Nortura i Bondebladet uke 25/2019

 

Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.

Se under hvert dyreslag for årets vinnere.

Av totalt 11 besvarelser på årets oppgave på sau ble Tiril Undheim fra Undheim (t.v.) og Ramona Egeland fra Mandal, agronomelever ved KVS Lyngdal vinnerne, her sammen med Rolf Arne Torgersen som er faglærer og ansvarlig for skolens sauebesetning.Av totalt 11 besvarelser på årets oppgave på sau ble Tiril Undheim fra Undheim (t.v.) og Ramona Egeland fra Mandal, agronomelever ved KVS Lyngdal vinnerne, her sammen med Rolf Arne Torgersen som er faglærer og ansvarlig for skolens sauebesetning.

 


 

Tenk smittevern også i beitesesongen

Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone kan spres fra dyr til dyr og besetning til besetning på beite, det samme gjelder BRSV og BCoV. Smittepresset i beitesesongen er likevel normalt lavere på beite enn i innefôringsperioden. 

Dyretettheten påvirker risiko
Det er ulike grader av smittefare med de forskjellige formene for sambeiting. Den tetteste sambeiteformen er fellesbeiter med mjølking. Generelt gjelder det at jo større dyretetthet, jo større risiko. Dersom besetningene har felles drikkevannskilder og fôringsplasser øker også risikoen. 

Det anbefales å beite med besetninger med samme smittestatus som egen besetning. De samme anbefalingene som ved kjøp og salg, gjelder ved sambeiting på beite med felles mjølking.

Se mer under storfe på medlem.nortura.no, artikkelen er skrevet av Åse Margrethe Sogstad og Harald Holm, Animalia.

 


 

Klassifiseringssystem for storfe

Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 slakterier og nødslaktmottak. Formålet med klassifiseringssystemet er at alle slakt skal bedømmes og gis en riktig klasse uavhengig av hvor i landet og hvilket slakteri bonden leverer sine slakt til.

Lasermåling

Med nytt system fjernes muligheten for at menneskelige feil kan påvirke vurderinger av slaktene som vil sikre likebehandling i alle ledd i verdikjeden. 

Klassifiseringsutvalget og Animalia har hatt som mål at det nye systemet skal gi slaktet den samme klasse som det det ville ha fått ved riktig praktisering av det gamle systemet, og de skal i løpet av høsten gå igjennom modellene som ligger bak klassifiseringen av hver enkelt rase for å forsikre oss at det ikke gjøres feil i bedømmingen.

Slaktene får nå beregnet sin klasse ut fra registreringer som måles på slaktet. Det måles vekt og lengde på slaktet, som har stor betydning for hvilken klasse slaktet får. I tillegg inngår data om slaktet som finnes i Husdyrregisteret. Dette er alder, kjønn og rase. Disse dataene inngår også i vurderingen av klasse.

Les mer om bakgrunn og erfaringene så langt i informasjon fra Animalia som er lagt ut under storfe på medlem.nortura.no.

 


 

Fagutvalgene i Nortura

Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2019 – 2020. Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 Arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner de 5 fagutvalgene. 

Utvalgene skal være rådgivende for administrasjonen i Nortura SA innen produksjons- og markedsforhold samt strategisk utvikling innen dyreslagene.

Fagutvalg Gris

 • Einar Myki (leder), tlf. 907 45 079, Løten
 • Bente R. Børsheim (nestleder), tlf. 908 82 005, Vega
 • Ragnhild Døving, tlf. 993 54 692, Eidsdal
 • Nils Henry Haugen, tlf. 909 44 510, Sandefjord
 • Sverre Tyldum, tlf. 900 88 621, Høylandet
 • Jon Leif H. Eikaas, tlf. 951 02 545, Søgne
 • Hans O. Erikstein, tlf. 924 50 325, Bø i Telemark

Fagutvalg Storfe

 • Martin Mæland (leder), tlf. 911 72 099, Vigrestad
 • Stein Rønjus Hålien (nestleder), tlf. 906 92 472, Lomen
 • Bjarte Myren, tlf. 957 65 371, Bjordal
 • Fred Tore Fagereng, tlf. 950 79 087, Straumsjøen
 • Borgny Kjølstad Grande, tlf. 959 37 094, Grong
 • Ole Kai Sørbøl, tlf. 915 17 086, Gol

Fagutvalg Småfe

 • Ragnhild Engan (leder), tlf. 977 01 895, Innhavet
 • Hilde Stokke Odden (nestleder), tlf. 970 69 844, Folldal
 • Bård Tore Berntsen, tlf. 901 62 935, 7391 Rennebu
 • Siv Meling, tlf. 992 77 335, Austre Åmøy
 • Mina S. Klaseie, tlf. 482 05 984, Eidsvoll Verk
 • Reidar Kallestad, tlf. 415 60 048, Fonnes

Fagutvalg Egg

 • Bjørn-Arne Skoglund (leder), tlf. 416 60 808, Risøyhamn
 • Jan Roy Eide (nestleder), tlf. 970 70 967, Tøvikbygd
 • Maria Helliesen, tlf. 979 73 733, Nærbø
 • Svein Iver Gjøby, tlf. 950 48 177, Degernes
 • Kolbjørn Frøseth, tlf. 926 63 770, Spongdal
 • Jon Einar Høystad, tlf. 997 20 001, Ringebu

Fagutvalg Fjørfekjøtt

 • Ole Johannes Egeland (leder), tlf. 909 93 053, Spydeberg
 • Kirsten Kverneland (nestleder), tlf. 977 75 839, Kvernaland
 • Johan Kristian Daling, tlf. 970 37 959, Beitstad
 • Haakon Andreas Alm    , tlf. 900 45 372, Stange
 • Jon Gunnar Karterud, tlf. 976 77 215, Løten
 • Øystein Mysen, tlf. 907 91 567, Eidsberg
 • Per Runar Lia, tlf. 900 42 455, Hvittingfoss

E-postadresser og full postadresse ligger ute på medlem.nortura.no. Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon. Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura. 

 


 

Nye fabrikksjefer i Nortura

Svein Erik Carlson er fra 1. juni tilsatt som ny fabrikksjef på Nortura Steinkjer, etter Torben H. Pedersen som sluttet i Nortura og flyttet tilbake til Danmark.

Også ved Nortura Sarpsborg er det ansatt ny fabrikksjef, Svein Ingar Johansen, fra Kongsberg, vil starte opp som fabrikksjef 2. september, Svein Ingar overtar etter Stig Barstad som går over i annen stilling i Nortura. 

Johnny Stafsnes-Gregersen tok over som ny fabrikksjef på Nortura Elverum fra 1. mai etter at Arild Nordvi flyttet på seg og tok over som fabrikksjef på vår spekematfabrikk på Tynset.

 


 

Marked

Det slaktes mye storfe denne uka, nesten 5 200 dyr. Samtidig går bestillingene noe ned og det ligger an til et overskudd på 900-1 000 storfe som må fryses inn til reguleringslager. Det forventes høy slakting i de kommende par ukene også, før det avtar inn i ferien.  

Av gris slaktes det ca. 17 500 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 86 prosent. Det tas ut noe gris fra reguleringslager for å dekke behovet.

I juni er eggsalget klart lavere enn tidligere i år. På grunn av et balansert marked hittil og godt maisalg, er reguleringslageret av egg lavt ved inngangen av sommeren. Førtidsslakting er iverksatt fra uke 21 for å redusere eggproduksjonen mot av lavere salg.  

 


 

Pris

Fra mandag 17. juni reduseres avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr 0,17 per kg og for ung ku, ku og okse med kr 0,04 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.