Bondevennen nr 11/2020

 

Meny vil ha mer Angus – trenger flere på avtale

Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker. – Vi har behov for flere leverandører på angusavtalen, sier Siri Kvam Haugland, og avkrefter ryktet om at markedet er på retur.

Angus, foto: Jeanette Villanger Håland

Foto: Jeanette Villanger Håland

Tilførselsleder Forus/Egersund, Siri Kvam Haugland har fått spørsmålet fra flere leverandører etter rykter om «kollaps» i markedet for Angus. Det stemmer ikke, og Meny bekrefter det samme.

– Angus er ei suksessoppskrift for Meny, sier Espen Schønning Lie, leder av Meny-Lauget. Kundene stiller krav til kvalitet, og Angusavtalen med Nortura og Prima fyller våre, og kundenes krav og behov.

Det er endringer i markedet for tida med nedgang i melkekvoter, samtidig er det underskudd på storfekjøtt.

– Angusavtalen kan være en mulighet for flere, og vi har behov for flere for å dekke etterspørselen. Ta kontakt med oss for en prat sier Siri Kvam Haugland, eller møt opp på storfekafeen i Sandeid nå den blir arrangert for mer informasjon.

Med Angusavtale får du opptil 7,50 kr pr kg i merpris på slaktet du leverer. Kriterier er beskrevet på www.tyr.no/angus.

 


 

– Ikke gi opp- gi heller gass!

Det sa Laila Hoff, fjellbonde og landbruksskolelærer, som driver gården Krutådal i Hattfjelldal, på lammekongressen i Tromsø helga 7.-8. mars. Med mottoet «vi er mange vil bli flere, vi er flinke vil bli bedre» skapte foredraget inspirasjon og mot for mange yrkesbrødre og -søstre.

Laila Hoff

Som sauebonde og beitebruker kan det tidvis kjennes som en er til byrde for alle. – Vi står i veien for rovdyra, vi produserer kjøtt som for få vil spise, naboer vil ikke ha sau i hagene – men vil ikke sette opp gjerder, sa Laila. – Jeg kunne laga ei lang liste, men det skal jeg ikke. Jeg vil fokusere på å se løsninger. Øyne håp!

Gi gass i søken på å få til det du vil. Finn samarbeidspartnere. Det er viktig med et godt samarbeide med andre brukergrupper av utmarka, jegere, fiskere, reindrifta, og andre som ferdes i beiteområdet. – Ønsk alle velkommen, i neste sving er de din gode hjelper.

– Ingen andre i landbruket har tilgang på fornybare innsatsfaktorer slik som sau og lam på utmarksbeite. Som forvaltere av fotosyntesen og med tilgang på verdens reneste natur er beitesesongen svært viktig.

Av Norges totale landareal er 96 % utmark, halvparten av dette er godt egna som utmarksbeite. Sauen er som kjent fjellets slåttekar nummer en og for saueholdet utgjør utmarksbeitet ca 40 % av fôrgrunnlaget (NIBIO). I 2019 beita 2,1 millioner storfe, sau og geit på beite. Ifølge NIBIO har vi tilgang og kvalitet på utmarksbeite til å doble antall beitedyr i landet.

Foredraget fra Laila Hoff, sammen med de andre fra LAM 2020 er lagt ut på medlem.nortura.no.

 


 

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

Animalia tilbyr nå et e-læringskurs for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. januar 2020. Modulene for storfe- og sau er klare til bruk.

Som dyreholder er du en viktig bidragsyter for å ivareta den gode, norske dyrehelsa. Din kunnskap og dine daglige valg er viktige smitteverntiltak. Animalias kurs om dyrehelse og smittevern er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og møter kravet i dyrehelseforskriften. Kurset er relevant for alle som ikke kan dokumentere oppdatert kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå.

Vil dekke alle produksjoner
Innholdet tar for seg alle husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt for deg og din drift med ett eller flere dyreslag. Modulene for storfe og sau er lansert på Animalias nettsider. Utover våren i 2020 rulles det ut moduler for geit, gris, fjørfe og kamelider.

Prisen vil være kr. 1000,- uavhengig om du har ett eller flere dyreslag på gården din.

Kurset vil gi deg et utkast til smittevernplan med status for din egen gård. Denne smittevernplanen kan lagres, lastes ned og skrives ut for eksempel ved tilsyn eller revisjon.

Kjøp kurs på Animalia sin nettside, eller les mer på medlem.nortura.no.

 


 

Storfekafé på Nortura Sandeid utsatt

Nortura inviterte til storfekafé torsdag 26. mars ved Nortura Sandeid, den er utsatt inntil videre grunnet smittefaren og restriksjoner for besøkende til våre anlegg.

 


 

Prisendringer

Fra og med mandag 16. mars økes avregningsprisen med kr 0,50 for Storfe, alle klasser og grupper, og kr 1,00 per kg for Lam, alle klasser og grupper som følge av økt engrospris. I tillegg innføres det ekstra avtaletillegg for storfe med kr 0,65 per kg.