Nortura i Bondebladet uke 19/2019

 

BRSV og BCoV – kontrollprogram – hvorfor?

Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

LOGO

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker. De viktigste smitteveiene er livdyr og «fjøsvandrere» som dyrleger, inseminører, dyretransportører og naboen. Virusene har vi hatt i Norge i mange år. 

Ved å la virus fortsette å spre seg relativt fritt i norsk storfepopulasjon vil minst 500 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Ved kontrollprogrammets start ble det beregnet at sykdommene kostet norsk storfenæring mer enn 100 millioner i året.

Luftveislidelser og diaré står for ca. 75 % av helsekortregistreringer hos kalv. 50 % av alle medisinske behandlinger av kalv var i 2014 luftveislidelser. Hvert år dør mellom 5.000 – 10.000 kalver av slike sykdommer. Selv om disse to sjukdommene er virusinfeksjoner blir de ofte behandlet med antibiotika, dels på grunn av usikker diagnostikk i felt, dels på grunn av bakterielle følgeinfeksjoner. Det er altså kort oppsummert fire hovedgrunner; bedre produsentøkonomi, bedre dyrehelse, bedre dyrevelferd og et viktig bidrag til lavere antibiotikaforbruk.

Prøvetaking
Vi har fortsatt mange besetninger som er RØDE fordi de ikke har tatt prøve, det oppfordres derfor til at alle tar årlige prøver. Alle besetninger med mordyr har mottatt nødvendig utstyr for å kunne sende inn prøver. Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke påvises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus.

  • I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver over 6 måneder
  • I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere

Produsentene dekker uttak og innsendelse av prøver i sin besetning. Melkeprøver tar produsent ut selv, prøvetaking i ammekubesetningene bør tas som blodprøver. Dette er en mer omstendelig prosess enn melkeprøver, og må utføres av veterinær. 

Gratis analyser av prøven 
Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019. Det er kontrollprogrammet som finansierer prøveanalysene over sitt budsjett. Prøvetaking er svært viktig for å lykkes. Spesielt er det viktig i forbindelse med transport av liv- og slaktedyr. Prosjektet har økonomi til å dekke alle prøveanalyser også i år, alle analyser blir derfor gratis for produsentene!

Smitteforebygging
Når besetningen er dokumentert fri for virusene er det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra. Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Det er viktig å redusere muligheten for smitteoverføring mellom besetninger.

Les mer om prøvetaking og kontrollprogrammet på animalia.no/storfe, eller under kategorien BRSV og BCoV.
 

Rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger

Gjensidige Forsikring gir 15 % i rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger. For mange storfeholdere utgjør dette rabatt på mer enn tusen kroner.

Det er en av flere gode grunner til å bli Helsestorfebesetning. Ekstra betaling for Helsestorfe er kr. 400,- for livkalv, og kr. 1000,- for avlsdyr.

Det er i hovedsak to krav, dokumentert frihet for BRSV og BCoV gjennom prøve, og godkjent Besetningsattest Helsestorfe. Begge har gyldighet i 12 måneder.

 


 

Nortura slakter fremdeles dielam

Selv om Nortura avvikler Sommerlam-varestrømmen på grunn av redusert etterspørsel, så slakter vi fremdeles dielam for den som ønsker å slakte overskuddslammene tidlig. Vi har en del kunder med ferskvaredisk, og storkjøkkenkunder som fortsatt kjøper et mindre volum dielam av oss. Slaktinga av disse vil foregå fortløpende.

kopplam

Hva slags oppgjør vil produsenten få for dielamma i år? 

– De blir avregna som vanlige lam, sier fagsjef Finn Avdem.

Under småfe på medlem.nortura.no finn du et eksempel på hvordan økonomien blir ved å levere dielam over 13 kg til Nortura i mai/juni. Det er viktig at lammet blir over 13 kg slaktevekt, slik at du får utbetalt grunntilskuddet på kr 4,80.

Eksemplet er for en sauebonde i distriktstilskudds-sone 2, i lammering som leverer dielam i en pulje på 15-29 lam og som leverer minimum 5000 kg sau/lam til Nortura i løpet av et år.

 


 

6-er i ernæringstest!

Både Prior wienerpølse og Gilde Go' & Mager wiener fikk terningkast seks i Dagbladets ernæringstest av wienerpølser.

6-er i ernæringstest

Dagbladet har sammen med ernæringsfysiolog Kari Bugge ved Roede-metoden A/S sjekket innholdet i forskjellige wienerpølser i dagligvarebutikkene. De gjorde en ernæringsmessig vurdering og så på innholdet av energi, fett, salt og andel kjøtt. Smaken ble ikke vurdert i denne omgang.

Prior wienerpølse: "Disse pølsene har testens tredje laveste innhold av kalorier og fett. Også testens laveste innhold av mettet fett. Saltinnholdet er på det jevne, mens kjøttinnholdet ligger høyt".

Gilde Go' & Mager wiener: "Disse pølsene har testens laveste innhold av kalorier og fett. Også testens nest laveste innhold av mettet fett. Saltinnholdet er på det jevne, mens kjøttinnholdet ligger høyt".

 


 

Mangler du passord?

For å logge inn på passordbeskytta områder på medlem.nortura.no, og Min side legger du inn ditt brukernavn, som er identisk med ditt 10-sifra-produsentnummer. Du må i tillegg ha gyldig passord som er knyttet opp til din bruker i Landbrukskatalogen. Har du glemt ditt passord – gå inn på passord.prodreg.no.

Bestilling av passord
Nortura SA er knyttet opp til tjenesten "Felles brukernavn og passord i landbruket", Landbrukskatalogen, som eies og driftes av Produsentregisteret SA. Pålogging er den samme som for KSL, Tine, Geno, osv. Brukernavn er identisk med ditt 10-sifra-produsentnummer, og passordet har 8 tegn. 

Produsentregisteret administrerer tildeling av passord, og kontaktes på e-post post@prodreg.no eller telefon 22 05 47 30.

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe nå, ca. 4 800 stk. denne uka. Det gir en dekningsgrad på 84 prosent. Underskuddet dekkes med storfe fra reguleringslager og eventuell import via importkvoter. Det er ikke nedsatt toll på storfe.

Av gris slaktes det ca. 21 158 stk., også det er relativt mye. Til tross for at etterspørselen er god, er det et lite overskudd. Det kan bli noe innfrysing til reguleringslager, men vi prøver å unngå det.

Det slaktes bare minimalt med småfe denne uka.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.