Bondevennen nr 30/2020

 

Høstens lammekampanjer

Nortura har de siste årene jobbet systematisk med å øke salget av sau og lam til hverdags - med mål om å bidra til en bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden.

Nye satsninger i høst
Denne høsten har Nortura lansert flere nye produkter til serien Gilde hverdagslam; kebabkrydrede strimler, ternet benfritt grytekjøtt, lammelår i skiver, fryst hamburger og fryst grytekjøtt. I tillegg er grillnyheten lammelår i skiver med kryddersmør videreført som helårsprodukt i Gilde hverdagslam-serien.

Gilde hverdagslam nyheter

Gilde hverdagslam har i høst kampanjeperiode i ukene 37-38 og 42-43.

Gilde sesong-lam er i høst oppgradert med nytt design. Serien markedsføres som «Hele Norges lam» og skal formidle historien om de ca. 9000 småfeprodusentene over hele landet som leverer kjøttet.

Hele Norges lam

Kampanjeperioden på Hele Norges lam er uke 39-40-41, i uke 41 også på TV.

Tidligere i år fornyet Nortura designet på Gilde gourmetlam. Gilde står nå med tre slagkraftige lammeserier; «Hele Norges lam» for lam i sesong, «Gourmetlam» til helg og fest, og «Hverdagslam» til hverdags.

Gilde Gourmetlam

 


 

Kvantumstillegg for gris

Nortura har avregnet 17,2 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial, kvantumstillegget ble betalt ut onsdag 30. september.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis. Småfe beregnes kun ved årsoppgjør, det samme for storfe der kvantumstillegg ble gjeninnført fra 2. halvår og vil utbetales over nyttår. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt. Se våre leveringsvilkår for beregning.

Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

Beklageligvis står det første tertial på avregning, det er selvsagt andre tertial som ligger til grunn for beregning.

 


 

Året rundt med sau

medlem.nortura.no/smaafe er det lagt ut en artikkel som går gjennom et helt saueår, og hva du som sauebonde bør tenke på eller gjøre for å lykkes med din produksjon.

Artikkelen er lagt i kategori med samme navn «Året rundt med sau», bak innlogging, og lenker videre til fagartikler og temahefte der du kan fordype deg nærmere i aktuelle tema. Artikkelen er utarbeidet av vår fagsjef på småfe, Finn Avdem.

Det anbefales at du logger deg inn for en kikk.

 


 

Bli med å feire verdens eggdag

Fredag 9. oktober markeres World Egg Day over hele verden, verdens eggdag er alltid andre fredagen i oktober. Bli med på egg-festen du også!

Egg gir verdens beste protein og spises av alle folkeslag fra alle religioner.

Egg kalles ofte naturens vitaminpille fordi det inneholder nesten alle næringsstoffer kroppen trenger. Det er bra for barn og unge at egg er en del av hverdagsmaten. Protein er kroppens byggemateriale som vi trenger mye av i vekstperioden. Men også voksne trenger protein for å vedlikeholde kroppen.

www.prior.no finner du mange oppskrifter med egg, så bli med å feire!

Gresk eggerøre

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten.

Årsaka til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg fra mandag 5. oktober, grunnet nedgang i engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet for lam med kr. 0,50 per kg til kr. 3,70 per kg for lam 13-23 kg.

Smågrisprisen går fra samme dato opp med kr. 10,- per stk, til kr. 840,- per stk for helsegris ved 25 kg.