Nortura i Bondebladet uke 34/2019

 

Skolestartkampanje "Ikke hopp over matpakka"

Både Gilde og Prior kjører kampanjen "Ikke hopp over matpakka". Det er fokus på matsvinn og viktigheten av god, sunn og innbydende mat til skolestart.

Kampanjebilde

Det er i denne perioden mye aktivitet på digitale flater, kundeavis og i butikk.

I uke 33-36 blir det morsomme konkurranser med flotte premier. I Coop kan du vinne et møte med Karsten Warholm. I Norgesgruppen, Rema og Bunnpris kan du vinne et gavekort på trampoline til kr. 10.000,- hos Jumpking. I tillegg har vi et "matpakkeklippekort" i butikk og digitalt. Kryss av de dagene du har spist matpakka, send inn og vinn matbokser og mini-trampoliner.

Se mer på våre nettsider medlem.nortura.no, gilde.no og Gilde facebook.

 


 

Endelig kan du få Nortura treningstøy til skisesongen 

Vi kommer nå med tilbud om Nortura-profilert treningstøy fra Bjørn Dæhlie til alle våre eiere. Skiturene blir sannsynligvis enda bedre med ny treningsdress.

Foto

Du bestiller i egen nettbutikk lenket fra Nortura Medlem sin nettside. Bestillingsperioden er fra 1. – 20. september, og treningstøyet kommer med posten i desember. 

Det er enkelt å bestille – opprett bruker og logg inn. Betaling er ved bestilling i nettbutikken.

Du finner lenken for bestilling på medlem.nortura.no (kommer snart)

 


 

Skill mellom ung sau og sau når du melder inn

Endel kunder ønsker å kjøpe ung sau av Nortura, vi setter derfor stor pris på om du skiller mellom ung sau og sau når du melder inn dyr til oss.

Vi får da et sikrere tall på hvor mange ung sau vi får inn på et tidligere tidspunkt. Det blir da enklere å finne kjøpere til ungsauen.

Klassifiseringshåndboka til Animalia sier dette om alderen på ung sau: 

  • Hunkjønn: Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).
  • Hankjønn: Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år).

 


 

Framtidas avlsarbeid – nærmer vi oss en etisk grense? 

Hans-Ole Sætra Erikstein er kombinert svineprodusent i Bø, leder i Norsvin Telemark, fagutvalgsmedlem gris i Nortura og AU-medlem i Nortura region Øst. Han er en engasjert og uredd bonde og tillitsvalg, innen fag- og næringspolitisk arbeid.

Hans-Ole Sætra Erikstein

Begynner vi å nærme oss en grense for antall grisunger i kullene og hvor fort grisene skal vokse? Er det en etisk konflikt mellom økt effektivitet – helse og velferd hos purker, smågris og slaktegris?

På kongressen Gris i’19 kan du høre Hans-Ole og Eli Grindflek fortelle om hva svineprodusenter og folk utenfor næringen tenker og hvilke mål, muligheter og begrensninger Norsvin og Topigs Norsvin har i avlsarbeidet framover.

Har du husket å melde deg på? Se program og info på grisi19.no

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
  4. Er hasteslakt

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Skjema finnes i dyrebilen, eller du kan printe det ut fra vår nettside, medlem.nortura.no, der du også finner mer informasjon om bl.a. transportdyktighet og ditt ansvar som dyreeier.

 


 

Gassbedøving av gris

I Europa øker kritikken mot bruk av CO2-bedøving for gris, og forskere har også kommet til ulike konklusjoner. I samarbeid med NMBU-Veterinærhøgskolen har Animalia fått utredningsmidler for å bekrefte eller avkrefte resultater vi har forholdt oss til så langt.

Gjeldende regelverk godkjenner tre kategorier bedøvingsmetoder ved slakting av gris; mekanisk, elektrisk og gassbedøving. I Norge bedøves nå 92 % av grisene med CO2 i en konsentrasjon på rundt 90 %. Det brukes moderne feller med gruppevis inndriving.

Animalia har i samarbeid med NMBU-Veterinærhøgskolen fått utredningsmidler fra «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» for å komme nærmere en riktig konklusjon av når grisene mister bevisstheten ved CO2-bedøving. For næringen er det avgjørende å kunne dokumentere at beste praksis følges, og at eventuelle beslutninger om endring tas på et vitenskapelig grunnlag. Forsøk er planlagt gjennomført i november/desember 2019.

Les mer om dette på Animalia sin nettside.

 


 

Marked

Slaktingen av storfe øker litt og blir på ca. 4 000 dyr denne uka. Det er fortsatt for lite i forhold til etterspørselen og dekningsgraden er 77 prosent. Nå er det tomt for storfe på reguleringslageret. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det det ca. 19 700 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 97 prosent. Etter flere uker med innfrysing tas det nå gris ut fra regleringslager. 

Lammeslaktingen begynner å øke på. Nesten 22 000 lam innmeldt denne uken, det er forholdsvis mye så tidlig i sesongen. Etterspørselen henger litt etter og det må fryses inn en del lam. Av sau slaktes det ca. 2 600 stk. og en håper å unngå innfrysing.

Eggsalget holder seg fortsatt høyt nå i august i forbindelse med ferieavslutning, men markedet for konsumegg er godt dekket. Dårlig eggsalg i juli har gitt overproduksjon og medført høyt egglager til bruk for eggprodukter. Førtidsslakting pågår fra uke 21 – 49, og den forsterkes noe etter dårlig sommersalg.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.