Nortura i Bondebladet uke 29 - 30/2019

 

Prior-egg på plass hos Rema 1000

Rema 1000 valgte Nortura som sin hovedleverandør på egg i februar, og har store ambisjoner for våre egg. 

Avtalen var viktig for å sikre avsetning på egg fra våre eggprodusenter, etter at Nortura mistet avtalen med Coop, og regnes som en av de største leverandørbyttene i norsk dagligvarehandel.

– Dette er starten på et langsiktig samarbeid som har som mål å skape vekst for begge parter med kvalitetsegg fra den norske bonden, sier konserndirektør for salg, kategori og marked, Harald Bjerknes.

Planen er solid kategoriutvikling og utrulling av et helt nytt eggsortiment som skal være klart i løpet av 2019. Noen av ambisjonene er å videreutvikle dyrevelferden i årene som kommer, som er svært viktig for Rema 1000.

– Vi ser frem til et langsiktig og godt samarbeid med Nortura. REMA 1000 har siden 2012 kun solgt egg fra frittgående høner og leveransene fra Nortura vil kun være fra frittgående. Med felles ambisjoner om å videreutvikle dyrevelferden i årene som kommer, blir det en spennende tid fremover, sier administrerende direktør i REMA 1000, Trond Bentestuen.

Leveransene til REMA 1000 vil tilsvare produksjon fra 100 eggprodusenter.

Harald Bjerknes (t.v.) og Trond Bentestuen med de første eggene i butikk.
Harald Bjerknes (t.v.) og Trond Bentestuen med de første eggene i butikk.

 


 

Nortura profilklær – med nye avtaleprodukter

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Dette gjør at du som Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken.

Det er nå flere nyheter blant Norturas avtaleprodukter i nettbutikken, men her finner du også f.eks. en kjølebag til sommerens utflukt, sportsbag, arbeidshansker, t-skjorter og flotte tennisskjorter og softshelljakker mm.

Om du vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm. Se hvordan, samt en oversikt over våre avtaleprodukter på medlem.nortura.no/profil.

Norturakjeledressen
Norturakjeledressen er av de mest populære produktene å handle i nettbutikken, prisen er kun kr. 279,- + mva og frakt, veiledende pris er vesentlig høyere. Tilsvarende kjeledress i barnestørrelse er kun kr. 253,- + mva.

 


 

Nye helsekrav ved livdyromsetning av storfe

Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden. Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker. 1. september 2019 innføres nye anbefalinger for omsetning av storfe.

For livdyrselgende besetninger ønskes dokumentasjon av klauvhelse og status for virussykdommene BRSV og BCoV. Når «klauvstatus» for alle besetninger er etablert i Dyrehelseportalen, vil anbefalingene etter videre arbeid bli Kjøttbransjens retningslinjer.

Det omsettes ca. 100 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor stort, les mer på Animalia sin nettside, artikkelen er lenket på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Lammesesongen 2019 – informasjonshefte

– Sesongen 2018 fikk en brå start på grunn av tørke, og at mange som har sau på innmarksbeite ønsket å slakte lam tidlig. Ved utgangen av august hadde vi slakta over 13 000 flere lam enn vi gjorde i 2017. Til tross for krevende produksjonsforhold i fjor, greide likevel sauebonden i Nortura å levere lam med god slaktekvalitet, sier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Lammesesongen 2019– Nortura-sauebonden responderte som vanlig godt på signala i prisprognosen, slik at det var nok kvalitets-lam til både til egen industri og eksterne industrikunder gjennom hele lammesesongen. Tusen takk for det!

Sørg i år for at du har aktivt KSL før du melder inn dyr. Da unngår du stort pristrekk, og Nortura kan bruke all råvare i "Nyt Norge"-merka produkt. Mange industrikunder merker også produktene sine med "Nyt Norge" og bestiller kun slakt fra gårder med aktivt KSL.

– Mange melder om god tilvekst på vårbeite. Vi krysser fingrene for at dette fortsetter på sommerbeite. 86 % av alle norske sauer og lam slippes på utmarksbeite, vi er derfor avhengig av at en stor andel av utmarksbeitebrukerne starter sanking og plukkslakting fra slutten av august/starten av september, sier Avdem. 

Informasjon om årets lammesesong er nå tilgjengelig på medlem.nortura.no/lammesesongen. Her finner du også informasjonsheftet Lammesesongen 2019 i pdf. 

Heftet blir i år ikke sendt ut i posten, men vi trykker et begrenset antall som du kan få ved å henvende deg til Medlemssenteret.  

 


 

Nyheter i Min Side Eggkontroll 

Vi har nå lansert flere nyheter på Min Side Eggkontroll. 

Som tidligere nevnt, er det tilrettelagt for registrering av trivselstiltakene. Avregningsrapporten har også fått en kraftig oppgradering. Følgeskjema for salmonella– og middprøver kan hentes ut fra Eggkontrollen, og resultat på salmonellaprøver vil vises i Eggkontrollen. 

Det er også tilrettelagt for å bestille rekvisita rett fra Eggkontrollen.

Mer om nyhetene finner du i siste nyhetsbrev som også er sendt ut på e-post, alle nyhetsbrev finner du i fagbiblioteket på medlem.nortura.no/fjorfe.

 


 

Økt smågrispris

Smågrisprisen økte med kr 10,- per stk fra mandag den 8. juli, og med kr 20,- per stk mandag den 15. juli i henhold til prisøkningen i prisløypen for slaktegris den 30. september og 14. oktober. 

 


 

Marked

Som tidligere nevnt faller storfeslaktingen nå i forbindelse med ferieavviklingen. Etterspørselen er stabil til litt økende men dekningen er god for den kommende uken da markedet suppleres med storfe fra reguleringslagret ved behov. Det forventes et ytterligere fall i storfeslaktingen fra uke 30.  

Slaktingen av gris er god og alle får det de vil ha. Videre er det ventet nedgang i slaktningen som normalt i juli.

Eggsalget ser som vanlig ut til å bli svært dårlig i juli. Også i juni etter pinse har eggsalget vært lavt slik at reguleringslageret med egg allerede har økt. Førtidsslakting reduserer eggproduksjonen særlig i sommer, men også hele høsten.

 


 

Pris

Fra mandag 15. juli er det kun økningen i smågrisprisen knyttet til prisopptrappingen i oktober.