Nortura i Bondebladet uke 9/2019

 

Nyheter fra Gilde

I uke åtte lanserte Gilde nye produkter merket med nøkkelhull-merket.

– Noen av de viktigste kriterier for forbruker ved kjøp av mat er sunnhet, naturlighet, norsk opprinnelse og rask tilberedning, sier kategorisjef Cecilie Gard-Løken.

Gilde Biffsnadder

Gilde har utviklet Gilde Biffsnadder med finskårede skiver av biff, som leverer på alle de nevnte kriteriene. Råvaren som benyttes er ren biff og kvalifiserer til merking med nøkkelhull, og er uten tilsettinger. 

– Det vil kun være norsk storfekjøtt som er tillatt råvare, og vil merkes med Nyt Norge-merket, sier Gard-Løken og legger til at Gilde Biffsnadder skal listes i Coop OBS, Mega, Extra, Rema, Spar, Meny, samt frivillig i Joker og Bunnpris.  

Enda et nøkkelhull-merket produkt hadde rikslansering i uke åtte. Serien med løvtynt pålegg fra Gilde kommer med Løvtynn Roastbiff.

– Serien med tynne skiver blir mer og mer populært blant forbrukerne og er en viktig driver innen ferskt kjøttpålegg, sier kategorisjef Caroline Jilg-Scherven.

– De tynne skivene gir et kvalitetsløft, og smaken blir ekstra saftig og smakfull, legger hun til.

 


 

Nortura inngår stor eggavtale med REMA 1000

REMA 1000 og Nortura har inngått en avtale om leveranse av Prior-egg til mer enn 600 butikker over hele landet.

Prior-egg

– Vi har etter grundige vurderinger kommet fram til at Prior er det beste valget for REMA 1000 framover. Avtalen sikrer leveranser av egg fra norske bønder, av god kvalitet til bare lave priser. I tillegg har Nortura og Rema 1000 felles ambisjoner om å videreutvikle dyrevelferden i årene som kommer, sier kategoridirektør Ole Førre Skogstø i REMA 1000.

Rema 1000 har siden 2012 kun solgt egg fra frittgående høner og leveransene fra Nortura vil kun være frittgående. Avtalen med Rema 1000 tilsvarer grovt regnet produksjonen fra 100 eggprodusenter.

– Jeg er på vegne av Nortura både glad og stolt over å ha fått avtale som hovedleverandør til Rema 1000. Dette har vi fått til etter et godt lagspill i hele organisasjonen fra medlem til salg. Avtalen er svært viktig for Nortura og våre eggprodusenter. Vi har eggprodusenter over hele landet. For å kunne opprettholde en industristruktur og logistikk som gjør det mulig å ivareta en slik geografisk spredning er vi avhengig av en høy markedsandel i sluttmarkedet, sier Harald Bjerknes, konserndirektør for salg, kategori og marked i Nortura.

 


 

Minner om prisløype for storfe 1. halvår 2019

For å balansere markedet uke for uke er det viktig å gi de rette prissignaler til produsent, informasjon om prisløypen ble gjort før jul i fjor, og vi minner igjen om den her. 

Det er engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg som er virkemidlene som benyttes.

Endringer

4/3

22/4

29/4

24/6

Engrospris

-0,80

+0,70

+0,70

 

Omsetningsavgift

+0,70

-0,80

 

 

Ekstra avtaletillegg

 

+0,70

+0,70

-1,40

Sum effekt bonde*

-1,50

+2,20

+1,40

-1,40

* Forbehold om endringer i kostnader, huder og innmat ikke endres slik at endring i avregningspris tilsvarer endring i engrospris.

Summen av endringer i engrospris og omsetningsavgift gir den prisvariasjonen som fremkommer på avregningsprisen til produsent. I tillegg benyttes ekstra avtaletillegg som et virkemiddel til å forsterke dette i de periodene det er nødvendig. Tidspunktene for disse endringene er tilpasset markedsbehovet, telledatoer og slaktekapasitet. 

For storfe er det størst underdekning i markedet i første halvår, og da spesielt fra påske og frem mot sommeren. I hovedsak er profilen på prisløypen 1 halvår 2019 som den var i 2018. Men en sen påske gjør at det blir en raskere prisoppgang etter påske i 2019 for å komme opp i toppris ca. 1. mai.

 


 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

Vi er i henhold Matloven pliktig til å sjekke (MKI) matkjedeinformasjon på individ nivå før vi registrerer mottak og slakter storfe.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på 48 12 04 00 helst innen onsdag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige.

På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 48 12 04 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Kretsmøtefilmen på facebook

Når denne utgaven av Bondebladet kommer i posten er så å si alle kretsmøtene unnagjort. Vi takker for oppmøtet og gode innspill vi har fått gjennom runden. Filmen dere fikk se på møtet om å stå sammen i samvirke vil nå bli lagt ut på vår facebookside.

Gå gjerne inn på siden på facebook.com/medlemnortura og del filmen (legges ut etter 1. mars når alle møter er over).

Det gjelder nå som før: "At staa sammen og skape et traust haandslag for sin egen kjøttproduksjon".

Se mer fra historien

 


 

Marked

Denne uka er slaktes det relativt lite storfe, bare ca. 3000 stk. og dekningsgraden er nede i 49 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslager.  

Det slaktes også litt mindre gris enn i en normaluke, ca. 16 600 stk. Dekningsgraden er 86 prosent og blir trolig noe uttak fra reguleringslager.

Av småfe slaktes det ca. 2800 lam og 700 sau. Det meste blir skåret ferskt, men det kan også bli litt innfrysing. 

Eggsalget er på et jevnt nivå som er normalt for vinteren. Eggene på lager trengs til eggprodukter nærmere påske, for da trengs ferske egg til konsum.  

 


 

Pris 

Fra mandag 25. februar økes avregningsprisen for lam med kr 1,00 per kg. Endringer skyldes økt engrospris. I tillegg innføres grunntilskudd på vær med kr 5,00 per kg.