Bondevennen nr 1/2020

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Dyrebil på vintervei

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden. Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking.
  • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 

 


 

Nortura fagtur til Irland og Wales – UK

Vil du bli med Nortura og Drømmeturer til Irland og Wales – UK fra 21. til 29. juli 2020. En tur som har litt av alt, landsbygda i Wales med sine 10 millioner sauer, vi skal hjem til bønder, besøke store landbruksutstillinger, Guinness' bryggeriet, London, Dublin, Riverdance-show mm.

Turen er beskrevet i program som er lagt ut på medlem.nortura.no, beskrivelsen er med pris og hva som er inkludert. Turen er for alle som heier på Nortura, alder varierer fra ungdom til pensjonister, noe som gjør det til et godt og trivelig miljø på turen. 

Reiseleder er Arvid Mæland fra Drømmeturer og en representant fra Nortura, hvem som blir med bestemmes senere. Drømmeturer har samarbeidet med Nortura om fagturer i et 20-talls år.

Påmelding til arvid@drommeturer.no eller tlf. 91613141.

 


 

Prisløypen for storfe 1. halvår

Prisløypen for storfe 1 halvår 2020 er fastsatt. Som tidligere år bygger denne på tre faktorer, engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg.

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene. I tillegg er det vedtatt satser for omsetningsavgift for 2020. 

Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes.

  30.12.19 27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,70   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,70 - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg         + kr 0,30 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 1,40 + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 0,50 + kr 1,60 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40

 


 

Endring i avtaleinnmelding av storfe fra 6. januar

Norturas avtaleinnmelding av storfe endres ved at fristen for innmelding blir 4 uker før ønsket slakteuke, basisuke. I tillegg reduseres antall uker som slaktene kan disponere til 2 uker før, og 2 uker etter basisuke, til sammen 5 uker. 

Oppslutningen om avtaleordningen er viktig for å ha jevnest dekning i markedet, og tidligere ordning med 7-ukers avtale har skapt utfordringer spesielt rundt telledato.

Avtaleordningens intensjon er at en både skal kunne fremskynde og utsette slaktetidspunktet i forhold til ønsket slakteuke.

Endringene trådte i kraft fra mandag 6 januar. Tillegget for å melde inn på avtale er uendret kr 2,50 pr kg. 

Mer informasjon er sendt ut til storfeprodusentene og lagt ut på medlem.nortura.no.

 


 

Lammesesongen 2019

Rogaland og Buskerud kniva dei siste vekene om den gjeve tittelen "Stjernelam-toppen sesongen 2019". Ikkje ein gong målfoto greidde å skilje dei i årets slaktesesong. Båe enda opp med 88 % Stjernelam.

Sjå den endelege statistikken på medlem.nortura.no/smaafe.