Nortura i Bondebladet uke 24/2019

 

Prisløyper 2. halvår 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

 • Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned 0,40 kr/kg
 • Mandag 18. november (uke 47): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 60,50 kr/kg. Det er samme nivå som 1. halvår 2019.

Prisløype lam:

 • Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 2,20 kr/kg
 • Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
 • Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
 • Mandag 30 september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
 • Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018.

Prisløype sau:

Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sau i tråd med Norturas forslag, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.  

Prisløype egg:

Det er ingen planlagte engrosprisendringer for egg.

Nortura har vedtatt å øke Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg med 0,25 kr/kg til 19,40 kr/kg for andre halvår 2019, men dette er en teknisk justering som ikke vil medføre økte engrospriser.

Prisløype/prisprognose gris:

 • Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 26. august (uke 35): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 30. september (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 14. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
 • Mandag 16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2019/2020 på 32,43 kr/kg.

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

 • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 28, 29, 30 og 31
 • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
 • Nortura Førde slakter ikke i uke 29
 • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 29
 • Nortura Gol slakter ikke i ukene 28, 29 og 30
 • Nortura Otta slakter ikke i ukene 30 og 31
 • Nortura Hærland er kalkunlinja stengt i ukene 28 og 29

Resten av anleggene går tilnærmet som normalt med noe lavere kapasitet i ferieperioden. Bjerka, Malvik, Steinkjer og Rudshøgda har tilnærmet normal kapasitet, men Malvik slakter 4 dagers uke f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 30.  

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

Medlemsbutikker
Det kan også være endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker, og enkelte butikker har stengt i ferien.

 


 

Meld deg på Gris i ‘19 – redusert pris fram til 1. juli

Gris i ‘19 arrangeres torsdag 21. til fredag 22. november i flotte lokaler på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Melder du deg på før 1. juli får du redusert pris "early bird" på 10 %!

Kongressen har et stort stand-område hvor du kan treffe aktører og utstyrsleverandører til en fagprat. Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer.

Det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til pauser mellom foredragene, programmet vil bli lagt ut i portalen så snart det er klart. Foredragene vil variere i tema, både fag og annet, slik at de blir interessante foredrag for alle. Det er ikke direktepåmelding til foredragene – du deltar der du vil.

Det er gode parkeringsmuligheter ved hotellet, eller kun 10 min med shuttlebuss fra flyplassen om du kommer med fly eller tog. De fleste vil få rom på Thon Hotel Oslo Airport, men noen får rom på nabohotellet, Thon Hotel Gardermoen. Dette hotellet ligger i gangavstand, kun 5 minutter å gå.

Lenke til påmeldingsportalen og mer informasjon om årets svinekongress finner du fra medlem.nortura.no/grisi19.

 


 

Ny konsernsjef i Nortura

Anne Marit Panengstuen (56) tiltrer som ny konsernsjef i Nortura SA fra september. 

Anne Marit Panengstuen

Panengstuen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har 33 års fartstid fra Siemens AS, de siste fem årene som administrerende direktør. Hun har ledet selskapet og flere av divisjonene der gjennom krevende omstillinger.

– Det har vært store endringer i ledelsen av selskapet på kort tid nå, kombinert med tøffe tak både økonomisk og i samfunnsdebatten knyttet til norsk landbruk og kjøttproduksjon. Vi er godt i gang med et solid forbedringsprogram og er glade for den jobben som er gjort til nå. Nå ser vi veldig frem til å få Anne Marit om bord for å bli med å stake ut kursen videre for et av Norges viktigste selskaper, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Se mer i egen pressemelding

 


 

Marked

Det er god slakting av storfe denne uka, tatt i betraktning at det er bare fire virkedager. Nesten 4 900 slakt er litt mer enn markedet etterspør, men en prøver så langt det er mulig å unngå innfrysing.

Slaktingen av gris går noe ned til ca. 15 200 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 82 prosent. Det er gris tilgjengelig på reguleringslager for de som ønsker det.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.