Bondevennen nr 13/2020

 

Økende underskudd på fôringsdyr

I en periode ble formidling satt noe på vent på grunn av ringormsituasjonen. Overfylte garder og binger hos melkeprodusenter er for tiden unødvendig. Etterspørselen etter fôringsokser øker nå.

Aberdeen Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland
Aberdeen Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland

Mye tyder på at vinteren 2019/20 er et normalår når det gjelder slakting og grovfôrsituasjonen. Det har vært en utfordring med overskudd av fôringskviger siden innsett høsten 2019. Nå kan det se ut til at vi har løsning på én kategori fôringskviger

Videre jobber vi nå med en bestem sak angående fôringskviger min 50 % Aberdeen Angus (AA). Dette er en kategori som tidligere har vært krevende. Nå har vi en konkret forespørsel der en ønsker å få direkteavtaler på et større antall fôringskviger (50 % AA) pr år. 

Ønsket på sikt er å tegne direkte avtaler i Sør-Rogaland. Opplegget er innkjøp ved 1-3 ukers alder (dvs ferdig med råmelk og frisk). Pris pr stk er satt til kr 3000,- pr fôringskvige. Vi er nå i en kartleggingsfase.

Frist for påmelding er satt til 1. mai 2020.

Behovet for fôringsokser AA x melkerase (eks. AA x Holstein) er også stort.

Ønsker du/dere å være med på dette kontakt formidler Herbjørn Haugland eller Odd Finnesand på tlf. 95518400 Medlemssenter (tast 2) eller direktenummer, eller e-post, herbjorn.haugland@nortura.no og odd.finnesand@nortura.no, i tillegg Magnar Sandanger, Prima, magnars@prima.as, tlf. 48114525.

 


 

Endring på avregningsbrev fra Egersund

Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra april er slaktedyr levert til Nortura Egersund avregnet fra den nye plattformen. 

For deg som mottar avregningen fra Egersund vil det fra 1. april 2020 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Ved leveranser til Nortura Forus vil sammendraget på avregningen være ufullstendig dersom du også leverer slaktedyr til Egersund, Sandeid eller Førde – som er lagt over på ny IT-plattform.

Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du på Min side

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

 


 

Våre nye filmstjerner

Etter å ha sett den nye reklamefilmen til Gilde så var det slett ikke ufortjent at Per Jarle Myklebust og Geir Thomas Myklebust fra Byrkjelo fikk overrakt blomster av kretsleder Steinar Evebø i kretsmøtet i Gloppen i februar.

Har du ikke sett filmen på TV, kan du se den på vår facebookside Medlem Nortura, eller på medlem.nortura.no.

Per Jarle Myklebust (t.v.) og Geir Thomas Myklebust (t.h.) og kretsleder Steinar Evebø
Per Jarle Myklebust (t.v.) og Geir Thomas Myklebust (t.h.) og kretsleder Steinar Evebø i midten.

 


 

Kretsutvalgene i Nortura

Hvem er valgt inn i kretsutvalget i din Nortura-krets? 

På medlemsweben under medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering finner du oversikt over ledere og medlemmer i kretsutvalgene for 2020-2021. Oversikten inneholder kontaktinformasjon som e-post og mobilnummer. 

Eierorganisasjonen i Nortura SA er delt inn i 140 kretser og 6 regionutvalg (RU). RU-møtene som nå er gjennomført velger arbeidsutvalget (AU) i hvert regionutvalg i tillegg til årsmøteutsendingene. Årsmøtet i år vil for øvrig bli gjennomført som et telefonmøte tirsdag 28. april.

Er du usikker på hvem som er tillitsvalgt i ditt område, sjekk ut på nettsiden.

 


 

Minner om videre prisløype for storfe 1. halvår

Prisløypen for storfe ble korrigert ved prisopptrappingen som startet 16. mars med ekstra avtaletillegg i tillegg til økt engrospris. Videre prisløype 1. halvår er som følger:

  13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg - kr 0,35 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 0,95 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40

Det har som kjent vært åpnet for import av ferskt storfekjøtt med generell tollnedsettelse i en periode. For å redusere behovet for import i størst mulig er det ønskelig med høyest storfeslakting fra og med uke 16 og frem til ferien, priskurven som er satt skal stimulere til det. 

For prislister se medlem.nortura.no.