Nortura i Bondebladet uke 2/2019

 

Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

Halvparten av befolkningen vil oppleve å få psykiske helseproblemer. I mange tilfeller kan oppgaver som man vanligvis håndterer bli uoverkommelige dersom flere krevende hendelser inntreffer samtidig. Summen av belastningene kan bli store. Da er det viktig å vite at det finnes god hjelp.

5 rådGodtbondevett.no – Er en ressursside for bønder med informasjon om hvordan ivareta den psykiske helsen, hva man selv kan gjøre når livet blir krevende, og hva man bør gjøre hvis man mistenker at noen sliter. 

Mental Helses hjelpetelefon
Åpningstid: Hele døgnet
Tlf. 116 123

Norsk Landbruksrådgivning
HMS: hms.nlr.no
www.nlr.no
Åpningstid: mandag-fredag 08-16.
Tlf. 902 03 317

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no 
Åpningstid: hele døgnet
Tlf. 22 40 00 40

Eksempler på når du kan vurdere å oppsøke hjelp:

 • Du sover dårlig eller har endret matlyst.
 • Du kjenner på hodepine, kvalme og brystsmerter som ikke har noen åpenbar årsak.
 • Du trekker deg tilbake fra familie og venner.
 • Du har vanskelig for å gjennomføre daglige rutiner (for eksempel daglig stell av dyr).
 • Du forsømmer personlig hygiene.
 • Du har problemer med å konsentrere deg og huske ting.
 • Du får panikk, er ekstremt engstelig, merkbart deprimert eller har selvmordstanker.
 • Du er unormalt mye sint og frustrert.

«Hvis du lurer på om du trenger hjelp – ta kontakt. Det er bedre med en gang for mye enn for lite»

 


 

Bestill øremerker innen 20. januar

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 20. januar får du 20 % rabatt på elektroniske merker. Årets merketilbud skal du ha fått på e-post eller i posten i november i fjor. 

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr som vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. 

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november (bestilling på telefon gir ikke rabatt). Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

 • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2018
 • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2019
 • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2019   

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling. 

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

 


 

Julemøte i «150 klubben»

Torsdag 13. desember hadde vi vårt tradisjonelle julemøte med våre oppal- og rugeeggprodusenter her på Østlandet. Det ble under møtet utdelt bemerkelser for gode prestasjoner og management i 150 klubben.

– 150 klubben er en utmerkelse fra avlsselskapet Aviagen for de produsentene som oppnår over 150 kyllinger per høne i sin flokk med Ross 308 høner, forteller Espen Sørlie, fabrikksjef Nortura Samvirkekylling.

– I 2018 hadde vi 10 flokker med meget gode resultater, så vi gratulerer så mye med god innsats til både oppal og rugeeggproduksjon!

150 klubben
F.v. Hans Olav Moskvil, Kåre Kleiva, Karl Fredrik Jevnaker, Peter Melsnes, Hans Morten Sandbæk, Trond Bye, Morten Jemblie, Per Ole Røste, Håkon Gaute Kvamme, Knut Sigurd Felberg, Per Runar Lia, Bjørn Gunnar Stalsberg, Espen Lilleåsen, Halvor Oustad, Siri Kullerud, Jan Snipen og Arne Vassåsen.

 


 

Avregningssammendrag på Min side

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du under Rapporter på Min side.

Års-sammendraget "levert hittil i år" står fortsatt på avregningsbrevet dersom du ikke leverer slaktedyr til Malvik. Dersom du leverer til flere fabrikker og Malvik er en av dem, vil sammendraget "levert hittil i år" på avregningsbrevet være ufullstendig. 

 


 

Konserndirektør Harald Ullevoldsæter slutter i Nortura

Harald Ullevoldsæter slutter i Nortura etter fem år i Norturas konsernledelse. Ullevoldsæter blir sittende i stillingen inntil etterfølger er på plass eller stedfortreder er konstituert.

– Jeg har hatt fem spennende år i Nortura, men har selv et ønske om å tre til side nå, sier Ullevoldsæter. 

– Jeg har respekt for Haralds valg, og er samtidig takknemlig for at han blir på sin post i konsernledelsen inntil etterfølger er på plass. Vi trenger kontinuitet og koordinering av det viktige forbedringsarbeidet vi står i, og økonomi -og controllingfunksjonen er viktig, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen. 

 


 

Agder på Stjernelamtoppen 2018

På "Stjernelam-toppen" lammesesongen 2018 kom båe Agderfylka på topp med 84,7 % Stjernelam. På 2. plass finn vi Buskerud med 84,2 % Stjernelam og på 3. plass Hedmark med 82,9 % Stjernelam.

– I sum så slakta vi omtrent like mange lam som i fjorårets sesong, men det er ein del variasjon mellom fylka. Ser vi på slaktekvaliteten, så har medel slaktevekt har gått opp med 0,5 kg medan medel klasse er ganske stabil i forhold til fjoråret, seier fagsjef Finn Avdem.

Alt anna om statistikken for slakting av lam i Nortura veke 27-52 i 2018 finn du på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Marked

Denne første hele arbeidsuka i 2019 slaktes det godt med storfe, ca. 4600 stk. Det er likevel ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 95 prosent. Ved behov kan markedet suppleres med helt slakt fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 700 stk. Det er litt mer enn markedet etterspør og ca. 1 000 gris går til innfrysing.

Av småfe slaktes det ca. 700 og 250 sau. Noe går til innfrysing.

Etter et godt julesalg var det helt tomt for egg på reguleringslager. I romjula var det få salgsdager og lavt eggsalg. Eggsalget er deretter som vanlig bra på nyåret. Markedssituasjonen for egg forventes å være rimelig stabil de nærmeste ukene.   

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.