Nortura i Bondebladet uke 17/2019

 

Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble valgt som ny nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 10. april. Nyvalgt i konsernstyret er også Tone Steinsland fra Bryne. 

Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes tredje periode som styreleder. Trine ble gjenvalgt med 108 stemmer mot 4 blanke.

Nye inn i styret ble Tone Steinsland (41) fra Bryne som erstatter for Jon Lilleslett, og Steffen Skolseg (51) fra Snertingdal som erstatter for Per Heringstad. Skolseg ble da også valgt som ny nestleder etter Heringstad.         

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag selv om det kom inn benkeforslag på Per Heringstad på gjenvalg. Skolseg fikk 50 stemmer mot Heringstad sine 35, 1 blank.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:
Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder
Steffen Skolseg, Snertingdal – nestleder (ny)
Jan Erik Fløtre, Byrkjelo (ikke på valg)
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy (ikke på valg)
Johan Narum, Kolbu (ikke på valg)
Olav Håkon Ulfsnes, Aure (ikke på valg)
Merethe Sund, Sømna (gjenvalg)
Bente Roer, Rygge (gjenvalg)
Tone Steinsland, Bryne (ny)

Endre Østbø, Dønna i Nordland – 1. varamedlem (ny, fra 3. vara)
Helene Sejersted Bødtker, Suldal – 2. varamedlem (gjenvalg)
Ole Reino Tala, Sem – 3. varamedlem (ny)
Sverre Tyldum, Høylandet – 4. varamedlem (ny)

Håvard Ringnes fra Kløfta og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører for årsmøtet. 

Odd Gunnar Mosen frasa seg gjenvalg og Ole Martin Fjeldberg ble valgt som leder av kontrollkomiteen, og Ole Næss fra Brandbu ble gjenvalgt som leder i valgkomiteen.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag som eneste endring var fraværsgodtgjørelsen.

 


 

Inntransport – kjør på!

Inntransport-prosjektet, som er beregnet å ha et årlig effektiviseringspotensial på minst 35 millioner kroner, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

– Inntransport går direkte på avregningsprisen og det styrker Norturas konkurransekraft. Planen innebærer en netto innsparing på minst 35 millioner kroner. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Vi ønsker å ha med oss transportørene videre. De skal få stå først i køen. Men velger de ikke å være med, har vi alternativer, som Nortrans, som vi har etablert sammen med Litra. Det er ikke noe mål for oss at dette skal bli stort, men det er med å sikre inntransporten i framtiden, sa konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen til applaus fra salen.

Det er fortatt en utredning rundt omlegging av inntransporten som styret i Nortura sluttet seg til tidligere i vinter. 

50 000 kroner
– Vi ønsker billigere transport og lettere klimaavtrykk, så kjør på!, sa Tore Rennan fra Beitstad. Han ba imidlertid styret passe på at man ikke kommer i en situasjon der transportører får monopol.

Lidvin Hage fra Utvik viste til at innsparingene utgjør ca 50 000 kroner (i 2019 kroner) for en konsesjonsbesetning på gris, og at dette er et av de største enkeltgrepene han kan være med på for å bedre økonomien for produsentene. – Det er viktig at vi tillitsvalgte står fast på denne saken og får den gjennom. Vi har ordninger i dag som fungerer godt og medlemmene er fornøyd med, men den er dyr. Vi som tillitsvalgte har en nøkkelrolle og må ikke være redd for å ta denne «kampen». Vi må stå skulder ved skulder med de ansatte i gjennomføringen, sa han.

– Jeg håper eierne støtter hundre prosent opp om dette. Det er et kjempetiltak, konstaterte Martin Mæland fra Vigrestad.

AU-leder i Agro, Willy Finnbakk fra Bryne, fulgte opp med samme oppfordring, som han hadde full oppbacking for på «hjemmebane».

– Vi regnet med uro i vårt område, men det er det ikke blitt. Den klare tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og kretsmøtene, er å få det gjort. Vi kan ikke vente lenger med å hente ut disse kronene, sa han.

