Bondevennen nr 25/2020

 

Sesongen i gang – men underskot på lam denne veka

Vi ser nå at etterspørselen er i ferd med å byggje seg opp til dei store salskampanjene i kjedene, og i veke 36, 31. august - 6. september er det meldt inn ca 32 000 sau lam til Nortura. Dette er eit stort avvik på ca 15 000 færre lam enn same veke i 2019.

På fjellbeite

– Dette er eit mykje større avvik enn vi hadde rekna med da vi laga tilførselsprognoser. Vi har nok underestimert verknaden av sein vår, seint beiteslepp og kanskje difor også seinare sanking, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Veke 36 kjem jo også to dagar tidlegare på kalenderen i år enn i 2019.

– Det er difor viktig at vi får alt som er meldt inn. Har nokon mogelegheit til å levere fleire lam enn innmeldt, så ta kontakt, så ser vi om det er mogeleg å få det inn. Eit unnatak her er Forus der ein reknar med å slakte overtid også denne veka, seier Avdem.  

Vi får håpe at vi greier å ta igjen noko av etterslepet i veke 37 som også er ei kritisk veke for å lykkast med eit godt sal i den viktige haustsesongen for sal av lam. Statistikken så langt viser at det er flotte lam for Nortura å tilby kundane sine.

Vi kryssar fingrane for godt sankevær og fine dagar med sanking av slaktemogne lam til Nortura!

Sjå statistikken kvar veke på medlem.nortura.no/lammesesongen, og du finn meir om salet på lam og haustens nye produkter på våre nettsider.

 


 

Vektbegrensning på fôringsdyr av kjøttfe med kvalitetstillegg fjernes

Det er endring av leveringsbetingelser for fôringsdyr lett- og tung rase fra 31. august, vektbegrensning på fôringsdyr som oppnår kvalitetstillegg fjernes.

Kjøttfe

Nortura går inn i høsten 2020 med et underskudd på foringsdyr som venta. Ennå går mye av dyra på beite, men innsett nærmer seg.

Høsten 2019 gjorde Nortura noen endringer, hovedtanken med vårt prissystem er å oppnå en rettferdig fordeling av verdiskaping mellom selger/kjøper. Årlig formidles det foringsdyr i alle vektklasser, fra 31. august fjernes vektbegrensningen på 370 kg for lett rase, og 425 kg for tung rase. Dette gjelder kun for dyr som oppnår kvalitetstillegg, for øvrige dyr beholdes vektbegrensningen.

 


 

Trivselstiltak for frittgående Prior-høner

Har du lagt merke til at eggkartongene fra Prior er merket med «Bedre Trivsel – Fra et triveligere miljø»? Kjøper du Prioregg kan du føle deg trygg på at høna har levd et godt og aktivt liv!

LOGO

Hver dag jobber våre bønder for at høna skal leve trygt og i et miljø som stimulerer til god dyrevelferd. At høna får bade i strø og vagle på pinne har alltid vært en selvfølge, men mange av våre bønder har i flere år hatt andre trivselstiltak med suksess. Prior viderefører disse gode trivselstiltakene og har laget en Prior Standard som innebærer at høna får hakkestein, helt korn, kråsestein, grov kalkstein og lek.

Trivselstiltakene sysselsetter høna og stimulerer til naturlig adferd. Hakkestein som i tillegg inneholder mineraler, tilfredsstiller hønas hakkebehov. Ikke bare er det viktig å opprettholde en god helse, men også høy sysselsetting som gir enda mer stimulering for den nysgjerrige høna. Kalksteinen bidrar også til å sikre god beinstyrke og sterke eggeskall.

For Prior er det viktig at alt ligger til rette for at høna skal ha det best mulig, og vi vet at forbrukere er opptatt av det samme.

Se mer om trivselstiltakene på www.prior.no.

 


 

Ny storferådgiver i Førde-området

Tonje M. I. Heggertveit skal ut i permisjon fra 7. september, og Kristin Heggen er ansatt som vikar i perioden Tonje er ute.

Kristin Heggen

Kristin Heggen tar over som rådgiver på storfe i tilførselsområde Vest, med kontorsted i Førde. Hovedsakelig blir arbeidsområdet i tilførselsområde til Førde. Kristin skal også registrere Storfekjøttkontrollen for produsentene i området.

Tonje har permisjon til ut i april 2021.

Kontaktinformasjon Kristin Heggen:
Tlf.: 902 84 546
E-post: kristin.heggen@nortura.no

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr. 0,50 per kg fra mandag 31. august, og avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg, grunnet nedgang i engrospris som tidligere annonsert, samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr. 0,50 per kg. Grunntilskuddet for sau og ungsau reduseres fra samme dato med kr. 2,00 per kg, samtidig økes omsetningsavgiften med kr. 2,00 og perioden med effektivitetstillegg er over for denne runden. Til sammen vil det gi en prisnedgang på sau og ungsau på kr. 7,00 per kg.