Bondevennen nr 32/2020

 

Kompetanse er viktig for næring

Laura Lundgaard Jensen har vært ansatt i ca. 1 år som spesialveterinær og rådgiver på gris i Vest/Agro, og er lokalisert ved anlegget i Sandeid. Laura har erfaring som veterinær, rådgiver og svineprodusent i Danmark.

Laura Lundgaard er spesialveterinær i Nortura

– Den nye generasjonen av grise-bønder i Norge gjør det godt, de er flinke og setter standard for denne produksjonen i Norge, sier hun.

Som dansk veterinær i Norge er det kjekt å arbeide med norske svineprodusenter. Det er faglig utfordrende og spennende å arbeide med mennesker som ønsker å utvikle seg faglig, noe hun opplever at lokale grisebønder etterspør. Lauras ønske framover er å komme enda mer ut til svineprodusentene, og i enda større grad hjelpe til å gi næringa og enkeltbonden et løft.

Gjensidig tillit mellom produsent og rådgiver er noe som bygges opp over tid. Tillit er en forutsetning for å bygge opp et miljø der faglig kunnskap kan komme ut i fjøset og gjøre nytte.

Laura er svært aktiv, og arbeider systematisk med å bidra til forbedring både gjennom klassisk veterinærkunnskap og produksjonsrådgivning der økonomi, kvalitet og trivsel er sentralt.

– Svineproduksjonen i Norge har høy standard med strenge og gode krav. Dette er med å bidra til god dyrevelferd som gjør vår produksjon fin å ha i Norge, sier Laura.

 


 

Ny rutine for kjøp og utsending av Signal-merker

Fra høsten 2020 blir det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg.Øremerker

I Nortura har vi fram til nå kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Dette tar mye tid og koster penger for felleskapet, både i innkjøp av merker og porto. I tillegg har Posten lagt om sine rutiner så sendinger tar lengre tid fram til mottaker, og det har hendt at Signal-merkene ikke er på plass når slaktedyrene skal leveres.

Bestilles nå direkte fra deg som produsent
Vi har derfor sett oss om etter nye måter å sende ut Signal-merker på, som fungerer bedre både for deg som bonde og Nortura. Løsningen blir nå at du selv bestiller merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender også merkene ut til deg. Bestilling må nå altså gjøres av deg selv, og ikke av lammeringslederne eller via Nortura Medlemssenter.

Bestill samtidig med de vanlige øremerkene
Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

Årets sauemerkekampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november.

 


 

Slaktegrisplasser etterlyses

Nortura trenger mer gris for å tilfredsstille våre kunders etterspørsel, samtidig har en del av Norturas trofaste slaktegrisprodusenter avviklet siste året. Vi har god tilgang på smågris, og treng derfor slaktegrisplasser.

Nortura kan tilby:

  • Smågris av god kvalitet
  • Rådgiving/oppfølging
    • Vi har styrket laget vårt på rådgiving med 2 spesialveterinærer, Marie Nøkling og Laura Lundgaard Jensen
  • Konkurransedyktige priser
  • Hurtig levering
  • Tilgang på faste avtaler smågris, eller mer fleksibel med «spot smågris»
  • Gode rutiner rundt formidling sjåfør/transport, renhold og levering

Kontakt oss på Nortura Medlemssenter tlf. 95 51 84 00 (livdyr tast 2)

 


 

Gris nummer 2 million på Nortura Sandeid

Onsdag 14. oktober ble gris nummer 2 000 000 slakta ved Nortura på Sandeid.

Grisen var levert av Bjarne Rønnevik og Anette Haugland i Imsland.

– Vi starta opp slakting her på Sandeid i august 1974, og hadde fram til desember i 2001 slakta 1 000 000 gris. Og så sist onsdag passerte vi altså 2 millioner griser gjennom fabrikken, sier fabrikksjef Britt Randi Stokkevåg.

Dette er selvsagt markert med ei stor kake som alle ansatte fikk kose seg med.

Kake formet som en gris

– Olav Osaland fra Ølensvåg og Asbjørn Nærland fra Ølen har vært aktiv på Sandeid-anlegget fra starten i 1974. De er i dag delvis pensjonister, men er innom og hjelper til i travle tider, til glede for alle oss andre forteller fabrikksjefen.

 


 

Prisendringer

Fra mandag 19. oktober er det endringer i grunntilskudd for sau, ungsau og vær. Grunntilskuddet for sau og ungsau økes med kr. 2,00 per kg til ny sats kr. 3,80 per kg, mens for vær reduseres grunntilskuddet med kr. 5,00 per kg til ny sats kr 0,- Samtidig innføres det et effektivitetstillegg for sau og ungsau på kr. 3,00 per kg, effektivitetstillegget varer i 3 uker.