Bondevennen nr 35/2020

 

Agro Transport AS tar over inntransport fra 1. januar

Det nyetablerte selskapet Agro Transport AS har fått inntransportavtale med Nortura for all inntransport i tilførselsområde Agro inn til anleggene Nortura Egersund og Nortura Forus fra 1. januar 2021.

Nortura SA, sammen med Rundevold Transport AS, Rennesøy Trafikk AS og Reiersen Dyretransport AS, etablerte 2. november et eget aksjeselskap for å øke sannsynligheten for å ta ut de målsatte effektiviseringsgevinstene på inntransport i Agro. Nortura SA eier 50 % av selskapet og de tre andre selskapene eier 16,7 % hver.

– Det har vært viktig for Nortura SA å etablere selskapet sammen med transportørene som allerede er engasjert i driftsområdet, Agro, sier Einar Risnes i Nortura.

– Inntransport av firbeinte slaktedyr skal ikke bare være mest mulig kostnadseffektivt og brukervennlig. Det skal også være klimasmart. Det handler både om færre antall kjørte kilometer, men også om mer miljøvennlig transportmateriell, sier Risnes.

Konsernstyret vedtok i mars 2019 en ny inntransportstrategi for Nortura om effektivisering av inntransporten. Netto gevinstpotensiale for Nortura er beregnet til 35 millioner per år for hele landet når endringene er gjennomført i 2025.

Se mer i utsendt Eierbrev om etableringen av Agro Transport AS, Eierbrevet er sendt på e-post til alle eiere i Agro.

Agro Transport AS
– Agro Transport AS skal bli det mest profesjonelle og effektive transportselskap for levende dyr i Norge, fra venstre; Einar Risnes, Nortura, Erling Vaula, Agro Transport, Kay Ove Rundevold, Rundevold Transport, Egil Torgersen, Rennesøy Trafikk, Willy Finnbakk, RU-leder Agro i Nortura

 


 

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

Fra mandag 7. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.

Gris i bingen

Årets prisnedgang følger samme mønster som tidligere år og vi vet at dette gir oss økte leveranser av gris før jul. Du som svineprodusent vil oppnå økonomisk gevinst ved å endre slaktestrategi i samsvar med prisjusteringen og markedets behov for ferskt svinekjøtt før jul.

Plan for prisnedtrapping før jul

  • Uke 50, fra 7. desember settes prisen på gris fra 90 til 95 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 95 til 105 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
  • Uke 51, fra 14. desember settes prisen på gris under 83 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 83 til 85 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 93 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 93 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg, gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,60 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
  • Uke 52, fra 21. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 83 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 83 til 85 settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,80 per kg.

Utslaktingsstrategi
Følgende anbefalinger antyder maksimal slaktevekt for å unngå store trekk pr kg på slaktet.

  • Uke 49: Slakt all gris over 81 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 119 kg levendevekt
  • Uke 50: Slakt all gris over 77 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 113 kg levendevekt
  • Uke 51: Slakt all gris over 72 kg slaktevekt, tilsvarer ca. 106 kg levendevekt

Forutsetninger for beregna slaktestrategi:

  • Slakteprosent på 68 %
  • Tilvekst i slaktevekt på 5 kg pr uke, som tilsvarer 1,1 kg levendevekt pr dag
  • 7 dager mellom hver levering

Flere faktorer vil påvirke hvilken utslaktingsstrategi du bør velge i din besetning, blant annet puljetillegget. Ta kontakt med din lokale Norturarådgiver dersom du har spørsmål om rett utslaktingsstrategi for din besetning.

 


 

Utvider pilot for livdyrformidling til Vest

For å få testet løsningen enda bedre trenger vi flere brukere, derfor utvides piloten i Agro også til å omfatte Vest. Som en del av tilførselsområdet er du en av de heldige som får tatt i bruk den nye og etterlengtede digitale løsningen for livdyrformidling. 

Vi har gledet oss til dette, og vi er sikre på at arbeidshverdagen for både deg som produsent og for interne formidlere vil bedres når vi får jobbet inn den nye løsningen.

Samtidig har vi vært tydelige på at da vi startet med en pilot i Agro siste uka i oktober, var piloten et mellomsteg mellom prosjekt og full utrulling. Vi forventer ikke at alt skal være 100 % smertefritt i en pilot, men de erfaringene vi har tatt med oss derfra er verdifulle. Vi har også et support-team tilgjengelig i hele utrullingen av løsningen.

Vi vil i forkant av lansering også sende ut et nyhetsbrev med detaljert informasjon.

 


 

Avlyst møte i Åseral

Med bakgrunn i de nye retningslinjene så avlyses arrangementet Lønnsom satsing i landbruket i Åseral 19. november.

 


 

Prisendringer

Effektivitetstillegg for sau og ungsau på kr. 3,00 per kg faller bort fra og med denne uken.