Bondevennen nr 27/2020

 

Nortura lykkes i å bygge sau og lam som hverdagsmat

Nortura har de siste årene jobbet systematisk med å øke salget av sau og lam til hverdags - med mål om å bidra til en bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden. Arbeidet har gitt resultater. I forkant av årets lammesesong hadde Nortura i år en volumvekst på fem prosent på lam og åtte prosent på sau.

– Det tar tid å endre forbruksvaner, men strategien vår har fungert. Mange som tidligere så på lam som fest og høytidsmat, lager nå enkle hverdagsmiddager med lammekjøttdeig, og tidligere skeptikere til sauekjøtt har i sommer lagt våre saueburgere på grillen, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Nortura har i år gjort det spesielt godt i grillsesongen, og salget av sau og lam til grillen er mer en doblet sammenlignet med fjoråret. I tillegg er produktserien Gilde hverdagslam i vekst og blir nå tilgjengelig i flere butikker og med flere ulike produkter enn tidligere. Per nå tar serien unna 1000 lam i uken, og Nortura forventer også en ytterligere vekst.

– Vellykkede produktlanseringer og godt samarbeid med dagligvarekjedene og våre kunder i serveringsmarkedet har vært utslagsgivende for resultatene vi nå begynner å se. Vi har blant annet fokusert på smaking i butikk og å inspirere til nye retter og bruksområder. I tillegg har vi fått god drahjelp av oppmerksomhet rundt overskuddssituasjonen i mediene, sier Panengstuen.

Nye satsninger denne høsten
Denne høsten lanserer Nortura flere nye produkter til serien Gilde hverdagslam; kebabkrydrede strimler, ternet benfritt grytekjøtt, lammelår i skiver, fryst hamburger og fryst grytekjøtt. I tillegg videreføres grillnyheten lammelår i skiver med kryddersmør, som helårsprodukt i Gilde hverdagslam-serien.

Nyheter

I tillegg kommer selvsagt høst-seriene med en rekke ulike produkter tilbake i butikk, men i ny innpakning. Tidligere i år fornyet Nortura designet på Gilde gourmetlam, og nå kommer også Gilde sesong-lam med nytt oppgradert design. Serien vil markedsføres som «Hele Norges lam» og skal formidle historien om de ca. 9000 småfeprodusentene over hele landet som leverer kjøttet.

– Vi står nå med tre slagkraftige lammeserier, som vi gleder oss til å utvikle videre; «Hele Norges lam» for lam i sesong, «Gourmetlam» til helg og fest, og «Hverdagslam» til hverdags, sier Panengstuen.

Mål om bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden
Overskuddssituasjonen som har vært de siste årene har medført lave priser til sau og lammeprodusentene. Markedsregulator, Nortura totalmarked, melder i dag om en forbedret, men fortsatt utfordrende situasjon. Lagrene med sau er nå i tilnærmet balanse med etterspørselen, men det er fortsatt overskudd av lam her i landet.

– Vi skal gjøre vårt for å fortsatt bidra til en bedre balanse i markedet. Målet vårt er at bonden skal få best mulig betalt for sine produkter, sier Panengstuen.

 


 

Korrigering av pris og kvalitetstillegg på fôringsdyr

Vi gjennomfører to mindre prisjusteringer på fôringsdyr i høst. Fra 21. september en prisnedgang på kr 1,50 på grunnpris, samtidig økes maksimal alder på kvalitetstillegg fôringsdyr fra 34 til 36 uker. Fra 3. august innførte Nortura kalvebonus på kr. 500,-.

Mange av våre produsenter som driver sluttfôring på okse/kvige har for tiden ledig kapasitet. Store deler av landet melder om OK grasavlinger, og vi nærmer oss slutten på årets beiteperiode. I år som tidligere må det gjøres grep for å få besetningen under tak, vinter- og vårfødte ammekalver kan med fordel skilles fra. Slipp heller mordyra på beite en tid etter sortering.

Nortura er opptatt av en rettferdig fordeling av verdiskapning for selger/kjøper. I flere år har Nortura praktisert en sesongmessig justering av pris på fôringsdyr. Prisen har vært høyest på sommeren da tilførslene er på det laveste og underskuddet på foringsdyr øker. Normalt vil prisen justeres ned tilsvarende i løpet av høsten. På grunn av endra rammebetingelser og markedssituasjon blir høstens justering minimal.

Ta en avsjekk på:

  • At fôringsdyra ligger med rett status/rase
  • At merking er riktig
  • At besetning har rett helsestatus

Meld inn på Min side, eller ta kontakt med oss på tlf. 955 18 400.

Vi er klar!
Norskprodusert storfekjøtt er etterspurt. Meld inn dine fôringsdyr til Nortura og bidra til at Gilde – som er garantert Norsk – har råstoff også fremover.

 


 

Nortura satser på gris!

Nortura styrker rådgivningen med 2 spesialveterinærer gris. Marie Nøkling er nyansatt fra 1. september med kontorsted Nortura Forus.

Fra nyttår ble Laura Lundgaard Jensen ansatt med kontorsted Nortura Sandeid.

Laura og Marie skal jobbe på tvers av tilførselsområdene Agro og Vest, området som Flemming Meland tidligere betjente.

Kontaktinformasjon:

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,80 per kg fra mandag 14. september grunnet redusert engrospris, samtidig øker omsetningsavgiften med kr. 1,00 per kg og sesongtillegget reduseres med kr. 0,50 per kg, samlet prisnedgang til produsent blir da på kr 2,30 per kg.

Smågrisprisen reduseres med kr. 20,- per stk fra samme dato.