Nortura i Bondebladet uke 49/2019

 

Prior styrker sitt samarbeid med NorgesGruppen

NorgesGruppen og Prior har inngått en ny avtale for Prior fjørfekjøttprodukter som legger til rette for en stor salgsøkning av Prior kylling- og kalkunprodukter gjennom Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Det gir oss store muligheter for lanseringer av nye produkter og konsepter.

Prior fjørfekjøttprodukter

Gjennom NorgesGruppens økte satsing på hvitt kjøtt vil Prior som merkevare bli styrket i norsk dagligvare. NorgesGruppen er opptatt av å tilfredsstille norske forbrukere som i større grad etterspør sunnere produkter, og Prior produkter svarer ut disse forventningene. Begge parter har stor tro på vekst innenfor fjørfekjøttkategorien og er enige om at dyrevelferd og matglede blir viktige faktorer fremover. 

– Vi gleder oss til å ta fatt på potensialet som ligger i denne avtalen, som også gir store muligheter for lanseringer av nye produkter og konsepter, sier salgsdirektør for Hvitt kjøtt og egg i Nortura, Tom Cato Myhre. 

 


 

Nytt produsentnummer fra 2020

Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer, produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Det nye produsentnummeret skal da brukes for å logge på hos landbrukets aktører. 

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at informasjonen når fram til deg. 

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål om dette kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt på e-post post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30.

 


 

Frist for innsending av bilag – direktelevering av livdyr

For avregning og fakturering på 2019 må underbilag sendes inn senest innen 6. desember.

– Direktelevering av livdyr øker hvert år, og det er gledelig sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura, men minner om at enkelte ikke sender inn underbilag for avregning fortløpende. Hvert år blir det noen skippertak for å få tatt unna "etterslepet".

Direktelevering fungerer svært godt for mange, og underbilag sendes inn eller registreres på Min side fortløpende. Andre leveranser kan være mer sporadiske, men gode løsninger for selger og kjøper.

Nortura blir ofte brukt til prising, frakt, avregning og fakturering, og det er en trygghet for alle parter. Send inn dine billag snarest, og senest innen 6. desember for å få oppgjøret på riktig år!

 


 

4-bønders middag

I løpet av fire episoder skal vi kåre Norges beste Julegilde med 4 Norturabønder og Petter Pilgaard. 

Konseptet er tuftet på diverse programmer hvor ulike personligheter møtes til middag og deler litt om seg selv, sine tradisjoner og ferdigheter på kjøkkenet. Vi skal få smake på nydelig mat, hilse på ulike dyr og ta del i bøndenes ulike juletradisjoner.

Filmene vil legges ut på YouTube, i tillegg kommer promofilmer på TV og andre digitale kanaler.

Se første besøkt hos Ruben på Medlem Norturas facebookside.

4-bønders middag
Bli med oss på reisen der vi skal besøke Ruben Tunestveit Kengakaran i Arna, Annette Brede på Snåsa, Belinda Braut fra Klepp, og vi avslutter reisen hos Jan Erik Nikolaisen i Sørreisa. 

 


 

Øistein Aasen – Årets unge bonde 2019

Norturamedlem og ung bonde Øistein Aasen fra Vingelen i Tolga ble kåret til Årets unge bonde 2019 under Felleskjøpet sin Ung Bonde samling på Lillestrøm lørdag 23. november. Vi gratulerer!

– Dette var en utrolig hyggelig annerkjennelse å få. For meg er det å være bonde den aller fineste jobben man kan ha og jeg er heldig som får lov til å være nær dyr og natur hver dag og produsere lokale råvarer av høy kvalitet, sier Øistein.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad delte ut prisen til vinner av Årets unge bonde Øistein Aasen. Bildet er fra Landbruket NXT Facebook.
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad delte ut prisen til vinner av Årets unge bonde Øistein Aasen. Bildet er fra Landbruket NXT Facebook.

 


 

Konserndirektør Harald Bjerknes slutter i Nortura

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen gjør endringer i konsernledelsen, og konserndirektør for salg og kategori, Harald Bjerknes, velger å slutte i Nortura.

Anne Marit Panengstuen startet som konsernsjef i september i år, og ser nå på hvordan hun ønsker å organisere selskapet og sin ledergruppe. Alle endringer er ikke avklart, men Bjerknes ønsker likevel å gå ut av selskapet nå.

Direktør for Proff-salg Petter Brinchmann, er inntil videre konstituert som konserndirektør etter Bjerknes.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger:

  • Tirsdag 10. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52 (unntak småfe)
  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
  • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl.15, og Min side påfølgende søndag). Innmeldingsfrist for slakting av småfe i 2019 er gått ut.

Livdyr
Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er litt mer enn markedet etterspør og noen slakt vil gå til innfrysing.

Nå slaktes det mye gris, hele 26 700 stk. denne uka. Det er likevel ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 87 prosent. Det er gris tilgjengelig på reguleringslager. Nå i desember kan det også importeres inntil 300 tonn ribbe på den nye kvota fra EU. 

Det slaktes fortsatt litt småfe, ca. 6 900 lam og 1 500 sau, og en god del havner på reguleringslager pga. lav etterspørsel nå helt i slutten av sesongen.

Eggsalget er høyt i hele førjulstiden. Eggproduksjonen er nå så stor at markedet også denne perioden er rimelig godt dekket. Helt opp mot jul må det som normalt, forventes en noe utfordrende forsyningssituasjon. For å få redusert egglageret, er det nødvendig med ekstra produksjon av eggprodukter. 

 


 

Pris

Fra mandag 2. desember reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 2,00 per kg, grunnet økt omsetningsavgift. 

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 2. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg. 

Samtidig settes smågrisprisen ned med kr 20,- til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg.