Bondevennen nr 28/2020

 

Høstens nyheter fra Gilde og Prior

Kebabkrydrede lammestrimler, spagetti med kjøttboller og salamisnacks er noe av det som står på menyen. Vi går inn i en ny sesong og butikkhyllene fylles i disse dager opp med høstens nyheter.

Nyhetene

Produktserien Gilde Hverdagslam blir denne høsten tilgjengelig i enda flere butikker enn tidligere, og utvides med fem nye produkter som ble presentert på denne siden sist uke. Utenom det lanseres det to nye langtidsholdbare produkter denne høsten, og flere andre nyheter.

medlem.nortura.no ser du hva du kan glede deg til fra Gilde og Prior, samt hvilke butikker som har produktene tilgjengelig.

 


 

Digitale løsninger for faktura og avregning

Nortura tilbyr digitale løsninger for mottak og kontering av faktura og avregning. 

Få en enklere hverdag med mindre papirarbeid! 

Få avregningene og fakturaene dine ferdig kontert rett inn i regnskapet. Inntektene dine blir automatisk spesifisert på standardiserte koder for landbruket. Disse kodene kan også benyttes på kostnadene dine, slik at du kan få detaljerte lønnsomhetsoversikter pr. driftsgrein og produkt.

Det forutsetter at Landbruksforetaket (bonden) er registrert i:

 1. Elma-registeret (for EHF-mottak). Se egen artikkel for registrering i Elma-registeret.
 2. Landbruketsdataflyt.no (for kontering). Se egne artikkel for registrering i Landbrukets Dataflyt for Agro Økonomi og Duett Økonomi.

Hvorfor velge digitale løsninger for faktura og avregning

 • Enklere og mer kostnadseffektiv hverdag for deg og Nortura.
 • Mindre papirarbeid.
 • Avregning og faktura automatisk regnskapsført.
 • Alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.
 • Du kan enkelt gi regnskapsfører, rådgiver og bank tilgang til dine tall.

Du finner oversikt over alle dine fakturaer og avregninger på Min Side. På medlem.nortura.no er det direktelenker for registrering i tilsvarende artikkel.

 


 

Endring i prisløypa for gris og storfe

For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 20/21 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa:

 • Fra mandag 28. september (uke 40): Engrospris opp 0,50 kr/kg. I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på 0,40 kr/kg. De øvrige endringene gjennomføres som varslet.

For å oppnå et prisuttak for storfe i 2. halvår 2020 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endring i prisløypa:

 • Fra mandag 2. november (uke 45): Engrospris opp 0,50 kr/kg. Den varslede prisøkningen på 1,50 kr/kg fra 16. november (uke 47) gjennomføres som varslet.

 


 

Skill mellom ung sau og sau når du melder inn

Endel kunder ønsker å kjøpe ung sau av Nortura, vi setter derfor stor pris på om du skiller mellom ung sau og sau når du melder inn dyr til oss.

Vi får da et sikrere tall på hvor mange ung sau vi får inn på et tidligere tidspunkt, og det blir da enklere å finne kjøpere til ungsauen.

Klassifiseringshåndboka til Animalia sier dette om alderen på ung sau: 

 • Hunkjønn: Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).
 • Hankjønn: Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år). 

Har slaktet rød/brun fettfarge, lukt- og/eller smaksavvik, så kommer slaktet i kategorien "vær".

 


 

Fagartikkel på avlstiltak for å få ein god sauebuskap

– Vi bør ta ut ca 25 til 30 % saulam av tal vinterfòra sauer kvart år. Dette for å oppretthalda ei god og frisk sauebesetning, seier tidlegare tilførselssjef i Nortura, Ove Myklebust, og fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem i ein oppdatert fagartikkel på medlemsweben.

 

– Skal vi ha lite svinn av lam og sauer, må vi satsa på å få ein praktisk sau der slekta ikkje har skavankar som børframfall, skjedeframfall eller vommiskinn. Vi bør og unngå å setja på lam etter slekter som har hatt mykje jurbetennelse.

 • Korleis bør foreldra til påsettlam vera?
 • Korleis bør påsettlamma vera?
 • Vêren/vêrane til saueflokken?
 • Korleis kan ein leggja opp paringa i ein saueflokk?

Du finn fagartikkelen i fagbiblioteket Småfe, under Avl, på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,60 per kg fra mandag 21. september, samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg, det gir en samlet reduksjon på kr. 2,10 per kg som er ihht prisløypen.

Smågrisprisen går fra samme dato ned med kr. 10,- per stk, til kr 830,- per stk for Helsegris ved 25 kg.

Fra mandag 21. september settes smågrisprisen ned med kr 10,- til kr 830,- per stk for helsegris ved 25 kg. Dette er siste del med bakgrunn i julenedtrappingen på engrospris slaktegris uke 50/51.