Nortura i Bondebladet uke 6/2019

 

Kalv søker fôringsplass!

– Kalven er starten på produksjon av melk og storfekjøtt. Nortura har for tiden veldig god tilgang av fôringsdyr som trenger forpliktende sluttfôringsplasser, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Kalv søker fôringsplass!

Det er stort overskudd av oksekalv i alle regioner og få ledige plasser, det er derfor ventetid med å få levert kalver for tida. Alle regioner har også overskudd av fôringskviger.

Det er overskudd av livkalv, åringskviger og kyr, mens vi mangler kviger (det er regionale forskjeller, så ta kontakt med livdyravdelingen).

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd på de fleste raser. 

Har du ikke prøvd oss? Ta kontakt for en god livdyrhandel! Ring Nortura Medlemssenter på tlf. 48 12 04 00 (tast 2), eller legg inn bestilling på Min side

 


 

Åtte fordeler med hvitt kjøtt

Det er mange som velger lettere og sunnere middager med hvitt kjøtt i starten på et nytt år. Og det kan man gjøre med god samvittighet, for hvitt kjøtt har mange fortrinn!

Hel kylling med salsa og nøttesalat

Kylling, kalkun og høns regnes som hvitt kjøtt. Norske helsemyndigheter gir ingen restriksjoner for anbefalt forbruk, snarere tvert imot: i mange sammenhenger anbefales hvitt kjøtt. Og det har nok mange nordmenn fått med seg. Forbruket av hvitt kjøtt er det som øker mest. 

Her er noen av fortrinnene til dette kjøttslaget:

  1. Hvitt kjøtt er det kjøttslaget med den mest helsevennlige sammensetningen av fettsyrer (mest umettede fettsyrer).
  2. Hvitt kjøtt er kjøttslaget med lavest fettinnhold.
  3. Hvitt kjøtt er den mest klimavennlige kjøttproduksjonen, og vil, ifølge OECD, være det kjøttslaget som øker mest i årene som kommer.  
  4. Hvitt kjøtt tillates i alle kulturer og religioner.
  5. Hvitt kjøtt passer rent smaksmessig til all verdens krydder, urter og tilbehør.
  6. Hvitt kjøtt har høyt innhold av proteiner.
  7. Hvitt kjøtt inneholder relativt mye niacin (vitamin B3), vitamin B6, vitamin B12, kalium, fosfor og selen.
  8. Hvitt kjøtt gir få allergier.

 


 

ROS-analysen klar

– Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2018 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata), seier fagsjef Finn Avdem i Nortura. 

Finn Avdem med ROS

Det er 7 459 Nortura-sauebønder som får ROS-analysen for 2018. 

ROS-analysen er ei attendemelding på slaktekvaliteten på lamma du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne.  

God slaktekvalitet er spesielt viktig når vi skal auke salet. Du får høve til å samanlikne deg med middelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste. Du får også samanlikna deg med middelet i eigen landsdel. 

– Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv. Ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2019 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura, er oppfordringa frå Avdem.

 


 

Årsoppgjør kvantumstillegg

Årsoppgjøret for kvantumstillegget er på 45,5 mill kr og ble utbetalt 30. januar.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2018, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Ull er fra 2018 tatt ut av beregningen på småfe. 

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret/20. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.

 


 

Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Nortura Elverum

Sist uke besøkte arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie og NAV Innlandet Nortura Elverum etter godt samarbeid og gode resultat som IA-bedrift.

Arbeids- og sosialministeren på besøk hos Nortura Elverum

Ministeren var veldig fornøyd med besøket, hun hadde aldri hadde sett en slik produksjon før og var imponert over det hun fikk se. Tema for besøket var status på Hedmarksmodellen og sykefraværsoppfølging. Nav trekker frem Nortura Elverum som en bedrift som de har samarbeidet godt med over lang tid og som har etablert et meget godt IA-arbeide.

– Det var et hyggelig besøk og det gikk veldig bra. Hun var veldig interessert i produksjonen, spurte mye og snakket med medarbeiderne, sier fabrikksjef Arild Nordvi, og poengterer at samarbeidet har gitt meget gode muligheter i Elverums-distriktet for inkludering og integrering i form av utplassering og arbeidstrening.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 900 storfe og dekningsgraden er 70 prosent. Marked suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 200 stk. og med det er markedet dekket.  

Av småfe slaktes det ca. 1 000 lam og 400 sau. Det fryses inn litt lam.

 


 

Pris

Fra mandag 4. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig økes grunntilskuddet med kr 1,00 per kg, så samlet økning i utbetalingspris blir kr 2,00 per kg.