Nortura i Bondebladet uke 42/2019

 

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

E-læringskurs blir en obligatorisk del av Dyrevelferdsprogrammet for gris. For å unngå økonomisk trekk i avregningsprisen må dyreeier og røktere ha gjennomført e-læringskurset innen 1. januar 2020. 

Illustrasjonsbilde

Dyrevelferdsprogrammet for gris er et krav for alle som leverer flere enn 10 gris til slakt per år. Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med Norsvin. Tilgang til kurset kan kjøpes på Animalia sin nettside

Om kurset
Kurset vektlegger praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer. Du får en innføring i hvordan du bør observere dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning. Det er brukt tegnede figurer og animasjoner for god og forenklet fremstilling av læringsinnholdet. Kurset finnes på norsk og engelsk. 

Når du og dine røktere har gjennomført kurset vil dette bli registrert i Dyrevelferdsprogrammet. 

Introduksjonspris frem til 1.1.20

  • Kr. 500,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 250,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Ordinær pris etter 1.1.20

  • Kr. 800,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 400,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Kurset er lenket opp fra medlem.nortura.no, hvor du også finner mer informasjon. For pakkepris til større grupper – ta kontakt med Animalia.

 


 

«Klara» – et verktøy for å simulere dine klassifiseringsresultater

Klara er et nytt verktøy på Min side der du kan sjekke oppnådd slakteklasse og simulere endring i alder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle storfeslakt. Din simulering kan gi deg verdifull informasjon om det er lønnsomt for deg å gjøre små endringer i fôring, slaktealder mm.

Klara beregner nytt klassifiseringsresultat ut fra det du legger inn av endringer, det beregnes fôrforbruk og oppnådd pris. Simuleringsmodellen gir deg også en antydning om det vil være lønnsomt eller ikke.

Overgangen til lengdemåling og beregning av slakteklasse etter vekt, lengde og informasjon om dyret, gjør at det er mulig å lage en simuleringsmodell av mulig slakteklasse.

I første omgang er det kun slaktekategori «ungokse» du kan simulere oppnådd slakteklasse og økonomi ved å endre vekt, alder eller tilvekst.

Se mer på medlem.nortura.no under Storfe 

Norturabønder tester Klara
På vår nettside får du se mer detaljer om hvordan du kan bruke «Klara», her er Norturabønder på vårt anlegg på Forus som var med å teste programmet for noen uker siden.

 


 

Har du meldt deg på Storfe 2019?

Storfe 2019 er en gylden mulighet for å oppdatere deg innenfor melk- og kjøttproduksjon på storfe. Kongressen arrangeres 27.-28. november på Gardermoen.

– Vi runder i disse dager 400 påmeldte men det er plass til mange flere, så husk å meld deg på innen fristen, sier leder i hovedkomiteen for Storfe 2019, og fagsjef storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Fristen for påmelding og endringer er 27. oktober. Vi minner også om at nybrukere i Nortura får rabatt på fagkongressen. 

Du finner mer informasjon om kongressen på medlemsweben, medlem.nortura.no, og påmelding og fullt program på www.storfe2019.no.

 


 

Økt salg av lam

– September er den store salgsmåneden av lam i dagligvarehandelen, og vi ser gledelig at salget har økt med 10,5 % i august/september, sier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem, som poengterer at årets lam fra Norturabonden har hatt veldig god kvalitet.

Nortura har hatt god levering av ferske lammeprodukter i disse viktige ukene, og salgsøkningen er inkludert fryst vare og Norfersk til Norgesgruppen.

– Salget av hele slakt til andre industrikunder har dessverre gått ned, og trenden ser ut til å forsterke seg. Det er færre salgsaktiviteter i dagligvarehandelen i oktober, så derfor blir det en del innfrysing på reguleringslager de neste ukene, sier Avdem.

 


 

Nortura profilklær

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Dette gjør at du som Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. 

Vi har utvidet medlemskolleksjonen betydelig siste årene med arbeidstøy, fritidstøy og sko, det har også kommet noen nye produkter inn i høst – og noen er tatt ut.

Bekken & Strøm AS har hatt en prisregulering fra 1. oktober grunnet utviklingen på norsk krone mot USD og EUR. I gjennomsnitt har prisen på produktene økt med 5,8%.

Logg inn i nettbutikken fra medlem.nortura.no/profil for å se på avtaleproduktene.

 


 

Endring i prisløypa for storfe 

For å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe for 2. halvår 2019, gjøres følgende endringer i prisløypa:

  • Fra mandag 21. oktober (uke 43): Engrospris ned 0,30 kr/kg
  • Fra mandag 28. oktober (uke 44): Engrospris ned 0,30 kr/kg

Fullstendig prisløype for 2. halvår 2019 finnes under Priser/vilkår på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Marked

Storfeslaktingen er som ventet høy nå og det slaktes ca. 5 000 dyr denne uka. Det er noe mer enn markedet etterspør og det går trolig noe til innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 19 200 stk. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 88 prosent. Det er frosset gris tilgjengelig på reguleringslager. Pga. mye innfrysing har fryselagrene ikke kapasitet til å tine gris denne uka.   

Det slaktes fortsatt mye lam, ca. 59 600 denne uka. Etterspørselen er fallende og det blir mye innfrysing av lam. Saueslaktingen tar seg som ventet opp nå i forbindelse med prisoppgangen og ender på ca. 3 700 stk. denne uka. Noe av det må fryses inn.    

 


 

Pris

Fra mandag 14. oktober økes avregningsprisen for gris med 0,40 kr/kg og for sau med 2,00 kr/kg. Endringene skyldes økt engrospris for gris i forbindelse med prisopptrappingen inn mot jul, samt redusert omsetningsavgift for sau.  

Fra samme dato er det en liten økning i avregningsprisene for storfe grunnet økte hudverdier, se pristabeller.