Bondevennen nr 2/2020


Trekk for storfe med store/lange horn

Med virkning fra mandag 3. februar innfører Nortura et trekk ved inntransport av storfe med store/lange horn. Trekket er fastsatt til kr 1000,- pr dyr. Gi beskjed ved innmelding om storfe med store/lange horn.

Skotsk høylandsfe

All handtering av storfe representerer risiko. Nortura jobber aktivt for å redusere denne risikoen. Til tross for at våre dyktige dyrebilsjåfører har god erfaring med å handtere storfe, har Nortura hatt alvorlige ulykker. Det har ved flere av anleggene vært personskader/ulykker der hornete dyr var involvert. I tillegg har det vært flere tilfeller av at dyr med horn har skadet hverandre alvorlig under transport. 

I "Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport" Fastsatt av Mattilsynet, april 2017, der det blant annet står: 

"Dyr med horn/gevir skal ikke transporteres sammen med dyr uten horn/gevir. Regelen gjelder ikke for grupper av dyr som er vant til hverandre. Dette unntaket gjelder likevel ikke for reinsdyr med store gevir. Slike dyr skal alltid transporteres adskilt fra andre dyr. I noen tilfeller er det også nødvendig å transportere dyr med horn adskilt fra andre dyr med horn. Eksempler på dette er transport av skotsk høylandsfe som har svært lange og spisse horn, eller dominante telemarkskyr som hevder rang. Slike dyr kan skade hverandre dersom de transporteres sammen."

Med bakgrunn i HMS-utfordringene for våre operatører, har temaet hatt spesielt fokus det siste året. Våre rutiner er gjennomgått, og tiltak for å redusere risikoen er iverksatt. 

Ved innmelding av dyr med horn gjør anmerkning om det i merknadsfeltet på "Min side". 

Se mer på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Nytt produsentnummer og pålogging

Grunnet kommune- og fylkessammenslåinger har mange produsenter fått nye produsentnummer. Er du berørt skal du ha fått nytt produsentnummer fra Landbrukets Dataflyt. Husk å oppdatere dine "snarveier" for pålogging.

Vet du ikke ditt nye produsentnummer så kan du søke det opp fra Landbrukets Dataflyt på produsentnummer.prodreg.no, lenke er lagt ut på medlem.nortura.no.

Husk å oppdatere alle dine "snarveier" for pålogging med nytt nummer!

 


 

Økte puljetillegg på slaktegris

Fra årsskiftet økte puljetilleggene på slaktegris med 10 øre i alle puljer. 

Puljetillegg utbetales på all gris til slakt og beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Sats er i kr per kg.

  • 15-25 stk: kr 0,25
  • 26-40 stk: kr 0,40
  • 41-55 stk: kr 0,60
  • 56-69 stk: kr 0,75
  • 70-79 stk: kr 0,85
  • fra 80 stk: kr 1,00

 


 

Bestill elektroniske øremerker – 20 % rabatt

Nortura støtter kjøp av elektroniske merke til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Bestill innen 20. januar da oppnår du 20 % rabatt på merkene.

Øremerketilbud

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november i fjor (bestilling på telefon gir ikke rabatt).

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Se mer om tilbudet på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Nyt hverdagen

Nyt hverdagen er en stor kampanje fra Gilde som skal gi tips og inspirasjon til god hverdagsmat på nyåret.

Kampanjebilde

Gilde facebook kan du vinne en hel måneds middagsbudsjett, verdi kr. 6000,- Kampanjen går frem til 26. januar, og er godt synlig i butikkene og alle sosiale medier.

Produktene som er med i kampanjen er Gilde Kjøttkaker, Gilde Saftige Karbonader, Gilde Svenske Kjøttboller og Gilde Kjøttpølser.

 


 

Samling for unge bønder – og øyhopping med tema landbruk!

Vi inviterer unge bønder til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, med overnatting på Finnøy Havstuer. 

Målet med samlinga er å etablera nettverk, både for unge etablerte bønder og for dei som er på veg inn i næringa. I tillegg vil vi gjerne bidra til å formidla relevant kunnskap om næringa, aktuelle saker, organisasjonane og det å vera ung bonde. 

Det blir felles buss frå Molde med mulighet for påstigning undervegs.

Påmelding med opplysningar om namn, e-postadresse og mobilnr innan 26. januar til more.romsdal@bondelaget.no eller tlf 99 72 63 99. 

Meir info om samlinga i kalenderen på medlem.nortura.no.