Bondevennen nr 33/2020

 

Bestill øremerker tidlig, få maks rabatt

Årets sauemerkekampanje er rett rundt hjørnet. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristillegg for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet.

Foto: OSID

Rabattfrister

  • 25 % rabatt ved bestilling på nett senest 22. november 2020
  • 20 % rabatt ved bestilling på nett nettbutikk senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling på nett senest 1. mars 2021

Digital kampanje i år
Stadig flere Nortura-medlemmer bestiller sauemerkene sine på nett, og det er få som har benyttet seg av bestillingsskjemaet som har blitt sendt ut i posten. Tilbudet sendes derfor ut kun digitalt i år, på epost og SMS. Slik sparer vi også miljøet for bruk av papir og transport.

Bestill på nett
I og med at øremerkekampanjen nå er digital, er det ikke lenger mulig å bruke bestillingsskjema. Det er lett å bestille øremerker på www.osid.no. Trenger du veiledning, kontakter du OS IDs kundesenter.

Bestill Combi Signal-merker samtidig
Combi Signal-merker bestiller du nå hos merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill Signal-merker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

 


 

Ny løsning for livdyrformidling 

Mandag 26. oktober ble den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr lansert for området Agro. Som en del av tilførselsområdet Agro er du en av de heldige som får tatt i bruk den nye og etterlengtede digitale løsningen for livdyrformidling. 

Vi har gledet oss til dette, og vi er sikre på at arbeidshverdagen for både deg som produsent og for interne formidlere vil bedres når vi får jobbet inn den nye løsningen. Samtidig er vi tydelige på vi starter med en pilot nå i Agro, en pilot er et mellomsteg mellom prosjekt og full utrulling. Vi forventer derfor ikke at alt skal være 100 % smertefritt, så ha forståelse og tålmodighet for det. Vi har et support-team tilgjengelig i utrulling av løsningen.

For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten. Se utsendt nyhetsbrev med detaljert informasjon.

 


 

Økt dagligvaresalg for Nortura

Omsetningen i 2.tertial (mai-august) endte på 8 milliarder kroner, 5 % høyere enn fjorår. Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor.

Smittevernstiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Lavere tilgang på norsk storfekjøtt og nedgang i produksjon av svin, har begrenset salgsveksten for Nortura og gitt lavere utnyttelse av slakte- og skjæreleddet. Resultatet kommer derfor noe svakere ut enn i fjor.

  • Driftsinntektene steg 5% prosent i 2. tertial
  • Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 2. tertial 2020 ble 344 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 4,3 prosent, 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2. tertial 2019.
  • Driftsresultatet (EBIT) i 2.tertial ble 163 millioner kroner, en nedgang på 39 millioner kroner.

Se mer om tertialresultatet på våre nettsider eller i utsendt Eierbrev.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg 1. halvår 2021

Konsernstyret i Nortura har tirsdag 20. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021 innenfor volummodellen.

Storfe: Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2021 til kr 64,30 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam: Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2021 til kr 66,90 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg: Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2021 til kr 20,30 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første, samtidig vil vi informere om prisløype for sau. Vi vil da også informere om prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret. Grunnlagsdokument publiseres på Totalmarked.nortura.no.

 


 

Harald Selsaas ansatt som ny rådgiver i Vest

Harald Selsaas fra Vats er ansatt som rådgiver økonomi/tilførsel storfe i tilførselsområde Vest med kontorsted på Nortura Sandeid.

Harald Selsaas

Harald er sauebonde og har tidligere jobbet i Tveit Regnskap. Han har bred erfaring på mangt, fra blant annet regnskap til fôringsråd, innovasjonssøknader og teknologiske løsninger.

Ta kontakt med tilførselsleder Per Landa, eller direkte med Harald om du trenger råd.

Kontaktinformasjon er tlf. 982 53 928, og e-post harald.selsaas@nortura.no