Bondevennen nr 14/2020

 

Ny samfunnsrapport fra Nortura

Sist uke lanserte Nortura sin nye samfunnsrapport for 2019. Redusert matsvinn, mer miljøvennlig emballasje og enda flere nøkkelhullprodukter har preget året. Rapporten omtaler også målsettinger og resultater på områder som klima, helse og dyrevelferd.

Nortura samfunnsrapport 2019

I 2019 reduserte Nortura sitt matsvinn med hele 13 prosent, noe som tilsvarer 385.000 kilo mat. Dette gjør at vi ligger foran målene vi har satt for å halvere vår del av matsvinnet innen 2030. Matsvinnet utgjør nå 0,86 prosent av vår produksjon.

– Vi er veldig stolte av at vi klarer å redusere matsvinnet hvert eneste år. Presisjon, gode rutiner og god planlegging er nøkkelen her, sier konseridirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Emballasje og norsk fôr
Nortura har også investert i flere miljøvennlige emballasjeløsninger i året som har gått. Priors nye kyllingskåler består nå av hele 95 prosent resirkulert materiale fra plastflasker. Med det reduseres bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende CO2-utslipp på 2620 tonn CO2. 

– Vi har satt oss som mål å være Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030. Vi kommer derfor også til å gå inn for høyere andel norsk fôr fremover for å sikre en mest mulig helnorsk verdikjede, sier Skagen.

Sunne produkter og god dyrevelferd
Nortura har ambisjoner om å bidra til en bedre folkehelse og gjorde flere grep for å gjøre produktene sunnere i 2019. Gjennom satsing på Go’ og mager-kategorien reduserte vi fettmengden ut til forbruker med 20 tonn gjennom året. Nesten 30 prosent av produktene Nortura lanserte i 2019 var nøkkelhullmerket.

Det var stor oppmerksomhet om dyrevelferd i 2019, og Nortura utviklet helt nye dyrevelferdsprogrammer i løpet av året for å løfte holdningsarbeidet i næringen og sikre verktøy for å avdekke brudd på dyrevelferdsloven.

Se samfunnsrapporten på våre nettsider.

 


 

Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter

Vi øker noteringsprisen på smågris og vi senker omsetningsgebyret på smågris som leveres på direkteavtale.

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.
 
Med bakgrunn i overskuddssituasjonen de siste årene har økonomien generelt sett vært svak for alle svineprodusenter. I den samme perioden har vi sett en kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjon i form av flere avvente gris pr purke.
 
Det har skjedd en betydelig skjerping av krav for til god dyrevelferd, både fordi vi nå har en mer effektiv og vital gris krever mer og som følge av de krav og forventninger som forbruker og samfunn stiller til oss. 

Vi har kontinuerlig en avskalling av produsenter i norsk svineproduksjon, denne har vært størst blant slaktegrisprodusenter, når vi korrigerer for premiert utkjøp av purker. Konsekvensen har blitt at vi har hatt en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige smågris for salg og tilgjengelige slaktegrisplasser for oppfôring.
 
Vi lever i en konkurransesituasjon, vår jobb er å sørge for en best mulig økonomi for våre medlemmer, derfor gjør Nortura følgende: 

  • Øker noteringsprisen for smågris med 20 kr pr stk fra mandag 20.april.
  • Omsetingsgebyret reduseres fra 5 til 2 kr pr gris for smågris som er omsatt ved direktelevering og meldt inn via Min Side. I sum gir dette i sum en inntektsøkning på 23.000 kr pr 1000 solgte smågris.
  • For gris som omsettes ordinært så økes gebyret til 15 kr pr gris, meldt inn via Min Side og 20/15 kr for gris som selges/kjøpes og ikke er meld inn via Min Side.

Økt pris for tung slaktegris
Nortura økte prisen på slaktegris fra 85 til 90 kg med 80 øre pr. kg. fra mandag 13. april. Du nå kan fore til en litt høyere vekt uten at du får et nedtrekk i pris for den grisen som havner i intervallet 85 – 90 kg. Hvis du trenger råd og tips om framfôrings- og utslaktingsstrategi så ta gjerne kontakt med din Norturarådgiver.

Du kan se mer i utsendt nyhetsbrev eller på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Tid for Kje

Nå på våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Noen få Sparbutikker, Mega, Meny og Jacobs-butikkene kan friste med ferske Kje i uke 18, fra 27. april - 3. mai.

Tid for Kje

Bruken av kjekjøtt øker stadig og blir mer populært. For mange har dette blitt en skikkelig delikatesse og mattradisjon. Stjernekje er utvalgte ferske kje med krav til kjøttfylde og vekt, altså kje av ypperste kvalitet. 

Se mer om kampanjen og oppskrifter med kjekjøtt på medlem.nortura.no. Løp og kjøp, eller bestill hos din butikk!

 


 

Prisendringer

Fra og med 20. april økes avregningsprisen for storfe, alle klasser og grupper, med kr 0,80 per kg, endringen skyldes økt engrospris. I tillegg økes ekstra avtaletillegg med kr 0,40 per kg til kr 0,70 per kg.

Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg som omtalt i egen sak.