Nortura i Bondebladet uke 39/2019

 

Forbud mot å flytte sau i deler av Trøndelag

En ny soneforskrift for mædi er innført fra mandag 16. september, forskriften er innført i deler av Trøndelag for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger.

Illustrasjonsbilde (foto: Grethe Ringdal, Nortura)

Regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag og Fosen. De smitteforebyggende tiltak denne sonen omfatter er helt avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet. Mædi er en sykdom som utvikler seg langsomt. Det er krevende å finne smitten.

Forbudt å flytte sau inn og ut av mædi-sonen
For å hindre smittespredning må vi hindre at dyr flyttes ut av sonen. Det åpnes likevel for flytting der dyr sendes til slakt eller skal hjem fra utmarksbeiter og de ikke fraktes sammen med dyr fra andre besetninger.

Du kan lese mer på Mattilsynet sin nettside.

 


 

Nytt produsentnummer i deler av landet, og dyreholds-ID på storfe 

Fra 1. januar vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer og produsenter i de berørte områdene vil få nytt produsentnummer. I løpet av høsten 2019 vil i tillegg alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet, kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.

Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret. Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID hun er tildelt i god tid før årsskiftet.
 
Bestill kun det antallet øremerker til storfe, som du antar at du vil få bruk for i 2019. Nye øremerker vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2019.

Se mer på medlem.nortura.no om merking av dyrene fra 1. januar. Har du spørsmål om regelverket knyttet merking av dyr, kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon angående endring i produsentnummer. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at informasjonen når fram til deg. Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører. 

Hvis du har spørsmål angående nytt produsentnummer kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt på post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30.

 


 

Biffakademiet med modul 2 og 3

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig.

Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi. Det er nå klart for påmelding til høstens modul 2 – Kalven, og modul 3 – Ungdyret. Programmet for modulene finner du detaljert på vår nettside. 

Samlingene gjennomføres henholdsvis for:

  • Modul 2: 16. - 17. oktober på Scandic Hamar Hotell  
  • Modul 3: 22. - 23. oktober på Best Western Stav Hotell, Malvik

Påmeldingsfrist er innen 10. oktober. Mer informasjon og lenke til påmelding fra medlem.nortura.no/biffakademiet 

 


 

Fårikålens festdag torsdag 26. september

Fårikålens festdag er alltid siste torsdag i september! 

Gilde Fårikålkjøtt

Fårikål er Norges ubestridte nasjonalrett – stemt frem av Nitimens lyttere i 1972. Mer enn førti år senere utfordret Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug oss på nytt med å utlyse konkurransen: Hva er Norges nasjonalrett? Også denne gang lød det rungende svar: Fårikål!

Fårikål er både husmannskost og festmat, og smaker kanskje enda bedre dagen etter at den er laget. En ting er sikkert, fårikål er verdens beste grunn til å samle store og små til høstens etegilde rundt den dampende gryta.

Oppskrifter finner du på www.gilde.no/sesong/farikal, eller på www.matprat.no. Se også www.farikal.no om du skal ha vennelag.

 


 

Nortura treningstøy til skisesongen – utvidet bestillingsfrist

Har du enda ikke bestilt deg Nortura-profilert treningstøy fra Bjørn Dæhlie? For at flere skal få muligheten til å bestille så utvides fristen til 4. oktober. Dette er et tilbud til alle våre eiere.

Nortura treningstøy

Treningstøyet kommer med posten i desember. En flott fordel ved å bestille Nortura treningsdress er at bruk av jakken gir 50% rabatt på inngangsbilletten til Holmenkollen Skifestival lørdag 7. og søndag 8. mars.

Det er enkelt å bestille – bruk lenken strommeshop.no/bedriftsidrettslag og logg inn med passordet norturaeiere. Betaling er ved bestilling i nettbutikken. Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Forsinkelsesrente endret fra 1. september 

Med virkning fra 1. september er forsinkelsesrenten økt med 0,50 % fra 8,75 % til 9,25 %.

Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd. Det er ingen endring i forhold til medlemsrente.

Se mer under medlem.nortura.no/organisasjon/leveringsvilkaar

 


 

Utegris/frilandsgris – inntransport, retur og nisje

For å levere slaktedyr- eller kjøpe livdyr hos Nortura må du være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret. Om du har et annet dyreslag fra før, men skal levere utegris til slakt må du registrere gris i dyreholdet hos Mattilsynet ellers får du ikke levert til hverken ordinært slakt, retur eller nisje.

Ved levering må grisen være klar for transport og skjema for retur/nisje være fylt ut. Se under medlem.nortura.no/gris for mer informasjon om det du trenger å gjøre før du skal melde inn utegris/frilandsgris.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 900 storfe og dekningsgraden er 83 prosent. Markedet kan suppleres med import til nedsatt toll. Det forventes mer slakting etter telledato og vi regner ved med at markedet da vil være dekket med norsk råvare. Derfor oppheves tollnedsettelsen fra og med uke 40. 

Av gris slaktes det ca. 17 400 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 90 prosent. Det tas ut gris fra reguleringslager for å dekke etterspørselen.

Lammeslaktingen er inne i sin travleste periode og det slaktes om lag 70 000 denne uka. Fordelingen viser noe overskudd, men det jobbes på spreng for å skjære og selge så mye som mulig for å minimere innfrysingen. Det slaktes også ca. 1900 sau og noe av det må fryses inn.

Eggsalget er lavt, og det er overskudd av buregg de fleste uker også utover høsten. Dette er ekstra belastende i tillegg til et betydelig egglager fra i sommer. Høner i bur med miljøinnredning førtidsslaktes helt fram mot jul. 

 


 

Pris

Fra mandag 23. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,80 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,30 per kg.