Nortura i Bondebladet uke 50/2019

 

Få inspirasjon til julemiddagen på Gildejul

Julemiddagen er tradisjon hos de aller fleste, men det er alltid noen som lurer på hvor lenge skal pinnekjøttet koke, og hvordan vi skal få sprø svor på ribba?

Gildejul.no finner du svar på dette, og du kan få inspirasjon til nye oppskrifter om du ønsker å gå ut over den faste tradisjonen. På Gildejul.no er også julemiddag-filmene hos våre 4 bønder som sammen med Petter Pilgaard inviterer hverandre hjem til seg. 

Nyt førjulstiden med noen av de som gjennom sitt verdifulle gårdsarbeid er med på å skape den gode julestemningen ved middagsbordet. Og la deg også inspirere av flere juleoppskrifter.

Rubens pinnekjøtt

 


 

Ringorm i Rogaland og Oppland

Det er tidligere i høst påvist ringorm i Rogaland, og nå også i Oppland. Vi minner om viktigheten av å hindre smittespredning gjennom å unngå unødvendig kontakt med andre besetninger, bruk av smittesluse, beskyttelsesklær og desinfeksjon. På grunn av situasjonen vil formidling av storfe i både Nortura, Prima og Fatland holdes til et minimum.

Mattilsynet har nå påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm i 13 besetninger, skriver Mattilsynet på sine nettsider 2. desember.

Den viktigste smittebeskyttelsen er å begrense kontakt med dyr fra andre besetninger. Dette gjelder kontakt som livdyrhandel, kontakt mellom dyr eller at personer overfører smitten fra dyr til dyr. Inntil videre blir livdyrformidling holdt på et minimum i berørte områder.

Hva er ringorm?
Ringorm er en soppinfeksjon i huden. En typisk infeksjon starter i en liten flekk og sprer seg utover. Det blir ofte dannet skorpe i ytterkanten av spredningen og huden i midten blir helet. Derfor kan det se ut som det er en orm som ligger i en runding under huden.

Ringorm har nesten vært utryddet i over 20 år, men de senere år har utbrudd kommet i enkelte områder i landet. 

Se mer

 


 

Husk påmelding til Lam 2020 innen 16. desember!

Lørdag 7. og søndag 8. mars 2020 inviterer Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving, til ny lammekongress på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Påmelding innen 16. desember!

Clarion Hotel The Edge i Tromsø

Programmet er fullspekket med godt fagstoff. På fredag den 6. mars inviterer Team småfe i Nortura Nord til busstur i nærområdet rundt Tromsø med kjentmann og gårdsbesøk.  

Det er elektronisk påmelding til LAM 2020 på smafe/lam-2020.

En kan gjøre endringer i påmeldingen fram til påmeldingsfristen mandag 16. desember. Etter dette er påmeldingen bindende.

 


 

Planar for auka sal av sau og lam

– Lagersituasjonen syner at vi framleis ikkje er i mål med å få til marknadsbalanse på sau og lam. Dette har Nortura ikkje tenkt å sitje stille å sjå på. Det er difor mange gode initiativ på gang i samarbeid med kjedene, seier fagsjef Finn Avdem. 

"Matsjokket" på NRK har vore ein god døropnar for mange gode etablerte produkt av sau som Nortura tilbyr: Fårefilét, fårepølser, fenalår, vossakorv, sådd og fårefrikassé. 

– Det har vorte seld mange tonn med raudvinsmarinert fårefilet etter dette programmet. Nortura jobbar også med å få utvikla ulike burgertypar laga av sauekjøtt, seier Avdem. Det var jo denne matretten representantane for kjedene kosa seg med i programmet. 

Fokuset i desse dagar er å forsyne marknaden med nok pinnekjøtt i ulike variantar. Etter jul kjem det mange kvardagsmiddagar der fleire bør velje lam. For å få til det, ynskjer Nortura å utvikle suksessen "Hverdagslam" med nye produkt. 

– Gilde Gourmetlam vil kome kome i ny design til neste år, det er også planar om å fornye designet på vanlege Gildelam til haustsesongen. Grillprodukt av lam og ulike variantar av lammesteik til påske er det også gode planar for. Det er difor mykje spanande på gang, som vi har god tru på skal løfte salet både mellom, og i dei viktige sesongane, avsluttar Avdem. 

 


 

Innmeldingsfrister før jul

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte rett over jula er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger:

  • Tirsdag 17. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1
  • Fredag 27. desember er innmeldingsfrist for slakting i uke 2

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister. Fristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00 (unntatt fredag 27. desember kl. 15 på tlf, og Min side påfølgende søndag).

 


 

Avvikler Nortura Otta og flytter aktiviteten til Rudshøgda

På Årsmøtet i vår lovte styreleder at hver eneste stein skulle snus for at Nortura skulle få en stødig og sunn økonomi slik at vi fortsatt kan opprettholde statusen både som bondens viktigste markedsaktør og sikkerhetsnett. Den prosessen ruller og går med stor fart. Men når tiltakene berører arbeidsplasser og lokalsamfunn, tar dette både lengre tid og er smertefullt. 

– Onsdag sist uke gjorde styret en slik beslutning, da vi vedtok å legge ned Nortura Otta. Det innebærer at slaktingen og skjæringen av storfe overføres til Nortura Rudshøgda. I tillegg avvikler vi skjæringen av gris på Rudshøgda og flytter den ut til våre andre fabrikker. Det er beregnet å gi Nortura en årlig innsparing på vel 31 millioner kroner. Men samtidig treffer det 78 ansatte med familier (63 på Otta og 15 på Rudshøgda) - og en hjørnesteinsbedrift i et lite lokalsamfunn i Norge. Jeg skjønner godt at det skaper både sinne og frustrasjon hos eierne i området, sier styreleder Trine H Vaag.
 
Styret i Nortura jobber på mandat fra Årsmøtet og er valgt for å ivareta helheten i selskapet. Årsmøtet i april var tydelige på at resultatet i selskapet måtte styrkes. Alle steiner skulle snus – også de det sto industristruktur på. 

– Når vi havnet på den beslutningen vi gjorde var det fordi vi mener det er best for Nortura sett under ett, og den viktigste årsaken til det er overkapasiteten vi har i industrien vår.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 500 storfe. Det er mer enn markedet etterspør og det vil bli noe innfrysing til reguleringslager.

Det slaktes som ventet mye gris nå, men likevel mindre enn det som er nødvendig for å dekke behovet nå i innspurten mot jul. Dekningsgraden er 82 prosent. Det tas ut gris fra reguleringslager for å supplere markedet.

Småfeslaktingen er lav nå, ca. 2 800 lam og 700 sau. Etterspørselen er lav, og en god del går til innfrysing.

Julesalget av egg er høyt i år, som vanlig. Eggsalget spres over en så lang periode som mulig i førjulstida ved hjelp av aktiviteter og kampanjer i god tid. Produksjonen er stabil ved at hønene ikke kan legge flere egg, og holdbarhetsreglene for konsumegg gir begrenset fleksibilitet. Tilførslene mot høytiden kan påvirkes litt ved ekstra innhenting fra eggprodusentene. 

 


 

Pris

Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 9. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.