Det var ingen på årsmøtet som uttrykte innvendinger mot den planlagte omleggingen.

Hans Thorn Wittussen
– Vi ønsker å ha med oss transportørene videre, og de står først i køen sa Hans Thorn Wittussen i sin tale til årsmøtet, og han fikk full støtte fra eierne for å gjennomføre styret sitt vedtak om effektivisering av inntransporten i selskapet.

 


 

Hard kamp for merkevarene

Nortura-eierne er sterkt bekymret for nedgangen i salget av selskapets merkevarer. Produksjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) gir vesentlig lavere inntjening.

– Volumfallet i merkevarene våre medfører et tap i størrelsesorden 200 millioner kroner. EMV, som startet som et supplement, er blitt til et monster for kjøttbransjen, sa Ivar Wang fra Inderøy, og spurte om ikke en samlet kjøttbransje burde «ta affære» overfor kjedene som kunne gjøre noe med marginfordelingen.

Se mer om denne saken og mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no.

 


 

Gilde klatrer på bærekraft-indeks

Gilde gjør et stort byks fra 28. plass til 18. plass i 2019-utgaven av Europas og Norges største varemerkestudie om bærekraft, Sustainable Brand Index.

– Det har vært mye debatt om kjøtt og bærekraft det siste året. At Gilde klatrer så mye på denne rangeringen tar vi som en stor tillitserklæring fra norske forbrukere, som ser at den norske måten å produsere kjøtt på er betydelig mer bærekraftig enn i mange andre land, sier merkevaredirektør, Nina Rishovd Stavenæs.

Sustainable Brand Index er Europas største varemerkestudie om bærekraft, og har blitt gjennomført årlig siden 2011. Studien har som mål å fremheve bærekraft og spre og øke kunnskapen om dette.

Nortura har ambisiøse målsettinger for å bli mer bærekraftig, og reduserte matsvinnet med hele 300.000 kilo i 2018. Co2-avtrykket fra transporten ble redusert med 10 prosent, og i 2018 ble også emballasjen vår mer klimavennlig.

Vi gjorde flere grep i 2018 for å gjøre produktene våre mer bærekraftige, der vi blant annet endret datomerkingen på egg til "Best før, ofte god etter", samt byttet ut fossil plast med bioplast på en rekke populære produkter.

Også Nortura og Prior klatrer på bærekraft-indeksen sammenlignet med fjoråret. I år er det vår "samvirkefamiliemedlem" Tine som topper rangeringen.

 


 

Marked

Det har vært en stor økning i salget av storfe den siste tiden sammenliknet med 2018. Denne uka slaktes det ca. 3 500 storfe. Det er bra for å være 4-dagers uke, men fordi det er lite slakt som henger over fra forrige uke, blir det likevel lav ferskdekning. Dekningsgraden er 35 prosent. Industrien forsynes med tint storfe fra reguleringslager, særlig i starten av uka. Tollen er ikke satt ned denne uka, men det er fortsatt tilgjengelige importkvoter.

Av gris slaktes det ca. 21 700 stk. Det er mer enn det som trengs for å dekke etterspørselen og det blir innfrysing til reguleringslager.

Påskesalget av egg samlet har vært svært bra i år, og det ble bedre enn i fjor. Eggsalget har vært høyt over flere uker. Eggmarkedet blir i hovedsak dekket, og det er bare avvik for enkeltvarianter. I påskeuka halveres salget, men rett etter høytiden er det igjen stor etterspørsel.

 


 

Pris

Fra mandag 22. april økes avregningsprisen for storfe med kr 1,50 per kg. Det skyldes en kombinasjon av økt engrospris og redusert omsetningsavgift. Samtidig innføres ekstra avtaletillegg på kr 0,70 per kg.

Fra samme dato heves grensa for høyeste pris for slaktegris fra 83 til 85 kg og smågrisprisen økes med kr 20 per stk.

Avregningsprisen for lam økes med kr 4,00 per kg grunnet økt engrospris.