år. Dette betyr at det nå ligg 2 088 tonn sau/lam på reguleringslager. 

sau på beite

Satsar vidare på eksport av sau 
Nortura sitt dotterselskap Noridane, eksporterte i fjorårets sesong 410 tonn Nortura-sau til kundar i Midt-Austen. Erfaringane var så gode at det blir satsa vidare i 2019. Sau slakta på Forus og Gol etter nyttår og fram til påske, ca 60 tonn er difor halal-slakta, frose inn og klargjort for eksport. Det er mange formalitetar som skal på plass i samband med ein slik varestraum. Eksporten som skjer nå er difor ei god øving, slik at alt er på plass når Noridane skal eksportere meir sau i den hektiske haustsesongen. 

 


 

Oppsummering fra styreleder i Eierbrev

Får du ikke Eierbrev fra Nortura så kan du være en av 2000 Nortura-eiere vi mangler e-postadressen på. Du går ellers glipp av nyhetsbrev og annen nyttig info om vi ikke har din e-post.
 
Oppdater e-postadressen på Min side, og se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn som er feil. Send oss en melding på medlem@nortura.no om du ikke får lagt inn adressen.

Trine Vaag

Siste Eierbrev ble avsluttet med denne hilsen fra styreleder Trine Hasvang Vaag.  

– Påska og våronna nærmer seg med stormskritt, og mange av oss gleder oss veldig til vekstsesongen starter igjen og vi kan slippe på beite – og etter hvert høste nytt fôr. Sesongen 2018 merkes godt både i fôrlageret og i lommeboka – og da er det ekstra godt å se fram til en ny vekstsesong med nye muligheter.  

– Jeg ønsker dere alle en riktig god Påske og en fin start på sesongen med en god våronn!

 


 

Tiriltunge.no blir SpekeGilde.no

Etter noe endring i varesortiment endres navnet på nettbutikken til SpekeGilde.no. Vi feirer med gode priser. 

Det er fortsatt like enkelt, bestill på nett og få levert i posten. 

For å få tilgang til den gode nettbutikken må du bruke kodeord "Nortura2019".

 


 

Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. 

Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

Det har vært tilfeller der saueklippere har stilt krav om at sauene skal stå uten mat og vann i flere dager før klipping for at dyra skal være lett å håndtere. En slik praksis er ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig, og vi oppfordrer sauebønder til å stille krav om at klippinga skal gjennomføres på en måte som ivaretar dyrevelferden. 

Nortura klyppeteam anbefaler at sauene ikke fôres ca 12 timer før klipping. Ved fri tilgang på grovfôr bør fôret tas vekk ca 12 timer før klyppestart. Det er også en fordel å gi høy eller surfôr med en viss mengde tørrstoff ved siste mål før klipping.

Eirik Kolbjørnshus (småferådgiver og leder for Nortura klyppeteam), Hildegunn Mugås (veterinær, Hestavangen Dyreklinikk), Finn Avdem (fagsjef småfe, Nortura) og Vibeke Tømmerberg (Helsetjenesten for sau) gir i en egen artikkel noen råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere.

Les hele artikkelen.

Nortura, Helsetjenesten for sau og lokale veterinærer ønsker alle en god klippesesong til det beste for sauen, saueklipperen og bonden!

 


 

Ny medlemsbutikk åpnet i Harstad

Torsdag 28. mars ble medlemsbutikken i Harstad offisielt åpnet med servering av kaffe, kaker, vafler og pølser m/brød, samt smaksprøver på lokalproduserte Thulefjord Rein-, Lam og Gourmetgrillpølser.

– Det var stort oppmøte, både fra eiere og pensjonister. Med mange gode åpningstilbud, ble også omsetninga langt over det vi forventet, som jo lover godt for drifta fremover, sier driftssjef Geir Erik Braathen.

– Vi har et godt utvalg av pålegg, middagsmat, posteier, hermetikk, spekemat, kylling og egg, både ferske og frosne produkter. Det blir også salg av arbeidstøy, fritidsklær og andre profilartikler som er merket med Nortura, forteller Braathen.

Medlemsbutikken i Harstad har åpent onsdag og fredag kl. 12-15 og torsdager kl. 12-16. 

Kontaktinformasjon til alle våre medlemsbutikker.

 


 

Siste fra årsmøtet på medlemsweb og sosiale medier

Årsmøtet i Nortura SA er gjennomført på Lillestrøm når du får denne utgaven av Bondebladet i posten, og vi kommer tilbake i neste utgave med en oppsummering.

Hvem som er utsending til årsmøtet fra din region ser på medlem.nortura.no.

For å lese styreleders tale til årsmøtet, om valgresultatet, eller andre saker fra dagene på Lillestrøm, så finner du mer om det på medlem.nortura.no og på vår Facebookside.

 


 

Marked 

Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe. Det gir en dekningsgrad på 59 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager, samt at tollen er satt ned for å sikre industrien tilstrekkelig andel av ferske slakt.

Av gris slaktes det ca. 22 800 stk. denne uka og det er litt mer enn markedet etterspør. Om lag 1000 gris vil bli fryst inn til reguleringslager.

Av småfe slaktes det ca. 2 500 lam og 1 100 sau. Det blir noe innfrysing av lam, mens sauen omsettes bl.a. til eksport.

Påskesalget er nå helt på topp, og eggsalget er særlig høyt de to siste ukene rett før høytiden. Forbrukerne avventer innkjøp lenge, men samtidig har eggsalget vært svært godt hele den siste måneden. Eggetterspørselen vil i hovedsak bli dekket, og det blir trolig bare avvik for enkeltvarianter. Reguleringslageret for egg blir helt tømt. I påskeuken med få salgsdager stopper eggsalget opp, men rett over påske er det igjen behov for påfyll av egg.

 


 

Pris 

Det er ingen prisendringer denne uka.