Nortura i Bondebladet uke 47/2019

 

Prognosen 2020 – per november 

For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Prognose 2020 – per november 2019

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

87 400

101

9 000

100 100

100

- 3 700

Lam

19 400

100

856

20 400

110

- 200

Sau

5 100

109

 

4 600

80

500

Gris

130 100

100

2 000

131 500

100

600

Egg

66 400

102

650

66 100

101

1 000


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 3 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn.

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2019 som hovedsakelig skyldes forventet økt okseslakting og høyere slaktevekter på disse.

– Prognosen viser at vi er svært nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke å øke antall ammekyr nå, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. 

Gris
Prognosen viser nå at vi er i ferd med å produsere for mye gris i 2020. Dette inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker. I tillegg er det prognosert et litt svakere salg enn tidligere. Engrossalget av helt slakt er prognosert til å ligge på nivå med 2019.

Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Dette medfører at eventuelle overskudd av gris i 2020 ikke kan løses med reguleringseksport. 

– Et prognosert overskudd i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, men vi skulle gjerne sett at vi hadde nådd målet om utkjøp av 4 000 purker sier Skulberg. Dersom salget ikke øker betraktelig fremover vil vi fort være i en situasjon med for mange purker. Den frivillige reduksjonen av produksjonen svinebøndene har gjort gjør at vi har et bedre utgangspunkt ved utgangen av 2020 når vi mister reguleringseksporten. Vi har aldri avblåst svinedugnaden og vi oppfordrer fortsatt til reduksjon for at vi skal kunne bedre økonomien fremover, sier Skulberg.

For bondens økonomi er det mye bedre å ligge med en svak underdekning enn et lite overskudd året sett under ett. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør ca 1 400 tonn totalt sett.

Sau/lam
For 2020 viser prognosen et underskudd av lam på 200 tonn og overskudd av sau på 500 tonn. Reguleringslager kommer i tillegg. Salget er prognosert til å øke med 10 prosent for lam og reduseres med 20 prosent for sau.

– Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. I tillegg går vi inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Skulberg. 

Egg
Prognosen for 2019 viser et overskudd på 600 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført. Overproduksjonen blir håndtert gjennom førtidsslakting. Salget forventes å øke med 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et overskudd av egg. Overskuddet er ca 1 000 tonn lavere enn i forrige prognose. Dette skyldes at klekketallene viser en nedgang. Salget er i prognosen forutsatt økt med 1 prosent. Prognosen viser at dette overskuddet kan håndteres med førtidsslakting av verpehøns. Det er primært egg fra miljøinnredning som tas ut. 

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Klekketallene er nå lavere enn ved forrige prognose. Vi håper det vil vedvare og at det ikke kommer nyetableringer innen eggsektoren nå, sier Skulberg.

 


 

Førjulsnyheter fra Gilde

Førjulstiden består av både hektiske ettermiddager med liten tid til middagsforberedelser, og dager hvor vi tar på kokkehatten og gjør vårt ypperste for å servere deilig mat til julebordsgjestene. Gilde har nyheter for begge anledninger. Prøv vår nye julemat på 1-2-3 og sau marinert i portvin!

Nyheter

Julemat på 1-2-3 er fem ulike ferdigretter med klassisk julemat med tilbehør; ribbe, medisterkaker, julepølse, pinnekjøtt, vossakorv, kålrabistappe, poteter, surkål og saus. Maten er ferdig utvannet og krydret, har kort tilberedningstid og kommer i aluminiumsskåler som kan settes rett i ovnen.

Er annen nyhet denne julen er Gilde Portvinsmarinert fårefilet. Et middagsalternativ til både fest og hverdag - perfekt om man vil overraske med noe nytt på julebordet og samtidig bidra til å redusere overskuddet av sau. 

– Vi har lenge hatt en rødvinsmarinert fårefilet i sortimentet som vi får mange gode tilbakemeldinger på og som også har fått NM gull, så vi håper at denne portvinsmarinerte varianten også vil slå godt an, sier kategorisjef, Cecilie Gard-Løken.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe):

  • Tirsdag 3. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 26. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul. Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt da din ringleder.

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Bestill elektroniske øremerker

Bestill merker til sau og lam innen 22. november da oppnår du 25 % rabatt på merkene.

Nortura støtter kjøp av elektroniske merke til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura nylig (bestilling på telefon gir ikke rabatt).

Mer info om merketilbudet og frister på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Kalkunprodusentene på skolebenken

Siste uka i oktober var så godt som alle kalkunprodusentene i Nortura, samt oppdrettere, rugeeggprodusenter og klekkeri, samt andre fra ulike deler av verdikjeden på Fjørfeskolekurs på Smakfulle Rom på Asak i Sørum.

Kursets mål er å øke kompetansen i verdikjeden slik at vi får en produksjon som i størst mulig grad hensyntar dyras behov, og som gir et husdyrhold med minst mulig sykdom og best mulig produktkvalitet.

Kurset er over 2 samlinger på tilsammen 4 dager i oktober og desember. Se mer under på medlem.nortura.no

 


 

Marked

Storfeslaktingen har ligget på et stabilt høyt nivå siden telledato 1. oktober. Denne uka slaktes det 4 900 stk. Etterspørselen øker noe, men det er fortsatt et lite overskudd som kan gå til innfrysing.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. og dekningsgraden er 80 prosent. Det er gris tilgjengelig fra reguleringslager.

Denne uka slaktes det ca. 8 900 lam og 2 900 sau. Det går fortsatt lam til innfrysing. 

Julesalget av egg er nå startet opp, og det innebærer for noen uker at alle ordinære egg kan benyttes til konsum som skallegg. Egglageret er fortsatt så stort at det er behov for ekstra produksjon av eggprodukter. 

 


 

Pris

Fra mandag 18. november økes avregningsprisen for storfe med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.