Nortura i Bondebladet uke 35/2019

 

Full påleggsfart mot skolestart

Nortura Sarpsborg produserte kokt skinke til over 7 millioner brødskiver til første skoleuken. Brødskiver troner fortsatt på matpakke-toppen hos barna, hvor pålegg som kokt skinke, servelat, salami og egg er sterke gjengangere. 

Full påleggsfart mot skolestart

I Nortura har det vært full fart mot skolestart, og fra Gilde og Prior produseres det mengder av påleggsfavorittene for sunne og gode matpakker.
 
Nortura Sarpsborg begynte forberedelsene til skolestart allerede før sommerferien. Fabrikken produserer til vanlig opp til 175 tonn pålegg i uken, ukene rundt skolestart ligger det på opptil 250 tonn. Uka før skolestart gikk det ut hele 85 tonn kokt skinke fra fabrikken, dette tilsvarer pålegg til omtrent 7 millioner brødskiver. På en vanlig uke går det ut cirka 35 tonn.
 
– Det er alltid et ekstra trykk før skolestart, det er vi vant til og klarer fint, sier fabrikksjef Stig Barstad og legger til at det er høyere produksjon av blant annet servelat, hamburgerrygg, roastbiff og Priorpålegg også.
 
– Vi er veldig stolte over at vi lager så mange matpakkefavoritter til både store og små, og vi jobber på spreng for å sørge for at vi produserer nok smakfullt pålegg til matpakkene, legger han til.
 
Ved Nortura Tønsberg lager de påleggsklassikeren leverpostei. Der går det ut nesten dobbelt så mye leverpostei som det gjør en vanlig uke ellers i året. De to siste ukene før skolestart har det gått ut nesten 40 tonn med leverpostei fra fabrikken.

 


 

Nybrukere får rabatt på fagkongress

– Som et ledd i Norturas tilbud til nye produsenter inviterer vi nybrukere til å delta på høstens fagkongresser på Gardermoen. Svinekongressen, Gris i ‘19 arrangeres den 21.-22. november på Thon Oslo Airport, og Storfe 2019 den 27.- 28. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, sier nybrukerkoordinator i Nortura, Eli Berven, og poengterer at nybrukere som har tegnet avtale de siste 3 år gis 50 % rabatt på kongressavgiften. 

Logoer

Begge fagkongressene har et bredt sammensatt fagprogram der deltakerne kan velge mellom ulike foredrag. Mange viktige samarbeidspartnere for bonden vil bli invitert til å delta med stands. Vi kan nevne blant annet fôrleverandører, innredningsfirma, finans og forsikring og andre tjenesteleverandører. På kongressene treffer du hyggelige kollegaer fra hele landet, for faglig utveksling og sosialt samvær. 

Det er sendt ut personlig invitasjon på e-post, skulle du ikke ha mottatt invitasjon ta kontakt med oss på medlem@nortura.no. Du finner også mer om kongressene lenket opp på vår nettside.

 


 

Økonomisk slaktetidspunkt for lam

– Årets prisprognose har same profil som i dei tre siste åra. Årsaka til det er at vi er godt fornøgd med effekten prisprofilen har på tilførslane våre, både når det gjeld slaktekvaliteten på lamma og når lamma blir slakta, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Vi har hatt full marknadsdekning i heile sesongen dei tre siste åra, seier han. 

På medlem.nortura.no/smaafe  under "Beregningskalkulatorer", kan du laste ned reknearket Slakteoppgjerskalkulatoren 2019. Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssonar osv. Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen.

– På vår nettside under "Lammesesongen" kan du sjå eit eksempel der vi har brukt Slakteoppgjerskalkulatoren og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra, seier Avdem. 

Veging av lam for plukkslakting
Veging av lam for plukkslakting. Merk at lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden. Foto: Grethe Ringdal, Nortura

 


 

Viktige råd om rekruttering av vær i områder med økt risiko for mædi

Mædi-situasjonen i deler av Trøndelag er uavklart. Med dette utgangspunktet er det tryggest å rekruttere nye værer fra egen besetning, og å unngå å opprette nye smittekontakter. 

Per i dag er det størst risiko for smitte i midtre deler av tidl. Nord-Trøndelag. Det er derfor spesielt viktig at rådene under følges av besetninger i området rundt og mellom Snåsa og Levanger.

Råd til besetninger som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet 

  • Vi anbefaler å lukke egen besetning så langt mulig denne høsten. Dette for å unngå å få inn smitte, men også for å unngå å spre smitte til andre dersom din egen besetning har uoppdaget smitte.
  • Rekrutter nye værer fra egen besetning!
  • Hold også igjen eldre værer som fortsatt er i besetningen og kan brukes videre. 
  • Evt. ulemper som punktene ovenfor medfører er langt lavere enn konsekvensene ved å få smitte inn i egen besetning eller å bli definert som kontaktbesetning.

Råd til besetninger som er pålagt restriksjoner (båndlagt) av Mattilsynet  

  • Hold igjen ekstra søyelam. Dersom Mattilsynet finner smitta dyr og pålegger slakting av noen få dyr i din besetning er det fortsatt mulig å øke påsettet. 
  • Husk: Det er uansett ikke lov å føre dyr inn i eller ut av besetningen annet enn etter avtale med Mattilsynet. 

Informasjon til småfeprodusenter i området er sendt ut på e-post, og lagt ut under småfe på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Etter en periode med lav slakting fra midten av juli har storfeslaktingen har tatt seg opp uke for uke. Denne uka slaktes det ca. 4 000 storfe. Det er fortsatt ikke nok til å dekke etterspørselen, men dekningsgraden går opp til 86 prosent.  Det er tomt for storfe på reguleringslageret og markedet kan suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 17 700 stk. denne uka og det er mindre enn markedet etterspør. Det tas ut gris fra reguleringslager.

Nå øker lammeslaktingen på og denne uka er det innmeldt litt over 31 000 stk. Det er litt mer enn markedet etterspør og det kan bli inntil 1500 lam til innfrysing. I tillegg slaktes det ca. 3 600 sau og pga. lav etterspørsel kan det bli behov for å fryse inn så mye som halvparten til reguleringslager.

 


 

Pris

Fra mandag 26. august økes avregningsprisen for gris med kr 0,50 per kg. Fra samme dato reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg. Endringene skyldes endringer i engrospris og er i tråd med varslet prisløype.