Bondevennen nr 18/2020

 

Angusavtalen åpner nye muligheter i markedet

Vil du være med oss å gjøre veien enda mer «smakfull» inn i de tusen hjem, da må du lese videre.

Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland

Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland

Den gode matopplevelsen starter med din beslutning. Angus, og Angus krysset med melkerasene Holstein eller NRF er kartet ditt. Vi har lenge følt oss trygge på okseproduksjon, men nå kan vi med forventning si at kvige er i skuddet, mer enn noen gang før.

Med begeistring ønsker vi å formidle at vi trenger flere fôringskviger av Angus, og ikke minst krysningskviger, minimum 50 % Angus. For all del, ikke glem oksen, men kvalitetsmessig topper kviga «rosinen» i pølsa.

Tenker du trygghet og forutsigbarhet? Da er fast avtale svaret for deg!

Ta kontakt med oss, la oss få være med deg og tenke høyt. Hvilke muligheter har du?

Kontakt livdyrformidler Herbjørn Haugland, herbjorn.haugland@nortura.no, eller Odd Finnesand, odd.finnesand@nortura.no, tlf. 95518400 Medlemssenter (tast 2) eller direktenummer, eller Magnar Sandanger, Prima, magnars@prima.as, tlf. 48114525

 


 

Auka sal av kje i kampanjen

Nortura hadde også dette året kje-kampanje i samarbeid med ein del Nortura-geitebønder, Meny, Jakobs og Mega.

– I veke 7, 10 og 17 slakta vi 2 200 kje frå geitebønder som hadde avtalt slakting av kje med oss. Dette året vart det jobba betre med salet enn i fjor, og det ga resultat. Vi oppnådde ein salsvekst på 20 %, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Dei to fyrste kampanjevekene fekk vi seld alt som var tilgjengeleg, medan det vart overskot av kje i veke 17. Vi må difor jobbe vidare med korleis vi skal få denne varestraumen til å fungere enda meir optimalt.

 


 

Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter

Det er gledelig å konstatere at det er god balanse i det norske svinemarkedet. Balanse i markedet er forutsetning for målprisuttak og dermed også økning i smågrispris.

Smågris

Et balansert marked, ny målpris og den moderate endringen vi ser på vekter gir nå grunnlag for å løfte smågrisprisen ytterligere.

Prisen er derfor justert opp med 30 kr pr gris fra mandag 18. mai.

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter.

Vi vil igjen minne om at et fortsatt balansert marked er en forutsetning for videre prisuttak. 

Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet. 

Vi vil oppfordre til at den nødvendige bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til økt verdiskapning på den produksjonen man har i dag og dermed bedre betaling for gode jobben som gjøres hver dag både av slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.

 


 

Ristesjuke hos gris – besetninger til forskningsprosjekt søkes

Årsaken til ristesjuke hos spedgris var inntil nylig ukjent. Vi vet nå at denne sjukdommen kan skyldes infeksjon med et virus som heter Atypisk Porcint Pestivirus (APPV). Grisunger med symptomer (risting) er smittet i drektigheten, men vi vet svært lite om sammenhengen mellom smitte, symptomer, utvikling og varighet av immunitet.

NMBU-Veterinærhøgskolen starter i år opp et forskningsprosjekt der de ønsker å studere utvikling av sjukdommen, samt smitte og immunitet. Dette skjer i samarbeid med Helsetjenesten for svin. Vi ønsker derfor kontakt med besetninger som har eller jevnlig har kull der flere av grisungene har ristesjuke. Prosjektet starter opp på høsten 2020.

Er du interessert i å delta i prosjektet, kan du allerede nå kontakte din lokale veterinær i Nortura, se mer på medlem.nortura.no/gris.

Vil du vite mer om ristesjuke, finnes det mer informasjon i artikkel i fagbiblioteket på vår medlemsside.

 


 

Slakting av sau og lam hittil i år

Hittil i år, per uke 18 (3. mai) har Nortura slakta i underkant av 28 000 lam og 10 400 sau/ung sau. Det er en liten økning på 3 % for lam, mens for sau/ung sau på samme nivå som 2019.

Middel slaktevekt på lam var i perioden på 19,1 kg og 76 % av lamma er innenfor kvaliteten som gir Stjernelam-tillegg.

Nortura-sauebonden leverer derfor imponerende god slaktekvalitet på de lamma som blir slakta etter nyttår.

 


 

 

Nortura beklager sitat i siste utgave (bakside):

Eg er lei meg for denne feilen på vegne av Nortura. Dette skulle aldri ha stått på trykk i ein annonse for Nortura. Vi skal rett og slett ikkje drive markedsføring av oss sjølv - ved å snakke negativt om våre konkurrenter, eller dei som leverer til dei. Eg kan ikkje annet enn å be alle om unnskyldning på vegne av oss i Nortura.  

Einar Risnes, Regionsjef Region Vest Nortura