Bondevennen nr 12/2020

 

Hvordan skal du forholde deg for å begrense smitterisiko når du får dyrebil på gården?

Norturas dyrebilsjåfører vil være i kontakt med mange bønder i løpet av sin arbeidsdag. Sjåførene er nøkkelpersonell som det er viktig å holde friske, men som samtidig kan spre smitte dersom sjåfør selv er smittebærer uten å vite det. Derfor har vi innført strenge tiltak for å minske smittefaren i forbindelse med henting av dyr.

Notra dyrebil

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  • Hold avstand til sjåfør (1-2 meter). Det skal ikke håndhilses.
  • La sjåfør ta seg av alt papirarbeid. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel / egenerklæring på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.
  • Være nøye med håndhygiene.
  • Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

  • Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 1-2 meters avstand).
  • Foreta all papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent
  • Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig.
  • Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

Utover dette anbefaler vi alle å følge myndighetenes råd.

Hva om du blir smittet?
Blir du syk er det viktig at du har en plan på gården din. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre, at personer som får påvist smitte begrenser sin kontakt med dyr. Lag deg en beredskapsplan for gården, les mer på våre nettsider der vi legger ut oppdatert informasjon.

 


 

Råd ved klipping av sau

Mattilsynet sier at saueklipping kan gjennomføres, og at saueklippere sidestilles med andre yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder. Det betyr at saueklipper må innhente smittestatus hos eier før besøk.

Hjemmeklipp

Dersom det er umulig å få gjennomført klipping før lamming, så kan sauen også klippes etter lamming. Det må skje minst 14 dager før utmarksbeiteslipp slik at det blir et isolerende ull-lag på sauen før den slippes på utmarksbeite.

Mattilsynet sier at klipping skal være utført seinest 1. juli, les mer på Mattilsynet sine nettsider.

 


 

Stopp i retur og begrenset nisje

Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon strengt pga av koronasituasjonen, det viktigste nå er å ha fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne. Vi har derfor stoppet mulighetene for å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side.

Retur:
For retur er det ikke mulighet for slakting eller partering.

Nisje:
Vi oppfordrer nisjeprodusenter så langt som mulig fra å avstå å melde inn nisjeslakt. Hvis nisjeprodusenter allikevel velger å melde inn nisjeslakt må de kontakte Medlemssenteret.

Grunnet koronasituasjonen må vi ta forbehold om kapasitet på slakting, partering, utlevering og transport. Dette med bakgrunn i at det kan bli begrensninger fra fabrikk til fabrikk.

 


 

Nortura skal ivareta matforsyningen i Norge

Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne.

Matforsyning, herunder produksjonsanlegg, distribunaler, logistikksystemer og butikker er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.

– I den pågående situasjonen er det derfor svært viktig at Nortura sin produksjon fungerer fullt ut og at våre medarbeidere er operative, slik at vi kan levere mat til forbrukerne, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura har satt sentral beredskap og følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjennomføres. Vår produksjon går som normalt.

 


 

Nedsatt toll på ferskt storfekjøtt

Storfeskjæring Egersund

Tilførslene på ferskt, norsk storfekjøtt er lave i denne perioden og for å dekke etterspørselen er det anmodet og åpnet for import med generell tollnedsettelse av ferskt storfekjøtt i uke 12, 13 og 14. Importen forutsetter fortsatt uttak fra reguleringslager.