Nortura i Bondebladet uke 44/2019

 

Gilde førjulskampanje

Julen nærmer seg, og fra uke 44 til uke 48 kjører Gilde en førjulskampanje der du kan vinne kinobilletter til Snekker Andersen & Julenissen. Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier.

Kampanjebanner

Snekker Andersen er tilbake med en ny julefilm fra den vesle bygda som glemte at det var jul, filmen går på kino fra 8. november. 

Du deltar i konkurransene på Gilde sin Facebookside. Det legges totalt ut 5 konkurranseposter i perioden, og vi trekker 1 vinner av 2 kinobilletter hver dag i kampanjeperioden. 

Butikkene er profilert med førjulskampanjen og utvalgte Gilde-produkter er merket med oblater om konkurransen.

 


 

Resultatvekst for Nortura i andre tertial

Driftsresultatet øker med 318 millioner kroner hittil i år og 230 millioner kroner i andre tertial. Resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner. Lavere kostnader og et mer balansert marked bidrar positivt på resultatet.

– Jeg er tilfreds med et bedret resultat. Vi skal fortsatt jakte forbedringer der det er mulig, men også fortsette å kjempe for høyere markedsandeler, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

For mer om resultatet henvises det til utsendt Eierbrev, egen sak i Bondebladet eller våre nettsider.

 


 

Gilde vant årets pinnekjøttsmaking

I konkurranse med fire andre leverandører, vant Gilde Nores SA sin årlige pinnekjøttsmaking i Bergen mandag 21. oktober.

– Vi er kjempestolte og beæret over seieren i Nores sin kåring av «Årets pinnekjøtt». Det er en stor anerkjennelse for oss i Nortura PROFF – og ikke minst til våre dyktige folk i Sogndal som produserer Gilde pinnekjøttet, sier Morten J. Fossmo i Nortura Proff.

Nores, som var arrangøren av pinnekjøttsmakingen, er en medlemseid innkjøpsorganisasjon for hoteller og restauranter i både Norge og Sverige. Nore og Nortura har hatt et tett og godt samarbeid gjennom mange år.

Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura har fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020 innenfor volummodellen. 

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med 0,70 kr pr kilo til kr 61,20 per kilo for første halvår 2020. 

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes på dagens nivå på kr 66,10 per kilo for første halvår 2020. 

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kroner 0,10 per kilo til kr 19,50 per kg for første halvår 2020. Dette er en teknisk justering som ikke vil medføre økte priser til produsent eller i engrosmarkedet. Egg fra miljøinnredning reduseres med kr 0,10 per kilo

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg vil publiseres på totalmarked.nortura.no.

 


 

Regulering av svineproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet (LMD) fastsatte den 17. oktober regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

Forslaget ble sendt på høring 18. desember i fjor, og etter en vurdering av innkomne høringsinnspill, har departementet fastsatt nye grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020.

Produksjonsomfanget reguleres enten ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år (2100 slaktegriser), eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid (105 purker). Nå blir det også innført grenser for antall utrangerte avlspurker.

Etter å ha vurdert innkomne høringsinnspill har departementet fastsatt følgende grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020:

  • Bruksbesetninger: 150 avlspurker
  • Nav i purkering: 1010 avlspurker
  • Foredlingsbesetning: 438 avlspurker
  • Formeringsbesetning: 220 avlspurker

Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år.

Se mer på LMD sine nettsider.

 


 

Bestilling og innmelding av smågris

Nortura har innført 2-ukers frist for bestilling og innmelding av smågris.

Som kjent er det over en lengre periode vært utfordringer med smågrissituasjonen, situasjonen har rettet seg noe, men vi har perioder med for mange smågris pr uke som må skyves. For å få en bedre oversikt og kunne planlegge bedre er det innført to ukers innmelding og bestilling av smågris. Bestill og meld inn på Min side!

Vi ønsker også at produsenter med fastavtale og som benytter våre sjåfører, om å melde inn og bestille smågris via Min side. Produsenter med fastavtale med egen transport trenger ikke å melde inn eller bestille smågris.

Informasjon er sendt ut til svineprodusenter som selger eller kjøper smågris gjennom Nortura.

 


 

Utvide kyllingproduksjonen i Rogaland

Nortura ber slaktekyllingprodusenter i Rogaland melde interesse for å utvide sin produksjon av slaktekylling, det er for 2020 behov for å øke produksjonen for leveranse til Hå Kylling AS.

– Det er viktig at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet for å betjene markedsbehov og volumbehov ved slakteriene, men vi skal ikke øke årlig produksjonskapasitet mer enn nødvendig. Vi skal heller ikke drive på akkord på beleggsgrenser eller nødvendige tomtider, sier Ola-Bjørn Haugbråten, tilførselssjef fjørfe i Nortura.

Produksjonskapasitet inn mot Hærland og Elverum er tilstrekkelig for 2020, men vi nærmer oss balanse.

Tilbudet om utvidelse av produksjonen for 2020 gjelder kun kyllingprodusenter i Rogaland, men alle eksisterende kyllingprodusenter i Nortura kan fra 28. oktober melde interesse om fremtidig utvidelse.

 


 

Årets merketilbud på vei

Nå først i november sender OS ID og Nortura ut årets medlemstilbud på øremerker til sau- og lammeprodusentene.

Nortura og OS ID har en samarbeidsavtale som gir medlemmene fordeler, blant annet i form av rabatt på øremerker. For alle sauer og lam som leveres til slakt med elektronisk øremerke, gir Nortura fortsatt et pristillegg på kr 12,- per dyr. Tillegget avregnes på slakteoppgjøret. 

Årets merketilbud får du i posten eller på e-post tidlig i november. Bestiller du øremerker innen første frist, oppnår du best rabatt.

Hvis du ikke mottar tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 700 storfe i Nortura. Det er 300 mindre enn forrige uke, men fortsatt mer enn markedet etterspør. Det kan bli innfrysing av inntil 800 storfe.

Av gris slaktes det ca. 18 700 stk. og det er en økning på 1 000 fra forrige uke. Til tross for økt slakting går dekningsgraden ned 4 prosentpoeng til 83 prosent. Det er mye gris tilgjengelig på reguleringslager, men fortsatt ikke mulig å tilby tint gris pga. at kapasiteten på fryseriene utnyttes fullt ut til innfrysing.   

Lammeslaktingen er på vei ned. Denne uka slaktes ca. 36 000 lam, mens det var over 68 000 i topp-uka midt i september. Etterspørselen er også kraftig fallende og opp mot halvparten kan bli lagt på reguleringslager. Det slaktes som ventet mye sau nå etter prisoppgangen, ca. 13 700 stk., og noe går til innfrysing.  

 


 

Pris

Fra mandag 28. oktober reduseres avregningsprisen for storfe med kr 0,30 kr/kg. Endringen skyldes redusert engrospris for å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019.

Fra samme dato økes grunntilskuddet for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, ny sats er kr 3,70 per kg. Grunntilskuddet for vær fjernes.