Bondevennen nr 26/2020

 

Prognosen 2020 – mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands.

For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet. Vi har erfart at særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel påvirker salget i stor grad. Behov utover norsk produksjon dekkes igjennom import.

Prognose 2020 – per september 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 400

96

9 000

100 400

101

- 8 000

1 751

Lam

19 300

100

 806

19 800

 108

 + 300

2 891

Sau

4 700

106

 

4 500

74

+ 200

 26

Gris

129 900

98

2 100

135 100

102

- 3 100

 2 162

Egg  

66 300

101

   450

66 000

100

 + 700

 520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Prognose 2021 – per september 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

85 800

103

9 000

99 300

 99

- 4 400

Lam

19 300

100

 806

19 300

 98

 +  800

Sau

4 700

100

 

4 350

 97

+ 400

Gris

129 100

99

2 400

132 300

98

- 800

Egg  

67 100

101

   450

65 800

 100

 + 1 700

 
Flere detaljer om hvert dyreslag i prognosen finner du på våre nettsider eller i utsendt Eierbrev.

Gris Forus
– Prognosen for 2021 viser at svinenæringen nå har lyktes i å komme i bedre balanse. Det er bra, for når vi fra neste år mister reguleringseksporten, blir markedsbalansen enda viktigere for bondeøkonomien, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg. 

 


 

Prisendringer ull fra nytt ullår starter i uke 36

Covid19-pandemien har hatt stor effekt på Norilias eksport av ull. Pandemien har ført til reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager.

Ull

Utbetaling til produsent blir lik pristilskuddet
Som følge av dette ser Norilia seg nødt til å redusere vår avregningspris til produsent til kroner null på alle klasser fra og med nytt ullår starter i uke 36. Pristilskuddet vil bli formidlet på samme måte som tidligere. Utbetaling til produsent blir dermed lik pristilskuddet.

Priser for sekkeulla vil vi komme tilbake til ved slutten av slaktesesongen når vi ser hvordan markedet utvikler seg.

Å ta vare på ullkvaliteten det viktigste for et godt ulloppgjør
For produsentene vil det nå være ekstra viktig å ta vare på ullkvaliteten for å sikre lønnsomheten. For å ta vare på ullkvaliteten, er det særlig viktig å unngå å få rusk i ulla i form av høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrer eller at ulla blir veldig skitten.

Dersom du som produsent har hvit høstull av crossbred-type som genetisk sett er god nok til å havne i klasse 1 (klasse C1), vil du miste over kr. 50,- i tilskudd per kilo om ulla blir klasset ned på grunn av at den er svart i tuppene, har vegetabiler eller er filtet. For 100 kilo ull vil det gi reduksjon i utbetalt tilskudd på mer enn kr. 5.000,-!

Se mer informasjon og priser.

 


 

Viktig informasjon til alle smågrisproduserende besetninger

20. juni i sommer ble Forskrift om hold av svin endret ved at det ble lagt til en § 26 a som stadfester at alle som har en eller flere purker eller som har planlagt å levere, eller leverer mer enn 10 slaktegris i året, er pålagt å være med i et velferdsprogram godkjent av Mattilsynet.

Deltagelse i Velferdsprogrammet i Helsegris oppfyller kravene. Antall besøk som kreves avhenger av antall gris eller type besetning.

For at du skal få riktig antall besøk i Helsegris og automatisk påminnelse må du som ikke allerede har gjort dette, logge deg inn i Helsegris og trykke på fanen som heter "Dyrehold". Der krysser du av for hvor mange gris du selger/slakter.

Se mer på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,50 per kg fra mandag 7. september, samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg.

Perioden med ekstra avtaletillegg for storfe er nå over.