Bondevennen nr 34/2020

 

Årets julekampanje – vinn julemat fra Gilde

Vi har allerede startet førjula med årets store julekampanje. Delta i julekonkurransen på Gilde sin facebookside og vinn julemat for 1000 kroner!

Kampanje

Kampanjen og konkurransen foregår fra 26. oktober og fram til 20. desember i butikk og på sosiale medier, fra 30. november og ut perioden vil Gilde jul også være på TV-reklame og utendørs reklame.

Delta i konkurransen på www.facebook.com/Gilde og bli med i trekningen av julemat til en verdi av kr. 1000,- hver uke frem til jul.

Du deltar ved å kommentere konkurransepostene på Gilde sin Facebook. 

 


 

Bestill elektroniske øremerker – husk samtidig signalmerker

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til småfe, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk merke.

Bestill merker innen første frist, 22. november – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Fram til 30. juni 2021 får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Bestill Combi Signal-merker samtidig
Combi Signal-merker (retur, nisje, økologisk osv.) bestiller du nå hos merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill Signal-merker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

Se mer på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Veien til klimakutt og mer klimavennlig norsk matproduksjon

Målinger på gårdsnivå og hos den enkelte bonde skal vise vei til en mer klimavennlig norsk matproduksjon. Nortura er helt sentral i nyutviklede landbrukets klimakalkulator, som er spesielt utviklet for landbruksnæringa og den norske bonden.

– Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Vi vet at dyrene våre, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet og derfor er det også vårt ansvar å sikre at vi forstår hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Landbruket må være en del av løsningen for et bærekraftig norsk landbruk og vise vei for å redusere klimaavtrykket. Kalkulatoren er sammen med klimarådgivning blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimajobben. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringen, som det vil jobbes med å videreutvikle.

– Vi oppfordrer bønder som leverer til Nortura til å ta kalkulatoren i bruk for å styrke sitt eget klimaarbeid på gården. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gården, sier Panengstuen.

Gå inn på www.nortura.no for å lese om Norturas viktige klimatiltak

 


 

Lønnsom satsing i landbruket – i Åseral flerbrukshall

Torsdag 19. november, kl. 19.00 arrangerer Nortura i samarbeid med Agder Angus, Prima Jæren, Åseral kommune og Norsk Landbruksrådgiving et møte om Angus-satsingen i Åseral flerbrukshall.

Tema er Angusavtale - et gullkantet dokument for melkeprodusenter og alle som ønsker å foredle utmark og innmark til «verdens beste biff»

Koronatider fortsatt:
Husk å holde avstand. Alle får sin egen AgderAngus-penn ved inngangen, alle skriver navn, telefon og evt mailadresse på utdelt nummerert ark. Mot slutten av møtet trekkes det ut fem vinnere av flotte gevinster fra Nortura og Prima Jæren.

Spørsmål om møtet?
Se mer informasjon i kalender eller facebook.com/medlemnortura

 


 

Kjøttets tilstand 2020

Nylig lanserte Animalia rapporten Kjøttets tilstand 2020 - den årlige statusrapporten over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

– Årets utgave av Kjøttets tilstand viser at hovedtrendene når det gjelder kjøtt- og eggproduksjon er positive. Statistikken dokumenterer at produktiviteten øker, kvaliteten på råvarene er god og omdømmet til både bransjen og produktene ligger på et stabilt høyt nivå. Også kjøttforbruket gjenspeiler stabilitet og bransjen får gode tilbakemeldinger fra folk flest når det gjelder hvordan bransjen møter utfordringer knyttet bærekraftig matproduksjon, sier direktør i Animalia, Tor Arne Ruud.

I tillegg til statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon inneholder rapporten fem fagartikler innenfor temaene: 

  • Norskandel i husdyrfôret
  • Friskere gris med SPF
  • Pandemier og husdyrhold
  • Automasjon i kjøttindustrien
  • Kjøttforbruk og helse

Se rapporten på Animalia sin nettside, eller på medlem.nortura.no.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på storfe og kalv går opp med kr. 0,50 per kg fra mandag 2. november grunnet økt engrospris. Dette er den første av 2 prisoppganger i november, fra mandag 16. november økes engrosprisen med kr. 1,50 per kg.