Nortura i Bondebladet uke 18/2019

 

Salget for hvitt kjøtt øker og Nortura tar markedsandeler

Etter flere tunge år, kan vi glede oss over at Norturas salg går godt – både for kylling og kalkun. Dagligvaremarkedet for kylling har økt siste året, og Nortura økte mer enn totalmarkedet.

Kylling dekker de fleste av mattrendene og vi ser ingen grunn til at kyllingsalget ikke skal fortsette å øke fremover.

Nye kylling-produkter
"Litt av en kylling" gjenoppsto hos KIWI i to varianter hhv. med røkt paprika og med mild chili og ingefær, snart kommer en ny variant med sitron og kokos. I sommer kommer burgere av kyllinglår i alle kjeder, inklusive REMA og COOP.

Kyllingprodukter er med i alle konsepter i NorgesGruppen, både "American Summer-konseptet" med Prior og Gilde, "Sommervibber" i Spar og Joker, og "Billig middag for én" i KIWI. I tillegg viderefører vi bestselgerne – og lanserer noen nyheter i FavorittKylling og KyllingGården.

Kollasj produkter

Kalkun
Nortura er hovedleverandør på kalkun til alle kjedene, og alt tyder på at kalkunmarkedet vil utvikle seg positivt framover. I februar lanserte vi to spennende kalkunnyheter; Prior Urtemarinert Kalkunfilet og Prior Kalkun karbonadedeig.

Urtemarinert Kalkunfilet er et «rett i ovnen»-produkt; sunt, raskt og godt resultat på kun 20 minutter. Produktet er pliktig listet i Obs-butikkene, og frivillig listet i Mega og Extra-butikkene. Når det gjelder NorgesGruppen er produktet frivillig listet i Meny, Spar, Joker, Kiwi og Bunnpris.

Prior Kalkun Karbonadedeig er Norges magreste karbonadedeig – kun 3% fett, og rik på protein. Produktet er pliktig listet i alle Rema-butikkene på Østlandet.

Til grillsesongen kommer det et godt utvalg av kalkunprodukter i alle kjedene. Det kommer to nye kalkunfilet-produkter i REMA. COOP viderefører sortimentet fra i fjor, men vi har nytt design på Prior Grillspyd og Prior grillskiver. I Norgesgruppen videreføres "Big wings", "grillskiver" og "Kalkunfilet" i "American Summer-konseptet", mens Prior Kalkunfilet Skivet BBQ inngår i "Sommervibber-konseptet" i Spar og Joker.

 


 

Fortjent honnør på årsmøtet

Under årsmøtemiddagen på Norturas årsmøte 9. april delte styreleder Trine Vaag ut diplomer til Endre Østbø og Nils Henry Haugen.

Fortjent honnør på årsmøtet

Endre som årets Nortura-ambassadør på sosiale medier, han har vært aktiv i diskusjoner og gitt klare og gode beskrivelser om Nortura og Norturas rolle i ulike innlegg. Det kreves mot, kløkt og vilje å stå fram for det en tror på og jobber for. Nortura har det siste året vært utsatt for mye kritikk – også på sosiale medier. Med høyt kunnskapsnivå og seriøs argumentasjon har Endre på forbilledlig vis bidratt på vegne av Nortura.

Nils Henry Haugen mottok sitt velfortjente diplom for utrettelig arbeid og sterkt engasjement på vegne av norske kjøttprodusenter gjennom 30 sammenhengende år som tillitsvalgt i Norsk Kjøttsamvirke og Nortura - 1989 til 2019.

Vi gratulerer begge to, og poengterer at de begge står på fortsatt!

 


 

Tiltak for en campylobacterfri sommer

I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

Viktige punkt for uteområde er å plassere gjødsla fra forutgående innsett mer enn 50 meter fra produksjonsenheten, og på avrenningssikker grunn, opprettholde en vegetasjonsfri sone på minimum 2 meter fra husveggen. Hold beitende husdyr mer enn 10 meter fra produksjonsenheten, vær også obs ved spredning av husdyrgjødsel.

