Nortura i Bondebladet uke 22/2019

 

KSL-revisor skal inn i husdyrrom 

Det er stor oppmerksomhet omkring dyrevelferd i dagens samfunn. Svinenæringen er for mange en «lukket» produksjon, det er dermed svært viktig for næringas omdømme med åpenhet. Det samme gjelder for KSL. For at KSL skal ha troverdighet kan revisjonene ikke være rene «skrivebordsøvelser», det aller viktigste i husdyrproduksjoner er tross alt husdyrene. Det er derfor helt essensielt at revisor får adgang inn i husdyrrom under revisjon for å få observere dyrene og oppstallingsforholdene. 

KSLVed å nekte revisor adgang inn til husdyrrom, får ikke revisor gjennomført revisjon og det vil bli å anse som revisjons-nekt, med bortfall av etablert KSL-status og et økonomisk trekk på slakteoppgjøret. 

Svineprodusenter skal føle seg trygge på å slippe en KSL-revisor inn i husdyrrommet. Det er selvsagt en forutsetning at KSL-revisor forholder seg til de retningslinjer som foreligger for smittebeskyttelse i de ulike typer av besetninger. Revisorene skal kun observere dyrene og skal ikke ha nærkontakt med dyrene på noen måte. 

Revisorer som reviderer svin skal teste seg for MRSA og bruker beskyttelsesutstyr som beskrevet i «Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin». 

Stiftelsen Matmerk anbefaler i tillegg alle revisorer som reviderer svin å vaksinere seg mot influensa, og dekker alle deres kostnader i den forbindelse. 

Stiftelsen Matmerk, ved veterinær og seniorrådgiver Elin Røssvoll, og Nortura ved fagsjef for gris, Odd Magne Karlsen

KSL-revisjon

For å gjøre det enklere for bonden å etterleve alle lover, forskrifter og varemottakerkrav som gjelder, har landbruksnæringa opprettet Kvalitetssystem i landbruket, KSL. Gjennom KSL vil også bonden kunne oppfylle myndighetenes krav om internkontroll. Status for bondens internkontroll av egen produksjon blir tilgjengelig for varemottakere og Mattilsynet ved hjelp av KSL. For at KSL skal fungere og ha troverdighet, gjennomføres det revisjoner utført av uavhengige revisorer engasjert av Stiftelsen Matmerk. 

 


 

Prisen på fôringskalv økte fra 13. mai

Med bakgrunn i den sesongmessige prisvariasjonen på kalv/fôringsdyr økte noteringsprisen med kr 3,- fra mandag 13. mai. Dette er kr 2,- mindre enn det var lagt opp til. 

Prisoppgang dette året ble utsatt noen uker pga. av at markedet har vært preget av store overskudd fra august/september 2018. Med bakgrunn i redusert produsentpris, bl.a. på grunn av økt omsetningsavgift, ble prisen hevet med kr 360,- og ikke med de planlagte kr 600,-. 

Denne prisen vil vare gjennom sommeren, med en planlagt prisreduksjon på kr 600,- i august/september 2019. Det betyr at denne gjennomsnittlige prisen på kalv vil bli kr 240,- lavere i 2019 enn den var i 2018.

Se mer om prissettingen på fôringskalv.

 


 

Geit og kje på menyen i hovedstaden

Søndag 12. mai sto geit og kje i fokus da Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo arrangerte åpen dag, rundt 1.100 var innom.

Helgrilla geit

Det ble servert ulike varianter av matretter som vi kan få fra råvarer basert på geit og kje.

– Kjøtt i ulike varianter sto sjølsagt også på menyen – grilla, speka, stuing av innmat. I tillegg ble det laga pizza med geitost, pesto som tilbehør laga av ville planter m.m, sier Erling Skurdal, seniorrådgiver og tilførselsleder småfe Nortura region Øst.

Oppdeling/nedskjæring av slakt og framvisning av innmat sto også på et godt og variert program.

– Unger og voksne i et antall av rundt 1.100 koste seg med smaksprøver i finværet, opplyser en veldig fornøyd prosjektleder og ansvarlig for dagen, Julie Øyan. Tilbakemeldingene fra publikum var mange om gode smaker og flott tiltak for å slå et slag for råvarer basert på norske ressurser.

Nortura sponsa arrangementet med geit- og kjeslakt. 

 


 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

Vi er i henhold Matloven pliktig til å sjekke (MKI) matkjedeinformasjon på individ nivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring Medlemssenteret helst innen onsdag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige. På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette på Min side etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Husk å bli med i Dyrevelferdsprogrammet for gris

Det gjør du ved å registrere deg i Helsegris og knytte deg til en eller flere veterinærer. Fyll ut din del i Helsegris, ordne besøk av veterinær slik at hun/han kan fylle ut sin del. 

Rett opp i avvik som blir funnet slik at du får godkjent velferdsstatus (grønn hake) i Helsegrissystemet.

Fra 1. juli vil det trekkes 50 øre per kilo slakt på slaktegris fra besetninger som ikke har godkjent velferdsstatus (grønn hake), fra da av er det ikke lenger nok å være registrert i Helsegris.

Husk at det ikke kommer automatisk påminnelse om at man skal ha mellombesøk basert på besetningens størrelse. Når et mellombesøk ikke er gjennomført innen fristen, mister du velferdsgrisgodkjenningen din. Logg deg derfor uansett inn i Helsegris og sjekk velferdsstatusen din.

Har du ordnet opp i dette tidligere, er det flott – hvis ikke, ordne opp nå!

 


 

Marked

Det er stor slakting og Nortura tar unna ekstra storfe slik at vi unngår innfrysing. De siste storfeskrottene går ut av reguleringslager denne uka!

Det slaktes nesten 18 000 gris denne uka og det vil nok komme noe til innfrysing. Det tas litt gris fra reguleringslager på ribbetiltak. Det er positivt slik at vi får rullert varene på lager.

Etter et normalt høyt eggsalg i mai, forventes det at salget holder seg bra oppe utover juni siden pinsen er sen i år. 

Førtingsslakting har startet for å redusere overskudd av buregg. 

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.