Nortura i Bondebladet uke 46/2019

 

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 2. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul, og unngå for stor import av fersk ribbe. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Gris i bingen

Årets prisnedgang følger samme mønster som i fjor. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.

Plan for prisnedtrapping før jul

  • Uke 49, fra 2. desember settes prisen på gris fra 85 til 90 kg ned med kr 0,30 per kg, gris fra 90 til 95 kg settes ned med 0,80 øre per kg og gris over 95 kg settes ned med 0,70 øre per kg.
  • Uke 50, fra 9. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 85 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,60 per kg.
  • Uke 51, fra 16. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

Utslaktingsstrategi
Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

  • Uke 48: Slakt all gris over 80 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 118 kg levendevekt
  • Uke 49: Slakt all gris over 75 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 110 kg levendevekt
  • Uke 50: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

  • Slakteprosent på 68 %
  • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
  • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.

 


 

Prisløyper 1. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. 

Prisløype storfe:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 2. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 13. april (uke 16): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. april (uke 17): Engrospris opp 0,80 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være kr 0,70 per kg høyere enn for 2. halvår 2019.

Prisløype lam:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. januar (uke 4): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 10. februar (uke 7): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2019. 

Prisløype sau:
Det er ingen planlagte prisendringer for sau.  

Prisløype egg: 
Fra mandag 30. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,10 per kg. Engrosprisen for egg fra frittgående høns endres ikke.

Som tidligere varslet justeres Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 opp med kr 0,10 per kg. Årsaken er økende andel egg fra frittgående høns som drar opp gjennomsnittlig engrospris.

Prisløype/prisprognose gris:
Det er ingen planlagte prisendringer for gris.

 


 

Kjøp sau fra medlemsbutikken

Alle medlemmer i Nortura kan bestille og kjøpe ferske saueslakt til engrospris, levert ut fra medlemsbutikken.

Sauekampanje– Kampanjeperioden for slakting av sau vil vare i 2-3 uker framover, og vi har ferske saueslakt tilgjengelig som medlemskjøp, sier direktør Medlem i Nortura, Karin Marie Røhne.

Det er ingen mengdebegrensning, men man kan ikke bestille slakt av egne dyr. 

En storstilt aksjon i regi av NSG i Troms og Finnmark og Nortura Nord-Norge førte i fjor høst til at sauebøndene i nord tok ut i alt 25 tonn sauekjøtt som medlemskjøp i oktober og november i fjor. Kjøttet ble brukt av medlemmene selv eller solgt videre til familie og bekjente for en rimelig penge, noe som både reduserte lageret, gav bøndene en ekstrainntekt og dekket en lenge etterspurt vare i markedet. Ordningen med medlemskjøp på denne måten er imidlertid standard i Nortura, og gjelder hele landet.

Ønsker du å bidra til å øke forbruket av sauekjøtt, eller har du eller noen du kjenner problemer med å få tak i kjøtt fra ung/voksen sau? Ta kontakt med nærmeste medlemsbutikk! Se mer info på medlem.nortura.no

 


 

Kjøttets tilstand 2019

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport. I tillegg til spennende artikler innen ulike fagområder, inneholder den statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Kjøttets tilstand– Kjøttets tilstand feirer i år 20-års jubileum. Forskjellen på oppmerksomhet rundt kjøtt- og eggproduksjon i 1999 og 2019 er stor. I 1999 var samfunnets engasjement og interesse mer rettet mot kvalitet og mattrygghet. I dag er det bærekraft og klima, helse, kosthold og dyrevelferd som opptar folk. Mange nye interessenter har meldt seg på i kjøttdebatten, og alle trenger fakta rundt forbruk, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia.

Rapporten består hovedsakelig av statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden: husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt – og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Kjøttets tilstand 2019 kan du laste ned fra Animalia sin nettside eller fra medlem.nortura.no.

 


 

Marked 

Denne uka slaktes det ca. 4 700 storfe. Det er litt ned fra de foregående ukene, men fortsatt mer enn behovet, og det blir noe innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 16 900 stk. Det er over 2 000 færre enn forrige uke og det er også lavt sammenlignet med slaktingen på samme tidspunkt de foregående årene. Nedgangen har sammenheng med at vi nå ser effekten av utkjøpsordningen for purker som er gjennomført i år. Dekningsgraden er 76 prosent. Det er gris tilgjengelig fra reguleringslager.

Det er enda et knepp ned på lammeslaktingen denne uka, til 13 800 lam. Etterspørselen er lav og det går mot innfrysing av en god del lam også denne uka. Saueslaktingen går også ned, til 4 800 stk. denne uka, og det blir litt innfrysing.  

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.