Bondevennen nr 31/2020

 

Ny løsning for livdyrformidling kommer! 

Mot slutten av oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr – til å begynne med i tilførselsområdet Agro. For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten. Som en del av tilførselsområdet Agro er du en av de heldige som nå får tatt i bruk den nye og etterlengtede digitale løsningen for livdyrformidling. 

Ny livdyrløsning

Med en helt ny og heldigital løsning følger en del nyttig informasjon: 
  
Oppdater registrene og din kontaktinformasjon 

 • Opplysninger om dyrene hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min Side. Dyr som ikke har komplett status i Husdyrregisteret får man ikke meldt inn. 
 • Oppdaterte kontroller og registre er altså viktig for at løsningen skal fungere best mulig. 

Det er viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side. 
  
For å selge avlsdyr må en være medlem i en kontroll (SFK eller TKK). 

 • Systemet henter informasjon om dyrene fra registrene og bruker den informasjonen til å estimere prisene på dyrene. Det er også svært viktig at man legger inn riktig individ og registrerer vekt eller brystmål ved innmelding. Dette gir mer et betydelig mer korrekt prisestimat.   

PC og nettbrett - ikke mobil (enda) 

 • Det anbefales å bruke den PC eller nettbrett da vi fortsatt jobber med å optimalisere løsningen for mobil. 
 • Google Chrome er anbefalt nettleser.   

Ny chatløsning i Min Side 

 • Det kommer en ny chatløsning i Min Side som går direkte med medlemssenteret. En trenger ikke lenger ringe inn, men kan stille spørsmål via chatten.   

Diverse opplysninger og fordeler ved bruk av ny løsning: 

 • Avregning kan skje mye raskere (faktura og avregningsdokumentene vil se noe annerledes ut). 
 • En kan enhver tid se status på formidlingen i Min Side (fra det er registrert, til det er funnet kjøper, til det er planlagt transport og til det er transportert og klar for avregning). 
 • Prisene estimeres basert på data fra registrene i tillegg til registrert vekt eller brystmål. 

Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for deg som bonde og Nortura ansatte.   

Mål med ny løsning 

 • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
 • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
 • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
 • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider 
 • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.  

Fordeler med ny løsning

 • Oppdatert Min side med bedre oversikt
 • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
 • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding, forutsatt at data kontrollene er korrekt. 
 • Prising automatiseres basert på informasjon fra storfekjøttkontrollen og kukontrollen. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen. 

 


 

Livdyrformidling i Vest og Agro

I arbeidet med oppstart av ny arbeidsplattform for livdyrformidlere (som beskrevet over) har vi dessverre fått noen ekstra utfordringer og noe etterslep på avregning/fakturering. Det jobbes nå på spreng for å få ta dette igjen. 

– I tiden fremover vil vårt fokus være formidling, og å komme ajour angående avregning og fakturering, sier livdyrsjef Odd Finnesand. Han poengterer videre at det vil for deg som produsent dessverre medføre at enkelt personer vil være mindre tilgengelig.

Ditt bidrag kan være å bruke Min side. Eller når det gjelder avklaring/spørsmål kontakt Nortura Medlemssenter på telefon 955 18 400.

– Nortura er svært glad for den økte aktiviteten høsten innebærer, og vi har enda mange sluttfôringsplasser som trenger dyr, sier Finnesand.

 


 

Innspel til valnemda

– Regional valnemnd i Vest er i gang med arbeidet, og vi ønskjer oss innspel på kanditatar til AU, vara, årsmøteutsendingar og valnemnd. Hugs at det også er lov å foreslå seg sjølv, seier leiar i nemda, Anita Sæther. 

Ta kontakt med underteikna på mob 97517633 om du har innspel. 

– Med meg i valnemnda har eg Kjetil Gjul, Asgeir Nøttveit, Arild Hebnes og Jan Roy Eide, dei kan også kontaktas. 

Kontaktinfo på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/valgkomiteen

 


 

Pris

Avregningsprisen for gris økes med kr. 0,40 per kg fra mandag 12. oktober grunnet økt engrospris.

Avregningsprisen for ung sau, sau og vær økes med kr 2,00 per kg fra samme dato grunnet redusert omsetningsavgiften (ny sats kr 0,00). Fra mandag 19. oktober økes grunntilskuddet for ung sau og sau med kr. 2,00 per kg samtidig innføres effektivitetstillegg på kr. 3,00 per kg. Effektivitetstillegget står i 3 uker, til og med uke 45, omsetningsavgiften blir stående på kr. 0,- fram til 30. november.