Bondevennen nr 19/2020

 

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Fra 15. juni endres innmeldingsfristen for slaktedyr til tirsdag kl. 08:00 på Min side, og telefoninnmelding til Medlemssenteret til mandag kl. 16:00. Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet:

  1. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger.
  2. Vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med coronaen så lave som mulig.

For å klare det må vi gjøre noen midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er:

På nett Min side:

tirsdag kl. 08.00

På telefon Nortura Medlemssenter 955 18 400:

mandag kl. 16.00


NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

 


 

Ny rådgiver på småfe i Agder

Marit Elise Smith Eidet er nylig ansatt som rådgiver på småfe i Agder.

Marit Elise Smith Eidet

Marit Elise kommer fra Ålefjær i Kristiansand kommune, men bor for tiden i Vennesla, og har hjemmekontor der. De siste fire årene har hun studert Husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, noe som hun syntes var veldig interessant og lærerikt.

Hun har fortsatt ett år igjen av studiene som skal tas ved siden av jobb.

– Jeg ser frem til å ha et godt samarbeid med alle småfeprodusentene, og gleder meg veldig til å treffe mange nye folk, sier Marit Elise.

Kontaktinformasjon til våre alle rådgivere på småfe finner du på smaafe/raadgiving/fagpersoner.

 


 

Prisløyper 2. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura vedtok 19. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020.

Det er satt opp prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene, prisløypene for engrosprisendringer finner du på medlem.nortura.no.

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Kjøttfe på beite, foto: Elisabeth Kluften, Nortura
For storfe så viser prisløypa at Nortura ønsker økt slakting i august/september, avregningsprisen er da henholdsvis kr. 3,50 per kg og kr. 3,00 per kg høyere enn for leveranser i oktober forutsatt at foreslåtte satser i omsetningsavgift vedtas.

 


 

Forslag til satser for omsetningsavgift 2. halvår 2020

Satser for omsetningsavgift for 2020 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 19. mai å foreslå for Omsetningsrådet å redusere satsene for storfe, lam og gris med kr 0,20 per kg i andre halvår. Det foreslås ingen endring i satsen for egg, sau og purke/råne.

Omsetningsrådet skal behandle forslaget 22. juni.

 


 

Begrenset retur og nisje

Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon pga koronasituasjonen, det viktigste er å ha fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne. Derfor har vi fortsatt en begrensning i kapasiteten på retur og nisje.

Det er fortsatt ikke mulig å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side. Grunnet begrensningene må returslakt og nisjeslakt meldes inn ved å kontakte Medlemssenteret.

Vi må ta forbehold om kapasitet på slakting, partering, utlevering og transport med bakgrunn i at det kan være begrensninger fra fabrikk til fabrikk.

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.06.2020.

Rentesatser gjeldende f.om 01.06.2020:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala: Satser er gjeldende fra første krone.

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.om 01.06.2020

0 - 1.999.999 kr

2,40 % p. a.

1,60 % p. a.

over 2.000.000 kr

2,50 % p. a.

1,70 % p. a.

 
Se Låneinnskuddsordning i Nortura SA på medlem.nortura.no for mer informasjon.

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150