Nortura i Bondebladet uke 23/2019

 

Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

Halvparten av befolkningen vil oppleve å få psykiske helseproblemer. Da er det viktig å vite at det finnes god hjelp.

I mange tilfeller kan oppgaver som man vanligvis håndterer bli uoverkommelige dersom flere krevende hendelser inntreffer samtidig. Summen av belastningene kan bli store. 

Godtbondevett.no – En ressursside for bønder med informasjon om hvordan ivareta den psykiske helsen og hva man bør gjøre hvis man mistenker at noen sliter.

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura:
«Bondens mentale helse har aldri vært så viktig som i dag. Hvor risikoen vi tar på vegne av familien er stor, med store investeringer og mye avhenger av at både den fysiske og psykiske helsen til bonden er god. Mange bønder har et stort ansvar og har få å dele utfordringene med.»

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura


 

Endringer i leveringsbetingelser gris fra 3. juni 

Konsernstyret vedtok den 23. mai noen justeringer i leveringsbetingelsene for gris fra 3. juni 2019. 

Hovedendringen er knyttet til å forenkle varestrømmen gjennom å fjerne dagens Noroc-tillegg og løfte den generelle prisen på all gris tilsvarende. Gjennom en slik endring kan man også fjerne andre kompensasjonsordninger knyttet til avlsbesetningene gris. Følgende endringer blir nå gjennomført:

  • Fjerne Noroc tillegget på all slaktegris 0,60 kr. pr. kilo – samtidig løfte den generelle prisen med 0,55 kr. pr. kilo som da gis på all gris
  • Endre Noroc tillegg smågris til et generelt tillegg på all smågris – samme beløp som i dag 7,50 kr. pr. smågris
  • Fjerne kompensasjon smågris/slaktegris avlsbesetinger
  • Øke kombinerttillegget med 10 kroner pr. slaktegris
  • Avslutte 10 kroners trekket for smågris knyttet til ubalansen

Fordi vi har et større antall slaktegris totalt sammenlignet med den gruppa det tidligere er blitt betalt Noroc-tillegg for, så blir prisløftet på 0,55 kr/kg for å holde seg innenfor samme ramme. 

For slaktegrisprodusentene vil vektendringene som ble gjennomført i påsken bidra positivt for å sikre en stabil situasjon i den totale utbetalingsprisen. Alle produsentgrupper vil i sum derfor komme ut med mulighet for en forsiktig bedring av økonomi, vektendringer og prisjusteringer sett under ett. Vi ser samtidig et behov for å styrke oss med 10 kroner på kombinerttillegget fra samme tidspunkt. Tilleggsbetalingen for griseløftet vil fortsette som i dag – 0,40 kroner pr. kilo og 7,5 kroner pr. smågris. 

Fra 1. juli vil det også komme endringer i likningene som brukes for kjøttprosentberegningen, mer info om dette vil komme senere i juni.

Vi ønsker at du som svineprodusent med bruksbesetning fortsetter å bruke fortrinnsvis LZ mor, og farrasen Duroc. Dette gir gode resultater i purkebesetningene med mange levendefødte spedgriser og lavt tap fra og med fødsel til avvenning, og gode resultat i slaktegrisperioden med en fôreffektiv gris med høy tilvekst og høy kjøttprosent. Dette er den beste rasekombinasjonen i markedet i dag, og gir deg som produsent best total lønnsomhet.

Samtidig vil dette sikre markedet en høyest andel av kvalitetssvinekjøtt til den norske forbrukeren!

 


 

Utreder endringer i industristruktur for Rudshøgda og Otta

Nortura vurderer å avvikle skjæring av gris på Rudshøgda og overføre aktiviteten til andre anlegg. Samtidig vurderes det å oppgradere storfeprosessen på Rudshøgda (fjøs, slakting, skjæring) for å avvikle fabrikken på Otta.

Som ledd i å effektivisere, redusere overkapasitet og styrke vår konkurransekraft, har konsernstyret besluttet at Nortura skal vurdere sin industristruktur, og ser nå på muligheten for å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder.

En samling av storfe kan være aktuelt på Rudshøgda, men da må skjæring av gris flyttes derfra til andre anlegg. Dette kan også innebærer at aktiviteten på Nortura Otta flytter til Rudshøgda og at anlegget på Otta dermed avvikles.

Det settes nå i gang et forprosjekt som skal være klart og presenteres for styret i løpet av høsten. De ansatte tillitsvalgte deltar i arbeidet.

– Ny teknologi, store endringer i markedet vi operer i og behov for økt konkurransekraft spiller inn når vi nå vurderer vår industristruktur. Ingen beslutninger er tatt, men vi spiller med åpne kort og inkluderer de ansatte tillitsvalgte i prosessene, sier konserndirektør for Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen.

Rapporten fra arbeidsgruppa leveres konsernsjefen som deretter vurderer hvilken anbefaling han vil gi konsernstyret.

 


 

Trivselstiltak for frittgående høner

God dyrehelse og dyrevelferd er en grunnplattform og avgjørende for å kunne produsere mat av høy kvalitet. Nortura skal være ledende på dette i Norge og innfører derfor en ny Nortura-standard på trivselstiltak for frittgående høner. 

Vi vet at gode trivselstiltak stimulerer til hønas naturlige adferd, sysselsetter, bidrar til en godt utviklet krås og kan motvirke eventuell fjærplukking og hakking. 

Bruk av trivselstiltak er en praksis som allerede er godt utbredt hos mange produsenter, og som også er en del av KSL. Tiltakene er beskrevet i siste medlemsnytt som er sendt ut og som du finner i fagbiblioteket.

 


 

Nytt telefonnummer til medlemssenteret

Nortura Medlemssenter har fra denne uka nytt nummer – 95 51 84 00. 

Bakgrunnen for at vi får nytt nummer er at vi går over til et nytt digitalt og mer fremtidsbasert telefonsystem. Vi forventer også at det nye systemet blir mer stabilt i drift enn det vi har hatt til nå. 

Ansatte på livdyrformidling og kredittavdelingen får også nye direktenummer – de oppdateres i oversikter på medlem.nortura.no. 

Bilde

 


 

Arkiv av alle Eierbrev

Eierbrev som sendes ut til alle eiere legges også ut på medlemsweben, du finner de under Nyheter (bak pålogging).

Det er fortsatt rundt 2000 eiere som ikke har registrert sin e-postadresse hos Nortura, derfor er det viktig at alle har tilgang til Eierbrevene. 

Det kan også være at du ønsker å gå tilbake for å finne informasjon i tidligere utsendte Eierbrev, samtidig er det noen som kan være sendt kun i enkelte regioner.

 


 

Prisløyper 2. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019.

Det er satt opp prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene, og samtidig er det satt opp en prisløype/prisprognose for gris 2. halvår. 

 


 

Marked

Det er denne uken god slakting av storfe som dekker markedet. 

For gris så suppleres markedet med gris fra reguleringslager for å dekke behovet.

 


 

Pris

Fra mandag 3 juni så øker avregningsprisen for slaktegris og purke med kr 0,55 per kg, grunnet endrede kostnader (se egen sak). Fra samme dato øker prisen på smågris med kr 30,- per stk, salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 730,- per stk.