Nortura i Bondebladet uke 3/2019

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden. Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking.
  • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre bønder i Gjesdal.Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre bønder i Gjesdal.

 


 

Nortura med årets produkt – Gilde Pigwings! 

Under ASKO Servering og NorgesGruppens kunde- og leverandørdager ble Gilde Pigwings kåret til Årets produkt i 2018.

I begrunnelsen for dette valget, sier juryen bl.a. følgende: «Dette er en reell nyhet som treffer på mange viktige punkter for innovasjon. Produktet har hatt en jevn og høy vekst siden lanseringen, og har bred appell på kjede- og kundenivå».

Pigwings er laget av en liten del av svineknoken. Produktet er en del av Nortura Proff sitt Stykkevis & Delt-konsept, som handler om å bruke hele dyret. Dette konseptet og pigwings har vært en stor suksess for Nortura Proff. 

Les mer om produktet på stykkevisogdelt.no.

Nortura SA med seieren for årets produkt – Gilde Pigwings! Foto: ASKO ServeringNortura SA med seieren for årets produkt – Gilde Pigwings! Foto: ASKO Servering

 


 

Satser for grunntilskudd i 2019

Det er Nortura som foreslår satser for grunntilskudd ovenfor avtalepartene. Følgende satser for grunntilskudd (kr/per/kg) vedtatt for 2019.

  01.01 04.02 25.02 02.09 07.10 28.10
Lam under 13 kg 0,00          
Lam 13,0 - 23,0 kg 3,80 4,80   4,30 3,80  
Lam 23,0 kg og tyngre 2,80 3,80   3,30 2,80  
Sau og ung sau 3,70     1,70   3,70
Vær 0,00   5,00     0,00
Geit og kje 5,15          

 


 

Vi mangler 2000 e-postadresser!

Vi skal snart sende ut invitasjon til dere eiere på kretsmøtene i februar/mars. Har vi ikke din e-postadresse så kommer invitasjonen per brev. Om alle registrer sin e-post sparer vi vel 30.000,- i porto, pluss kostnaden med pakking.

Du går ellers glipp av Eierbrev, nyhetsbrev og annen nyttig info om vi ikke har din e-post. 

Oppdater e-postadressen på Min side, og se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Vi får av og til e-poster i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Vei- gateadresse
Det er også viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

Du kan gjerne sende oss en e-post på medlem@nortura.no om du ikke får registrert din e-postadresse eller har adresseendring, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Forsinkelsesrente/medlemsrente (kontraktsrente)

Med virkning fra 1. januar 2019 er forsinkelsesrenten og medlemsrenten (kontraktsrenten) økt med 0,25 %.

Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd. Gjeldende Forsinkelsesrente er på 8,75 % p.a.

Medlemsrente (kontraktsrente) fastsettes av Nortura SA og omhandler kontraktkjøp av livdyr. Gjeldende Medlemsrente (kontraktsrente) er på 6,15 % p.a.

Rentebetingelsene for livdyrfinansiering er ikke gunstige sammenlignet med finansiering i bank, men det er det heller ikke ment å være. Nortura anbefaler sine medlemmer å finansiere sine livdyrkjøp i bank, for eksempel ved å benytte driftskredittordningen for landbruket. 

Medlemsrente beregnes 20 dager etter fakturadato, uavhengig av forfall.

 


 

Erik Høeg midlertidig konserndirektør for IKT

Som følge av at Harald Ullevoldsæter slutter i Nortura går Erik Høeg inn i en midlertidig stilling som konserndirektør for IKT fram til sommeren. 

Erik Høeg har lang fartstid i Nortura, og er til daglig i Curtis Wool i England. Samtidig som han blir midlertidig konserndirektør for IKT, vil han også være arbeidende prosjekteier i NOVA og styreleder i Matiq. 

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 000 storfe og dekningsgraden er 90 prosent. Markedet kan suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 300 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det går mot innfrysing av ca. 1 000 dyr.

Av småfe slaktes det om lag 2 200 lam og 600 sau. Noe går til innfrysing.

Eggsalget er svært bra nå et par uker midt i januar. Forbrukere og butikker trenger å fylle opp med egg etter få handelsdager ved jul og nyttår. Mersalget nå kompenserer for lavt salg i den perioden.

 


 

Pris

Fra mandag 14. januar økes engrosprisen for lam med kr 1,00 per kg. Engrosprisen for egg reduseres med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøbur og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. 

Det er kostnadsøkninger for alle dyreslag og egg. Se tabell for endringer i avregningspris.