Nortura i Bondebladet uke 48/2019

 

Nå kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer. 

Din dyreholds-ID finner du ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste, skjema.mattilsynet.no/mats. Dyreholds-ID vil også være tilgjengelig hos merkeleverandørene når du bestiller øremerker. Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Merking av storfe

 • Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer
 • Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID

Krav til unike nummer
Dyreholds-ID går på tvers av dyreartene sau, geit og storfe. Det betyr at du ikke kan bestille et øremerke til bruk på storfe som allerede finnes til bruk på sau eller geit. Produsenter med både storfe og småfe må altså bestille ulike serier med individnummer. Dette må en være spesielt OBS på i 2020 siden individnummer for storfe starter med 0 (8.-siffer, se bildet), og det indikerer også årstallet i småfemerkene.

Leveringstid på nye merker
– Det er svært mange bønder som har kalving i januar, og vi vil i en periode ha lengre leveringstid enn normalt, sier OSID på sin nettside. Alle merker som bestilles i desember og starten av januar, vil imidlertid være sendt ut i løpet av januar.

Har du kalving fra mars og utover, ber OSID om at du venter til februar med å bestille nye merker.

Husk:

 • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
 • Alle storfe født etter 1. januar 2020 skal merkes med dyreholds-ID
 • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.
 • Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.
 • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker.
 • Etter 31.12.2019 kan du ikke lengre bestille nye øremerker med produsentnummer.

NYTT MERKE
NYTT MERKE: Alle offisielle øremerker innledes (som før) med MT NO, som står for Mattilsynet Norge. Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe. Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en. De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje.

 


 

Handle julegaver med Norturaprofil?

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Hvorfor ikke gjøre unna litt av julegavehandelen her?

Eksempel på produkter

Logg inn direkte fra www.bekkenstrom.no. Velg "Mine avtaleprodukter" øverst til venstre på siden til Bekken & Strøm etter du har logget inn.

De siste årene er medlemskolleksjonen utvidet betydelig med arbeidstøy, fritidstøy og sko. 

Du finner alle avtaleproduktene til Nortura med priser gjeldende fra 1. oktober 2019 i Eierbrevet som ble sendt ut sist uke, eller på medlem.nortura.no/profil.

Registrere deg som kunde første gang
På medlem.nortura.no/profil er det mer informasjon om registrering og innlogging til nettbutikken, der er det også en oversikt over alle produktene i Nortura-avtalen. Om du vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde. 

Lykke til med handelen!

 


 

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2020. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra gjennomsnittleg engrospris.

Prisendring lam 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 30. desember: *) 1 Engrospris opp 0,50 kr/kg og omsetningsavgift ned 0,70 kr/kg + 1,20 kr/kg
Måndag 20. januar: 4 Engrospris opp + 0,80 kr/kg
Måndag 3. februar: 6 Grunntilskot opp + 0,90 kr/kg
Måndag 10. februar: 7 Engrospris opp + 0,80 kr/kg
Måndag 16. mars: 12 Engrospris opp + 1,00 kr/kg
Måndag 25. mai: 22 Engrospris opp + 4,00 kr/kg


*) Her kan det også kome justeringar i nettonoteringa. Omsetningsavgiftsendring er forslag frå Nortura og ikkje vedteke i Omsetningsrådet. 

Prisendring sau og ung sau 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 30. desember: *) 1 Grunntilskot opp 0,10 kr/kg og omsetningsavgift ned kr 1,- kr/kg + 1,10 kr/kg


*) Her kan det også kome justeringar i nettonoteringa. Omsetningsavgiftsendring er forslag frå Nortura og ikkje vedteke i omsetningsrådet. 

Prisendring vêr 1. halvår 2020:

Dato Veke nr Årsak til endring Endring
Måndag 24. februar: 9 Grunntilskot opp + 5 kr/kg

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe som hadde frist 26. november for slakting i år):

 • Tirsdag 3. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
 • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
 • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
 • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl.15, og Min side påfølgende søndag).

Livdyr
Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Marked

Det slaktes fortsatt godt med storfe, ca. 4700 stk. denne uka, og mer enn markedet etterspør. Dermed blir det innfrysing.

Slaktingen av gris er som forventet økende inn mot julesesongen. Denne uka slaktes det nesten 22 100 stk. Etterspørselen er også stor og dekningsgraden er 76 prosent. Det er gris tilgjengelig fra reguleringslager. Neste uke starter prisnedtrappingen som skal stimulere til større leveranser og mest mulig ferskt svinekjøtt til jul.

Lammeslaktingen går mot slutten nå med ca. 5 700 lam innmeldt denne uka. Saueslaktingen er også fallende til ca. 1400. Mye av lammene går til innfrysing, mens sauen har avsetning.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.