Sikre inntaksluft med netting, og påse at nettingen ikke er gjengrodd med støv og skit. Finnes det inntaksluft fra deler av loft eller låve hvor det er tilgang til gnagere og fugl, må det etableres ordning så disse ikke kan oppholde seg på netting over luftinntak eller på annen måte kan komme i kontakt med dyrerom.

Ha gode vaskerutiner mellom innsett. La huset få tørke godt opp i forkant av neste innsett, alternativt fyre for rask opptørking. 

Vask og desinfiser alt utstyr og alle redskaper som tas inn i husdyrrommet, det gjelder også redskap/utstyr du bærer ut døde dyr i. Bruk slusa riktig, hver gang!

Ved påvisning av campylobacter i forutgående innsett, må gjødsla plasseres så langt vekk fra egen og andres fjørfeproduksjon som mulig. Gjødsla skal tildekkes. Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger. 

Se mer under fjørfe på medlem.nortura.no.

 


 

Raudsjuke

Raudsjuke er en sjukdom på gris forårsaket av en bakterie som heter Erysipelothrix rhusiopathiae. Denne bakterien er vanlig på gris og mange griser har bakterien i mandlene uten at grisen er sjuk. Hvis en gris blir sjuk skiller den ut store mengder bakterier i kroppsvæsker og i avføring.

Sjukdommen medfører at bakterien går i blodet på grisen og den får feber og karakteristiske flekker på huden. Ubehandla slår ofte bakteriene seg ned i ledd og hjerte.

Ingen sender med vilje griser som er sjuke til slakt, men man kan oppleve å sende det som ser ut som friske griser til slakt som så blir sjuke på slakterifjøset fordi sjukdommen ligger latent og blir utløst av transporten. Hvis du har opplevd raudsjuke i besetningen din nylig og har behandla gris for dette, er det veldig viktig at du sier fra til sjåføren med klar beskjed om at sjåfør skal informere fjøsmester på slakteriet.

Se mer under gris på medlem.nortura.no.

 


 

Avregningssammendrag på Min side

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du på Min side.

Års-sammendraget "levert hittil i år" står fortsatt på avregningsbrevet dersom du ikke leverer slaktedyr til Malvik, eller til Otta fra 1. mai. Dersom du leverer til flere fabrikker og Malvik eller Otta er av dem, vil sammendraget "levert hittil i år" på avregningsbrevet være ufullstendig. 

 


 

Marked

Storfeslaktingen ventes å ta seg opp nå etter prisoppgangen. Denne uka, som har bare fire virkedager, slaktes det ca. 3 400 stk. Det gir en dekningsgrad av norsk vare på 71 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager. Tollen er ikke satt ned, men det er mulig å importere på utbrukte kvoter.

Av gris slaktes det ca. 17 400 stk. Det er litt mer enn markedet etterspør og det ligger an til noe innfrysing til reguleringslager.  

Småfeslaktingen er lav nå, bare ca. 150 sau denne uka. 

Like etter høytider med få salgsdager som påskeuken, gir det behov for nytt påfyll med økt eggsalg. Med sen påske er det straks mai; en måned med høyt eggforbruk. 

Førtidsslakting – selv om eggsalget er bra nå, er det prognosert betydelig overproduksjon fra juni. Førtidsslakting skal derfor gjennomføres for å redusere eggproduksjonen. Eggprodusenter som har ordinær avliving/slakting i uke 24–48/2019 har mottatt brev hvor de oppfordres til å kontakte sitt eggpakkeri hvis de vil delta.   

 


 

Pris

Fra mandag 29. april økes avregningsprisen for storfe med kr 0,70 per kg for ung ku, ku, okse og kalv og kr 0,58 per kg for ung okse, kastrat og kvige. Endringene skyldes økt engrospris og endringer i hudverdier. Fra samme dato økes det ekstra avtaletillegget med kr 0,70 per kg. Ny sats er kr 1,40 per kg.