Bondevennen nr 21/2020

 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Grillsommer

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

 • Nortura Førde slakter ikke i uke 30
 • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 27, 28 og 29

Forus har tilnærmet normal kapasitet, mens Egersund noe redusert kapasitet på storfe.  

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

Retur og nisje
Innmelding av retur og nisje på Min side er fortsatt stengt, så kontakt medlemssenter for innmelding og avklaring om mulighet. Det er naturlig noe redusert kapasitet i ukene

før anlegget er stengt og uken etter de har åpnet igjen.

Medlemsbutikker
Noen av våre medlemsbutikker har endret åpningstid eller restriksjoner grunnet koronasituasjonen, enkelte butikker har også stengt i ferien. Se egen info på medlemsbutikkenes facebooksider.

 


 

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Fra 15. juni endres innmeldingsfristen for slaktedyr til tirsdag kl. 08:00 på Min side, og telefoninnmelding til Medlemssenteret til mandag kl. 16:00. Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet:

 1. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger.
 2. Vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med koronaen så lave som mulig.

For å klare det må vi gjøre noen midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er:

På nett Min side:

tirsdag kl. 08.00

På telefon Nortura Medlemssenter:

mandag kl. 16.00

NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

Inntransportplanleggingen er et samspill og vi minner derfor om viktigheten av å være nøyaktige når dere melder inn. 

 • riktig antall dyr
 • riktig merka dyr
 • minst mulig omgjøring på innmeldingene etter at dyra er meldt inn til oss

 

Meld fra om dyrekadaver snarest

Ikke la dyrekadaver bli liggende ute, meld inn via webportalen så fort som mulig så unngår du både lukt, åtseldyr og fugler. Henting skal skje innen 5 virkedager. Merk kadaverplassen godt om du ikke er hjemme, og husk at plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!

Det er Biosirk Norge (tidligere Norsk Protein) som har ansvar for kadaverhenting i Norge (unntak Finnmark), og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Det kan gå inntil 5 virkedager før kadaver blir henta.

Innmelding av dyrekadaver gjør du via webportalen kadaver.biosirk.no

Kadaverordningen omfatter:

 • Storfe, kalv, småfe og svin.
 • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:

 • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk:

 • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
 • For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
 • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
 • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
 • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
 • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
 • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!

Se mer på medlem.nortura.no/kadaver om kadaverordningen.

Biosirk

Norsk Protein har byttet navn til Biosirk Norge for å bedre synliggjøre selskapets nøkkelrolle i den sirkulære bioøkonomien knyttet til norsk kjøttproduksjon.

 


 

Nortura fortsetter å redusere klimautslipp

Nortura har som mål å fase ut bruken av alle fossile energikilder til oppvarming og dampproduksjon på alle anlegg, og er godt i gang med første fase, nemlig utfasing av bruken av fyringsolje. Nå står Nortura Sogndal for tur.

Nortura Sogndal

I etterkant av prosjektet på Rudshøgda der fyringsolje i stor grad er erstattet av flisfyring er vi nå i gang med neste trinn og de resterende anleggene som har fyringsolje som primær energikilde, her er Nortura Sogndal er neste ut.

Nortura har satt ambisiøse mål for bærekraft, og skal i tillegg til å fase ut alle fossile energikilder fra fabrikk, blant annet redusere utslipp fra transport med 80 prosent innen 2030.