Bondevennen nr 37/2020

 

Prisendringar 1. halvår 2021 for småfe

Konsernstyret i Nortura har vedteke gjennomsnittleg engrospris på lam (+kr 0,50) for 1. halvår 2021 og forslag på omsetningsavgift for 2021. Nortura Totalmarked har laga engrosprisløype på lam og gjort ei vurdering av marknadssituasjonen på sau, både når det gjeld balanse mellom tilbod og etterspørsel og kva kvalitetar som er mest etterspurd av industrien.

– Med bakgrunn i dette, blir det eit betydeleg prisløft på sau for dei beste kvalitetane, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

81 % av sauen vi slakta i 2019 kom i dei klassene som nå får eit prisløft på kr 4,40. Dei alle beste klassene (Alle E klassene, U+ og U) fekk også eit prisoppgang på kr 1,60 før årets sesong.

– Nå ser vi fruktene av produktutviklings- og salsjobben som er gjort i Nortura, saman med at vi fekk eksportert nesten 1000 tonn med sau i 2018 og 2019. Ein gunstig pris har nok også gjort at mange kundar har fått augo opp for sau som råstoff til gode produkt. Dermed er vi kvitt "sekken" med sau som bygde seg opp på lager pga endra teljedato i 2017 og tørkeslaktinga i 2018, seier Avdem.

– Vi er veldig glade for at vi nå har ein marknadssituasjon som gjer det mogleg med eit prisløft på sauen.

Prisendring lam 1. halvår

Dato

Årsak til endring

Endring

Måndag 4. januar (veke 1) *)

Engrospris opp

+ 1,30 kr/kg

Måndag 1. februar (veke 5)

Engrospris opp

+ 1,30 kr/kg

Måndag 8. februar (veke 6)

Grunntilskot opp

+ 1,10 kr/kg

Måndag 1. mars (veke 9)

Engrospris opp

+ 1,30 kr/kg

Måndag 31. mai (veke 22)

Engrospris opp

+ 4,00 kr/kg


Prisendring sau 1. halvår

Frå måndag 4. januar 2021 veke 1*) :

Klasse

Engrospris endring

Omsetnings-avgift**

Grunntilskot

Samla endring

Alle E klassene og
U+ og U

+ kr 2,00

Ned kr 0,20

Ned kr 0,20

+ 2,00

U-, alle R klassene og O+

+ kr 4,40

+ 4,40

O

- kr 1,00

- 1,00

O- og alle P klassene

+ kr 0,50

+ 0,50


Prisendring ung sau 1. halvår

Måndag 4. januar 2021 (veke 1)*): Omsetningsavgift ned kr 0,20 og grunntilskot ned kr 0,20, i sum gjev det ingen prisendring.

Prisendring vær 1. halvår

Frå måndag 22. februar (veke 8) grunntilskot opp 5 kr/kg

*) Ved nyttår kan det også skje andre endringar i nettonoteringa som kan påverke avrekningsprisen
**) Forslag frå Nortura til Omsetningsrådet

 


 

Begrense smitterisiko når du får dyrebil på gården

Norturas dyrebilsjåfører vil være i kontakt med mange bønder i løpet av sin arbeidsdag. Sjåførene er nøkkelpersonell som det er viktig å holde friske, men som samtidig kan spre smitte dersom sjåfør selv er smittebærer uten å vite det. Derfor har vi innført strenge tiltak for å minske smittefaren i forbindelse med henting av dyr.

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

  • Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.
  • Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema, og evnt. retur- og nisjeskjema ligger på nett og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.
  • Være nøye med håndhygiene.
  • Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Rådene gjelde også når Nortura henter egg på gården. Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrist for slakting av småfe i 2020 har gått ut.

Frister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 30. november innmeldingsfrist for storfe med slakting i uke 50 og 51, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året (slaktes uke 50)
  • Mandag 7. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 14. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 53
  • Mandag 21. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2021 og småfe for slakting i uke 2/2021

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

 


 

Prisendringer

Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med 16 øre, ung ku, ku og okse går opp med 2 øre, og kalv går ned med 27 øre fra mandag 23. november, dette grunnet endring i hudverdier.